platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Provincies

actueel

rijswijk buiten

Rijk en regio versnellen woningbouw Zuid-Holland

4 dec 2018 - NIEUWS Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) spannen zich samen in voor het versneld realiseren van 100.000 woningen in Zuid-Holland. Zij doen dit via middelen, mensen en juridisch instrumentarium.

Lees het hele artikel >

bodegraven centrum

Bodegraven pakt winkelleegstand aan via simulatiespel

31 okt 2018 - CASUS Bodegraven, een dorp midden in het Groene Hart, pakt winkelleegstand effectief aan via een simulatiespel. “Een sterk centrum is heel erg belangrijk voor de vitaliteit en leefbaarheid van een dorp.”

Lees het hele artikel >

amsterdam houthaven 22

Klimaatadaptief bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland

15 okt 2018 - Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden vanaf 4 oktober zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd. Die ambitie presenteerden 40 Zuid-Hollandse partijen.

Lees het hele artikel >

verdieping

GO recensie cover

7 lessen voor vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling

25 okt 2018 - RECENSIE De Herstructureringsmaatschappij Overijssel hielp bij de revitalisering van bedrijventerreinen. Uit het bijbehorende ervaringsboek trekt recensent Hans-Hugo Smit 7 waardevolle lessen, maar slechts voor een beperkte doelgroep.

Lees verder >

agenda

11 dec 2018 - Rotterdam

Woonvastgoed 2018

13 dec 2018 - Zwolle

Partnerdag Ruimte & Wonen

17 jan 2019 - Amsterdam

Real Estate Trendwatching Congres

Transitiefondsen 1

Transitiefondsen: verdienmodel of zwart gat?

21 okt 2018 - LONGREAD Wat zijn nut en noodzaak van transitiefondsen voor gebiedsontwikkeling in krimpregio’s? Platform31 analyseert bestaande fondsen. “Van sommige kernen krijgen we maar weinig aanvragen. Die zijn al te ver heen.”

Lees verder >

windmolen

Vakwereld waarschuwt voor ruimtelijke impact klimaatbeleid

1 okt 2018 - MANIFEST Ontwerpend onderzoek toont aan dat we de klimaatdoelen voor 2030 kunnen halen, maar dat de ruimtelijke impact enorm is. De Vereniging Deltametropool pleit daarom voor een nationaal actieprogramma.

Lees verder >

te koop woning

Woningaanbod op koopwoningmarkt steeds nijpender

23 aug 2018 - ONDERZOEK Door onvoldoende aanbod van nieuwbouwwoningen en een volledig omgeslagen koopproces (eerst kopen en dan pas de eigen woning te koop aanbieden) op de markt van bestaande woningen, droogt het …

Lees verder >

cover 1

Ondergrond, Kansen voor Noord-­Nederland

15 apr 2016 - De Noord-Nederlandse ondergrond biedt door al beschikbare kennis ongekende mogelijkheden voor energieopwekking en -opslag en voor strategische grondwater voorraden.

Lees verder >

2015.12.16_Water blijft onderbelicht thema in Provinciale coalitieakkoorden_cover

Water blijft onderbelicht thema in Provinciale coalitieakkoorden

18 dec 2015 - In vervolg op de ruimtelijke analyse van de verkiezingsthema’s van de Provinciale Verkiezingen heeft Posad Spatial Strategies nu ook de coalitieakkoorden onderzocht op ruimtelijke ambities.

Lees verder >

2015.05.05_Magazine Midsize Brabant_660

Magazine Midsize Brabant

5 mei 2015 - Onder de noemer Midsize Brabant heeft BrabantKennis samen met Ruimtevolk een verkenning uitgevoerd naar het toekomstperspectief van de middelgrote steden in Brabant. Steden met tussen de 50.

Lees verder >

2014.12.29_Expertise private partijen onvoldoende benut_C2

Expertise private partijen onvoldoende benut

29 dec 2014 - Gemeenten domineren het ontwikkelingsproces van nieuwe centra en bepalen zowel de locatie en het vastgoedprogramma als de stedenbouwkundige opzet.

Lees verder >

actueel verdieping