platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Klimaatadaptatie

actueel

Dijk + bouwen -> President Trump Visits the Herbert Hoove" (Public Domain) by The White House

Unie van Waterschappen: samen met bouwsector werken aan klimaatadaptatie

15 mei 2019 - NIEUWS Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, dringt aan op intensievere samenwerking met de bouwsector om klimaatadaptief te bouwen.

Lees het hele artikel >

Photo by Nathan Gonthier on Unsplash

Ontwerpers aan de klimaattafels: hoe ziet Nederland er in 2050 uit?

9 mei 2019 - VERSLAG Wat zijn de ruimtelijke consequenties van het Klimaatakkoord? Vijf ontwerpers die hebben deelgenomen aan de sectorale klimaattafels, ‘tafelen na’ met onafhankelijk adviseur Boris Hocks op initiatief van het Architectuur Instituut Rotterdam.

Lees het hele artikel >

Verticaal bos (rechten vrij) link: https://pixabay.com/nl/photos/verticale-bos-milaan-eiland-1791368/

Groen, geluk en gezondheid door verticale bossen in de stad

26 apr 2019 - NIEUWS Met groene woontorens in de stad de natuur terughalen en voor een gezonde leefomgeving zorgen, dat zijn de plannen in Eindhoven en Utrecht.

Lees het hele artikel >

verdieping

green roof lurie garden

Zeven redenen om te investeren in een groene stad

5 sep 2018 - ONDERZOEK In stedelijke gebieden is de groene ruimte vaak een schaars goed. Groen in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het verharden van pleinen met steen of cement en het bouwen v…

Lees verder >

agenda

22 mei 2019 - Enschede

Presentatie Atlas 2019

22 mei 2019 - Amsterdam

Update Sluisbuurt

22 mei 2019 - Amsterdam

Haven-Stad 2050: Plan B

Malburg Arnhem

Een nieuwe tweedeling dreigt bij de energietransitie

31 jul 2018 - REPORTAGE De energietransitie komt eraan. Een nieuwe tweedeling dreigt tussen rijke, zelfvoorzienende wijken en arme wijken die van dure netwerken afhankelijk blijven.

Lees verder >

Zonnepanelen luchtfoto

Landschap en identiteit in transitie

19 jul 2018 - De klimaatverandering en de verduurzaming van het energiegebruik vragen ruimte, net als natuurontwikkeling en de bouw van bijna een miljoen woningen. De gevolgen voor het landschap zijn onontkoombaar.

Lees verder >

Veluwe

Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking

27 dec 2017 - In aanvulling op Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de handreiking Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken uitgebracht.

Lees verder >

straadkrant

Tweede uitgave StraaDkrant: de straat voor een beter leefklimaat

29 sep 2017 - Dit jaar verscheen de tweede uitgave van de STRAADkrant: Straten Transformeren – Ruimtelijk, Adaptief, Aantrekkelijk & Duurzaam van Bosch Slabbers Landschapsarchitecten e.v.a..

Lees verder >

Straat Amsterdam

Klimaatadaptatie: verse kennis in hapklare brokken

1 mei 2017 - De afronding van het tweejarige onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’ ging op 5 april gepaard met een beschouwing van de belangrijkste resultaten.

Lees verder >

Warmte net

Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

7 apr 2017 - Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig.

Lees verder >

tussentijdse evaluatie RA

Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie vraagt om een ‘tandje erbij’

5 mrt 2017 - De afgelopen jaren is er al veel gedaan om Nederland klimaatbestendig in te richten, maar er moet een ‘tandje bij’.

Lees verder >

actueel verdieping