Grondbeleid

actueel
Stedelijke herkaveling Ook in de stad kun je herverkavelen

11 sep 2018 - NIEUWS Stedelijke herverkaveling kan een plek krijgen in de nieuwe Omgevingswet. In 2018 vinden een aantal pilots plaats. Emeritus-hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw is groot voorstander, maar verwacht niet dat zij een grote vlucht neemt.

Lees het hele artikel >

jaarbeurs utrecht Soft skills bepalend voor succes stedelijke ruilverkaveling

10 sep 2018 - PROJECT Ruilverkaveling in binnenstedelijke gebieden is een bijzonder technisch en juridisch proces. Zo ook rondom het Jaarbeursgebied in Utrecht, waar de lappendeken van percelen plannen voor de toek…

Lees het hele artikel >

agreeementt Nieuw onderzoek: private gebiedsontwikkeling vooral kleinbier

6 sep 2018 - Arjan Bregman, Jacco Karens, Edwin Buitelaar en Friso de Zeeuw deden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar gebruikte exploitatievormen bij gebiedsontwikkeling …

Lees het hele artikel >

verdieping
GO recensie cover Dwars door de traditionele juridische verkaveling heen

13 mrt 2018 - Onlangs verscheen de tweede druk van het Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling. Het is geschreven door Arjan Bregman, Regina Koning en Rob de Win; allen zijn zeer ervaren in de wereld van gebiedson…

agenda

26 sep 2018 - Gemeentemuseum Den Haag

Symposium: een kleine Haagse geschiedenis van een toekomst

26 sep 2018 - Burgerweeshuis, Amsterdam

Debat Wonen in de Verdichte Stad

26 sep 2018 - Jaarbeurs, Utrecht

Vakbeurs Openbare Ruimte

27 sep 2018 - Soesterberg

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2018

27 sep 2018 - WTC, Utrecht

Utrecht Vastgoed 2018

maasbracht Kritische factoren van stedelijke herverkaveling

23 dec 2016 - Stedelijke herverkaveling is een instrument om onhandige eigendomsverhoudingen van grond en gebouwen te herschikken.

2015.02.24_Grondmarkt in crisistijd_1_660 Grondmarkt in crisistijd

25 feb 2015 - Gemeenten zijn vanuit hun rol in het ruimtelijk beleid actief op de grondmarkt. Deels komt deze rol op de grondmarkt tot uitdrukking in de actieve betrokkenheid van gemeenten bij grondexploitaties.

2014.10.20_Vrijheid blijheid?_660px Vrijheid blijheid? Vier inzichten in het effect van de mate van flexibiliteit in bestemmingsplannen

20 okt 2014 - Flexibel bestemmen biedt kansen om ontwikkelingen sneller te faciliteren, tegen lagere kosten en met een goed resultaat.

2014.04.15_Geld en gebiedsontwikkeling_0_660 Geld en gebiedsontwikkeling: morgen gezond weer op

15 apr 2014 - In dit artikel gaan we in op de veranderende financieringscondities en schetsen we een perspectief voor de toekomst.

2013.12.23_Vaart brengen in Vaart brengen in gebiedsontwikkeling via ‘Stedelijke herverkaveling’

22 dec 2013 - Een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling zou een bijdrage kunnen leveren aan projecten waar versnipperde eigendomsposities gebiedsontwikkeling in de weg staan.

20131223_Onderzoek naar financiele posities grondbedrijven Gemeenten verliezen nog miljarden op grond

22 dec 2013 - Gemeenten verliezen de komende jaren naar verwachting nog tussen de 0,7 en 2,7 miljard euro op hun grond.

2013.12.18_Grondbeleid op weg naar loutering en herstel_660 Grondbeleid: op weg naar loutering en herstel

18 dec 2013 - Grondpolitiek, grondbeleid en grondexploitatie staan weer volop in de belangstelling. Directe aanleiding vormen de gemeentelijke grondbedrijven die onder water staan.

actueel verdieping