platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Grondbeleid

actueel

foto nieuwbouw nieuwkoop

Gebrek aan locaties remt nieuwbouw af

9 jan 2019 - NIEUWS Door een tekort aan nieuwe bouwlocaties blijft het aantal nieuwbouwwoningen dit jaar steken op 65.000, terwijl dat er volgens de Woonagenda 75.000 moeten zijn, meldt ING. Ook het personeelstekort in de bouwsector heeft een dempend effect.

Lees het hele artikel >

Kloosterveste Assen

Kijk niet alleen naar financiële haalbaarheid

24 nov 2018 - VERSLAG Najaarscongres Vereniging van Grondbedrijven: focus niet alleen op financiële haalbaarheid. Co Verdaas: ‘Rijk moet richting geven’

Lees het hele artikel >

Zonnepanelen en windmolens 6/11/18

Zet ruilverkaveling in voor duurzame energie

7 nov 2018 - INTERVIEW De energietransitie heeft grote invloed op ruimtelijke ordening. Volgens Boris Hocks van Generation.Energy kan ruilverkaveling daar goed bij helpen. “Het is een prachtig instrument om mensen een comfortabel landschap te geven.”

Lees het hele artikel >

verdieping

amsterdam ijburg

‘Gooi geen oude schoenen weg als ze lekker lopen’

30 okt 2018 - LONGREAD De enorme transformatieopgaven vragen gemeenten om slim grondbeleid. Friso de Zeeuw biedt handvatten voor de juiste strategie én tips voor beleidsmakers. Zijn conclusie: handen van af van de anterieure overeenkomst!

Lees verder >

agenda

27 feb 2019 - Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Gebiedsontwikkeling 35: Hoog en droog

12 mrt 2019 - Den Haag

Future Urban Mobility 2019

GO recensie cover

Dwars door de traditionele juridische verkaveling heen

13 mrt 2018 - Onlangs verscheen de tweede druk van het Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling. Het is geschreven door Arjan Bregman, Regina Koning en Rob de Win; allen zijn zeer ervaren in de wereld van gebiedson…

Lees verder >

maasbracht

Kritische factoren van stedelijke herverkaveling

23 dec 2016 - Stedelijke herverkaveling is een instrument om onhandige eigendomsverhoudingen van grond en gebouwen te herschikken.

Lees verder >

2015.02.24_Grondmarkt in crisistijd_1_660

Grondmarkt in crisistijd

25 feb 2015 - Gemeenten zijn vanuit hun rol in het ruimtelijk beleid actief op de grondmarkt. Deels komt deze rol op de grondmarkt tot uitdrukking in de actieve betrokkenheid van gemeenten bij grondexploitaties.

Lees verder >

2014.10.20_Vrijheid blijheid?_660px

Vrijheid blijheid? Vier inzichten in het effect van de mate van flexibiliteit in bestemmingsplannen

20 okt 2014 - Flexibel bestemmen biedt kansen om ontwikkelingen sneller te faciliteren, tegen lagere kosten en met een goed resultaat.

Lees verder >

2014.04.15_Geld en gebiedsontwikkeling_0_660

Geld en gebiedsontwikkeling: morgen gezond weer op

15 apr 2014 - In dit artikel gaan we in op de veranderende financieringscondities en schetsen we een perspectief voor de toekomst.

Lees verder >

2013.12.23_Vaart brengen in

Vaart brengen in gebiedsontwikkeling via ‘Stedelijke herverkaveling’

22 dec 2013 - Een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling zou een bijdrage kunnen leveren aan projecten waar versnipperde eigendomsposities gebiedsontwikkeling in de weg staan.

Lees verder >

20131223_Onderzoek naar financiele posities grondbedrijven

Gemeenten verliezen nog miljarden op grond

22 dec 2013 - Gemeenten verliezen de komende jaren naar verwachting nog tussen de 0,7 en 2,7 miljard euro op hun grond.

Lees verder >

actueel verdieping