platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Provincies

actueel

Laak Den Haag Vincent van Zeijst | wikimedia commons

Verdichten van Leiden tot Dordt

18 apr 2019 - PROJECT Tot 2040 zijn tussen Leiden en Dordt 240.000 extra woningen gepland, waarvan 80 procent binnenstedelijk en 170.000 langs het spoor. Mariëlle Overboom, strategisch adviseur RO bij de gemeente Dordrecht, vertelt over deze monsteropgave.

Lees het hele artikel >

Zonnepanelen en windmolens 6/11/18

Provincie Utrecht: niet bij wind of zon alleen

12 apr 2019 - ANALYSE De ruimtelijke impact van de opwekking van duurzame energie is te groot om voor één oplossing te kiezen blijkt uit een analyse van de energieagenda van de provincie Utrecht. “Het is geen kwestie van kiezen tussen wind of zon, het is én-én”

Lees het hele artikel >

Ciska de Jong

Gebiedsregisseur Ciska de Jong verbindt omgeving, organisatie en bestuur

5 apr 2019 - INTERVIEW In Noord-Holland maakt gebiedsregisseur Ciska de Jong gebiedsontwikkeling mogelijk door alle partijen samen te brengen, van particulieren tot bollenkwekers.

Lees het hele artikel >

verdieping

Windmolens 27-9-18" (CC BY 2.0) by Bas van Oorschot

Zet in op regionale arrangementen voor ruimtelijke vraagstukken

8 apr 2019 - ANALYSE - De regio is het logische schaalniveau om actuele ruimtelijke vraagstukken in samenhang op te pakken. Doe dat met behulp van arrangementen tussen diverse betrokken partijen, stellen Co Verdaas, André van der Zande en Tim Zwanikken van de Rli

Lees verder >

agenda

25 apr 2019 - Architectuurcentrum Amsterdam

Lezing Experimentele woningbouw ’68-’80

15 mei 2019 - Eindhoven

VvG Voorjaarscongres 2019

16 mei 2019 - ’s-Hertogenbosch​

Dag van de Projectontwikkeling

GO recensie cover

7 lessen voor vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling

25 okt 2018 - RECENSIE De Herstructureringsmaatschappij Overijssel hielp bij de revitalisering van bedrijventerreinen. Uit het bijbehorende ervaringsboek trekt recensent Hans-Hugo Smit 7 waardevolle lessen, maar slechts voor een beperkte doelgroep.

Lees verder >

Transitiefondsen 1

Transitiefondsen: verdienmodel of zwart gat?

21 okt 2018 - LONGREAD Wat zijn nut en noodzaak van transitiefondsen voor gebiedsontwikkeling in krimpregio’s? Platform31 analyseert bestaande fondsen. “Van sommige kernen krijgen we maar weinig aanvragen. Die zijn al te ver heen.”

Lees verder >

windmolen

Vakwereld waarschuwt voor ruimtelijke impact klimaatbeleid

1 okt 2018 - MANIFEST Ontwerpend onderzoek toont aan dat we de klimaatdoelen voor 2030 kunnen halen, maar dat de ruimtelijke impact enorm is. De Vereniging Deltametropool pleit daarom voor een nationaal actieprogramma.

Lees verder >

te koop woning

Woningaanbod op koopwoningmarkt steeds nijpender

23 aug 2018 - ONDERZOEK Door onvoldoende aanbod van nieuwbouwwoningen en een volledig omgeslagen koopproces (eerst kopen en dan pas de eigen woning te koop aanbieden) op de markt van bestaande woningen, droogt het …

Lees verder >

cover 1

Ondergrond, Kansen voor Noord-­Nederland

15 apr 2016 - De Noord-Nederlandse ondergrond biedt door al beschikbare kennis ongekende mogelijkheden voor energieopwekking en -opslag en voor strategische grondwater voorraden.

Lees verder >

2015.12.16_Water blijft onderbelicht thema in Provinciale coalitieakkoorden_cover

Water blijft onderbelicht thema in Provinciale coalitieakkoorden

18 dec 2015 - In vervolg op de ruimtelijke analyse van de verkiezingsthema’s van de Provinciale Verkiezingen heeft Posad Spatial Strategies nu ook de coalitieakkoorden onderzocht op ruimtelijke ambities.

Lees verder >

2015.05.05_Magazine Midsize Brabant_660

Magazine Midsize Brabant

5 mei 2015 - Onder de noemer Midsize Brabant heeft BrabantKennis samen met Ruimtevolk een verkenning uitgevoerd naar het toekomstperspectief van de middelgrote steden in Brabant. Steden met tussen de 50.

Lees verder >

actueel verdieping