platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Amsterdam

actueel

appartementen

Challenge: Gemengde woonbuurten

7 okt 2017 - In Amsterdam is het plan om de sociale woningvoorraad voor 50 procent toe te gaan wijzen aan kwetsbare doelgroepen, in plaats van de huidige 30 procent.

Lees het hele artikel >

woontorens highrise

Laagbouw is net zo eigentijds als hoogbouw

10 sep 2017 - Al enkele maanden woedt in Amsterdam een heftige discussie over de opzet van het nieuwe stadsdeel Zeeburgeiland.

Lees het hele artikel >

ij boot amsterdam

Sprong over het IJ dichterbij

24 jun 2017 - Met ‘Sprong over het IJ’ wil Amsterdam de oversteek structureel verbeteren. Want het wordt steeds drukker op en rond het IJ. Meer en meer mensen uit Amsterdam en daarbuiten nemen dagelijks de pont.

Lees het hele artikel >

verdieping

2015.03.12_Veranderbaarheid_660

‘Veranderbaarheid van steden vereist sturen op detailniveau’

12 mrt 2015 - Stadswijken zijn alleen toekomstbestendig te maken, als de stedenbouwers uitgaan van het kleinste schaalniveau – de verkaveling van woonblokken.

Lees verder >

2013.12.16_Erfpacht bij gebiedsontwikkeling_660

Erfpacht bij gebiedsontwikkeling: publieksvriendelijke voorwaarden helpen

16 dec 2013 - De doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt wordt mogelijk beperkt door het erfpachtsysteem met tijdvakken.

Lees verder >

Thumb_international_0_1000px

Ingrijpende maatregelen vastgoedmarkt nodig

20 nov 2012 - Uit een vergelijking tussen de kantorenmarkten van Amsterdam en Londen blijkt dat er meer nodig is dan een leegstandsfonds om de kantorenmarkt weer gezond te laten functioneren en nieuwe leegstand t…

Lees verder >

Thumb_onderzoek_0_667px

“Adding value to the city of Amsterdam”

9 nov 2012 - Als gevolg van de nieuwe financiële realiteit en het toenemende belang van betrokkenheid van de gemeente wordt de stad Amsterdam geconfronteerd met het probleem dat de huidige strategie om duurzaamhei…

Lees verder >

De invloed van governance op het imago van de Zuidas

6 sep 2012 - De afgelopen jaren is de context waarin Europese steden opereren sterk veranderd. Globalisering, het proces van Europese eenwording en de transitie naar een kennisintensieve maatschappij zijn drie voo…

Lees verder >

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Gebruikers beleven openbare ruimte anders dan professionals beogen

16 apr 2012 - Professionals hebben vaak een ander beeld van wat belangrijk is voor openbare plekken zoals pleinen en winkelstraten dan gebruikers.

Lees verder >

Eenzijdig binnenstadsdenken belemmert metropool

21 jan 2012 - In de beste traditie van Jane Jacobs beschrijft stadsgeograaf Jos Gadet de ontwikkeling van de urban fabric in Amsterdamse buurten als de Nieuwmarkt en Zuid.

Lees verder >

2012.01.21_Focus op de stad_660px

Focus op de stad

21 jan 2012 - De focus is terug op de stad. Recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS laat zien dat steden de laatste paar jaar een sterke groei doormaken.

Lees verder >

actueel verdieping