Klimaatadaptatie

actueel
Cwoyte at English Wikipedia _ Eindhoven Nieuw ontwerplab voor klimaatrobuuste stad

28 feb 2018 - Hittegolven, droogte, hoosbuien, overstromingen – ons klimaat verandert, en als we niets doen, worden onze steden straks onleefbaar.

Lees het hele artikel >

"101015-Opening Week van de Geschiedenis" (CC BY-SA 2.0) by Nationaal Historisch Museum In 2050 is Nederland klimaatbestendig en waterrobuust

21 feb 2018 - Dit is de belangrijkste klimaatambitie van het Interbestuurlijk Programma (IBP), waarin afspraken staan tussen rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.

Lees het hele artikel >

Klimaateffect atlas Amsterdam Klimaatadaptatie op basis van wijktypen

8 dec 2017 - Aanduidingen als historische binnenstad, volkswijk of naoorlogse tuinstad geven veel informatie over de karakteristieke woonomgeving die daarbij hoort.

Lees het hele artikel >

verdieping
Veluwe Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking

27 dec 2017 - In aanvulling op Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de handreiking Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken uitgebracht.

straadkrant Tweede uitgave StraaDkrant: de straat voor een beter leefklimaat

29 sep 2017 - Dit jaar verscheen de tweede uitgave van de STRAADkrant: Straten Transformeren – Ruimtelijk, Adaptief, Aantrekkelijk & Duurzaam van Bosch Slabbers Landschapsarchitecten e.v.a..

Straat Amsterdam Klimaatadaptatie: verse kennis in hapklare brokken

1 mei 2017 - De afronding van het tweejarige onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’ ging op 5 april gepaard met een beschouwing van de belangrijkste resultaten.

Warmte net Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

7 apr 2017 - Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig.

tussentijdse evaluatie RA Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie vraagt om een ‘tandje erbij’

5 mrt 2017 - De afgelopen jaren is er al veel gedaan om Nederland klimaatbestendig in te richten, maar er moet een ‘tandje bij’.

Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City

18 apr 2016 - Op dinsdag 19 april 2016 verdedigde Jesse Keenan zijn proefschrift ‘Understanding Adaptive Capacity in Real Estate and the Built Environment: Climate Change and Extreme Weather in New York City’.

cover proefschrift Designing the Urban Microclimate

11 apr 2016 - Het klimaat in steden kan fors warmer zijn dan erbuiten, maar daaraan is met beplanting, materialen en goede positionering van straten en bebouwing best wat aan te doen.

actueel verdieping