Sociaal

actueel
Groepsfoto inclusieve stad Tips voor een inclusieve stad: creëer ruimte voor ontmoeting en stimuleer sociale cohesie

17 okt 2018 - VERSLAG Wat is de inclusieve stad en hoe maken we die? Deze vragen behandelden wooncorporaties tijdens het jaarcongres van De Vernieuwde Stad. Ook gebiedsontwikkelaars kunnen hier veel van leren.

Lees het hele artikel >

"MEERSTAD_PS_0839" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen “Als je niet investeert in wijken, dreigt segregatie”

8 okt 2018 - De stad Groningen organiseert het landelijke congres voor wijkaanpak en wijkvernieuwing. Wethouder Roeland van der Schaaf: “We geven prioriteit aan wijken waar we negatieve tendensen zien voor veiligheid, sociale en economische omstandigheden.”

Lees het hele artikel >

Containers Rotterdam We kunnen de stedelijke segregatie nog een halt toeroepen

24 sep 2018 - ANALYSE In grote delen van onze steden kunnen mensen met een lager inkomen, dak- en thuislozen, mensen met een psychiatrische of verstandelijke handicap en statushouders niet meer terecht.

Lees het hele artikel >

verdieping
Go column cover 2 Gigantjes

17 okt 2018 - COLUMN “Ons vak heeft eigenheimers nodig. Mensen die ons volop raken omdat ze iets gangbaars op een radicaal eigen wijze aanpakken.”

agenda

29 okt 2018 - Amersfoort

Dag van de Stad

30 okt 2018 - New Babylon Meeting Center, Den Haag

Omgevingsvergunning Nederland 2018

31 okt 2018 - New Babylon Meeting Center, Den Haag

Haagse vastgoeddag 2018

1 nov 2018 - Zwolle

Deltacongres 2018

2 nov 2018 - Jaarbeurs, Utrecht

Congres Omgevingswet: de laatste stand van zaken

Sociale Woningbouw CorporatieNL Gemengde wijk is gewenst, maar aandacht ontbreekt

29 mei 2018 - We ambiëren gemengde wijken, met daarin de juiste mix tussen kwetsbaren en weerbaren, maar geven er geen prioriteit aan.

woningbouwrapport USP voorkant - Unsplash Onderzoek: verduurzaming belangrijker dan versnelling woningbouw

24 mei 2018 - Verduurzaming is belangrijker dan versnelling van de woningbouw. Dat vindt een overgrote meerderheid van gemeenten, corporaties en – in iets mindere mate – ontwikkelaars.

Den Haag Stockbeeld Zó geef je steden maatschappelijke veerkracht

2 apr 2018 - Hoe realiseer je maatschappelijke veerkracht via gebiedsontwikkeling? Om daarachter te komen, dook Jacomijn Baart voor de Master City Developer in de literatuur, waarna zij deze toepast op de ontwikke…

maatschappelijk vastgoed Maatschappelijk vastgoed in verandering

15 jul 2017 - Maatschappelijk vastgoed is de benaming voor een heel diverse groep gebouwen zoals onderwijsinstellingen, verzorgingshuizen, bibliotheken, theaters, brandweerkazernes.

rotterdam euromast Stad kan gevolgen gentrificatie verzachten

1 jun 2017 - Rotterdam doet er alles aan om hoger opgeleiden oude volksbuurten binnen te loodsen. Oorspronkelijke wijkbewoners zien hun buurten daardoor snel veranderen.

demolish Achterstandswijken verbeteren door huizen te slopen én hun bewoners te verhuizen

25 mei 2017 - Menging van arme en rijke bewoners werd lange tijd gezien als goed middel om problemen in achterstandswijken aan te pakken.

Rotterdam Marconiplein Sturen op gemengde wijken vereist coördinatie en subtiliteit

7 mei 2017 - Sturing op de samenstelling van de wijkbevolking is de afgelopen jaren complexer geworden. Dat concludeert Platform31 in een voor de gemeente Rotterdam uitgevoerde verkenning ‘Bijsturen op de composit…

actueel verdieping