platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Politiek

actueel

JT

Vertrouwen: je koopt er niets voor

28 feb 2017 - In het domein van de menselijke betrekkingen kunnen wij bijvoorbeeld de volgende dimensies onderscheiden: professionaliteit, eerlijkheid en elkaars taal spreken.

Lees het hele artikel >

Donald Trump

GO Trump!

16 nov 2016 - Wie dacht woensdagmorgen niet; wat is onze toekomst? Staat die op het spel? Een week na het ‘president elect’ worden van Donald J. Trump probeert iedereen nog steeds te duiden wat er is gebeurd.

Lees het hele artikel >

binnenhof

Startnotitie Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma

15 okt 2016 - Het Planbureau voor de Leefomgeving biedt politieke partijen in verkiezingstijd de mogelijkheid aan om de maatregelen in hun verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021 te laten analyseren op struc…

Lees het hele artikel >

verdieping

2014.11.03_Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties_660

Hoofdrapport Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

3 nov 2014 - Ongeveer één derde van alle Nederlanders woont in een huis van een woningcorporatie. Daarmee heeft Nederland relatief de grootste sociale huursector ter wereld.

Lees verder >

agenda

28 okt 2019 - Den Haag

Dag van de Stad 2019

29 okt 2019 - Rotterdam

Debat over XXL logistiek

30 okt 2019 - Den Haag

Omgevingsvergunning NL 2019

2014.09.09_Omgevingswet: versterkte dijkbewaking geboden_660

Omgevingswet: versterkte dijkbewaking geboden

10 sep 2014 - De Tweede Kamer stort zich momenteel vol overgave op de ontwerp-Omgevingswet die op 17 juni bij het parlement is ingediend. Daarmee is het spel dan echt op de wagen, na een uitgebreid voorprogramma.

Lees verder >

Wetjes van Duco: de Rough Guide voor bestuurders

19 jun 2014 - De wet van de volle boekenkast: als je een regel invoert moet je er ook minimaal een afschaffen. Durf een uitzondering te maken voor een goed initiatief; relativeer het gevaar van precedentwerking.

Lees verder >

2014.03.25_Zelfbewuste middenklasse claimt de stad_660

Zelfbewuste middenklasse claimt de stad

25 mrt 2014 - Een grote verschuiving in het politieke landschap. Zo kun je de uitslagen van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zeker kenschetsen.

Lees verder >

2014.01.28_Energietransitie door coalitievorming_660

Energietransitie door coalitievorming

28 jan 2014 - De broodnodige energietransitie lijkt maar langzaam op gang te komen. Brussel scherpt de klimaatdoelstellingen aan, maar krijgt het niet voor elkaar om bindende afspraken over duurzame energie te make…

Lees verder >

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Publieke zaken in de marktsamenleving

29 mei 2012 - Overheidsbeleid gericht op het bevorderen van marktwerking kon lange tijd op brede maatschappelijke en politieke steun rekenen.

Lees verder >

actueel verdieping