platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Wetenschap

actueel

Cover temporary use

College Tour ‘Responding quickly by temporary use in urban development’

13 mei 2017 - Hoe gaan we om met tijdelijkheid in stedelijke ontwikkeling? Wie zijn de verschillende belanghebbenden? Hoe tijdelijk is tijdelijk? En hoe reageren we snel in het proces van tijdelijke stedelijke ontw…

Lees het hele artikel >

rood-blauw kaart

Kaarten als onderzoeksinstrument

2 apr 2016 - Kaarten worden dikwijls slechts gezien als illustraties. Het in kaart brengen van nieuwe informatie en het systematisch vergelijken van bestaande kaarten zijn echter méér: het zijn belangrijke onderzo…

Lees het hele artikel >

2015.12.09_Een nieuw nutsbedrijf als matchmaker_C

Een nieuw nutsbedrijf als matchmaker

9 dec 2015 - ‘Kennismakelaar’ Olof van de Wal is gastspreker tijdens de negende editie van de MCD Kennisnetwerkreeks ‘Spatial Talks’ .

Lees het hele artikel >

verdieping

Realistisch rekenen aan impact - promotieonderzoek levert nieuwe mogelijkheden voor economische impactstudies

Realistisch rekenen aan impact - promotieonderzoek levert nieuwe mogelijkheden voor economische impactstudies

19 mrt 2016 - Welke impacts heeft het ontwikkelen van een wijk op het lokale bedrijfsleven? Wie profiteert daarvan? Welke bijdrage levert het organiseren van de Olympische Spelen aan de Nederlandse economie? Hoe w…

Lees verder >

agenda

23 sep 2019 - Nederland

Dutch Green Building Week 2019

24 sep 2019 - Pakhuis De Zwijger, Amsterdam

Alles over de NOVI

24 sep 2019 - Den Haag

City Masterclass Event IN Den Haag

2015.04.21_Zelforganisatie in stadsvernieuwing van dichtbij bekeken_C

Zelforganisatie in stadsvernieuwing van dichtbij bekeken

21 apr 2015 - We kennen de uitkomst van zelforganiserende processen, waarbij initiatiefnemers uit de samenleving zélf projecten (of nieuwe structuren) initiëren, opbouwen en beheren vanuit ontevredenheid met de eig…

Lees verder >

2014.12.29_Expertise private partijen onvoldoende benut_C2

Expertise private partijen onvoldoende benut

29 dec 2014 - Gemeenten domineren het ontwikkelingsproces van nieuwe centra en bepalen zowel de locatie en het vastgoedprogramma als de stedenbouwkundige opzet.

Lees verder >

2014.12.11_Naar een effectievere bedrijventerreinenmarkt_cov

Naar een effectievere bedrijventerreinenmarkt: coöpetitie als strategie voor regionale samenwerking

11 dec 2014 - Bedrijventerreinen staan symbool voor de verspilling en verrommeling van het Nederlandse landschap. Dit is het resultaat van een disfunctionerende markt, gedomineerd door het lokale denken en handelen…

Lees verder >

2014.12.01_Andere Tijden_cov

Andere Tijden: de emancipatie van tijdelijk ruimtegebruik als ontwikkelstrategie

1 dec 2014 - Tijdelijk ruimtegebruik is meer dan een tijdelijke, aan de crisis verbonden oprisping in de gebiedsontwikkeling; het is ingebed in een gebiedsontwikkeling-nieuwe-stijl.

Lees verder >

actueel verdieping