Grondbeleid

actueel
Lyon Confluence De Fransen en het geheim voor succesvolle herontwikkeling

10 apr 2018 - De uitdaging om binnenstedelijk gebied te herontwikkelen speelt wereldwijd. Gelukkig bieden drie projecten in Frankrijk tips voor een succesvol verloop.

Lees het hele artikel >

amsterdam zuidas - beeldenbank Omgevingswet helpt veelkoppig monster te verslaan

7 apr 2018 - Een initiatiefnemer raakt vaak verzeild in een onbegaanbaar doolhof van regels en wetten. De Omgevingswet biedt kansen om hierin verandering te brengen.

Lees het hele artikel >

windmolens Advies opwekking duurzame energie op rijksgronden

7 apr 2018 - Om verrommeling van het Nederlandse landschap en daardoor een toename van de maatschappelijke weerstand te voorkomen, moet bij het opwekken van duurzame energie rekening worden gehouden met de ruimte…

Lees het hele artikel >

verdieping
GO recensie cover Dwars door de traditionele juridische verkaveling heen

13 mrt 2018 - Onlangs verscheen de tweede druk van het Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling. Het is geschreven door Arjan Bregman, Regina Koning en Rob de Win; allen zijn zeer ervaren in de wereld van gebiedson…

maasbracht Kritische factoren van stedelijke herverkaveling

23 dec 2016 - Stedelijke herverkaveling is een instrument om onhandige eigendomsverhoudingen van grond en gebouwen te herschikken.

2015.02.24_Grondmarkt in crisistijd_1_660 Grondmarkt in crisistijd

25 feb 2015 - Gemeenten zijn vanuit hun rol in het ruimtelijk beleid actief op de grondmarkt. Deels komt deze rol op de grondmarkt tot uitdrukking in de actieve betrokkenheid van gemeenten bij grondexploitaties.

2014.10.20_Vrijheid blijheid?_660px Vrijheid blijheid? Vier inzichten in het effect van de mate van flexibiliteit in bestemmingsplannen

20 okt 2014 - Flexibel bestemmen biedt kansen om ontwikkelingen sneller te faciliteren, tegen lagere kosten en met een goed resultaat.

2014.04.15_Geld en gebiedsontwikkeling_0_660 Geld en gebiedsontwikkeling: morgen gezond weer op

15 apr 2014 - In dit artikel gaan we in op de veranderende financieringscondities en schetsen we een perspectief voor de toekomst.

2013.12.23_Vaart brengen in Vaart brengen in gebiedsontwikkeling via ‘Stedelijke herverkaveling’

22 dec 2013 - Een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling zou een bijdrage kunnen leveren aan projecten waar versnipperde eigendomsposities gebiedsontwikkeling in de weg staan.

20131223_Onderzoek naar financiele posities grondbedrijven Gemeenten verliezen nog miljarden op grond

22 dec 2013 - Gemeenten verliezen de komende jaren naar verwachting nog tussen de 0,7 en 2,7 miljard euro op hun grond.

2013.12.18_Grondbeleid op weg naar loutering en herstel_660 Grondbeleid: op weg naar loutering en herstel

18 dec 2013 - Grondpolitiek, grondbeleid en grondexploitatie staan weer volop in de belangstelling. Directe aanleiding vormen de gemeentelijke grondbedrijven die onder water staan.

actueel verdieping