Meatpacking district, New York door CHOONGKY (bron: Shutterstock)

9-to-5 wordt 24/7: de invloed van corona op de combinatie van wonen en werken

3 januari 2023

3 minuten

Nieuws De coronapandemie zorgde voor een andere kijk op de combinatie van wonen en werken. We maken persoonlijk andere keuzes en dat kan ook gebieden raken. Het toekomstbestendig maken van de traditionele Amerikaanse zakendistricten biedt ook kansen voor Nederlandse steden.

De leegstand van kantoren terugbrengen van 22 naar 10 procent. Het werkloosheidpercentage met 2,2 procent laten zakken tot 3,7. Een gemiddelde reistijd van 30 in plaats van 41 minuten. En dat in nog geen drie jaar. Het zijn de concrete resultaten die de stad New York uiterlijk in 2025 wil behalen met een plan om de traditionele zakendistricten in de binnenstad nieuw leven in te blazen. Bloomberg schrijft over de missie van de stad om de “9-tot-5 zakendistricten om te bouwen naar 24-uurs, mixed-use gebieden.”

Spiraal doorbreken

Met deze gebiedsherontwikkeling speelt New York in op de demografische gevolgen van de coronapandemie. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat de bewoners van New York grotendeels terugkeren naar de binnenstad. De (gedeeltelijke) terugkeer naar de fysieke werkvloer zorgt weer voor levendigheid en economisch herstel. Maar, zo luidde de belangrijkste conclusie van de onderzoekers, ongeacht het aantal inwoners van de stad komt het aantal forenzen nooit terug meer op het oude niveau. Dat is nadelig voor de economie van de stad en vooral voor de leefbaarheid in de traditionele business districts.

We gaan mensen niet opleggen hoe ze moeten werken

Een nieuw plan met daarin liefst veertig maatregelen moet die spiraal doorbreken. Belangrijk uitgangspunt is dat ook direct zaken als de reistijd, werkloosheidsbestrijding en de inrichting van de publieke ruimte worden meegenomen. De initiatiefnemers – een groep met onder andere bestuurders van enkele grote bedrijven, (voormalig) ambtenaren en bestuurders – wil veel verder kijken dan alleen de transformatie van kantoorpanden naar appartementengebouwen. Het doel is naar eigen zeggen juist om de “belangen van kantoorpersoneel, forenzen, bewoners en ondernemers te combineren”.

Geen plan op zichzelf

De aanpak biedt ook aangrijpingspunten voor de Nederlandse situatie. Dat geldt voor de samenstelling van de groep initiatiefnemers, waarin ook vertegenwoordigers van grote bedrijven uit de stad een belangrijke stem hebben. Maar ook inhoudelijk zijn er kansen. Zo is het uitbreiden van terrassen voor de horeca een van de belangrijke voorstellen. Niet alleen om de uitbaters ook nu een hart onder de riem te steken (zoals diverse Nederlandse steden weer van plan zijn), maar ook om de leefbaarheid van de straten te verbeteren.

Downtown Washington DC door Evgenia Parajanian (bron: Shutterstock)

Ook in steden als Washington en Boston wordt onderzocht hoe de binnensteden meer leefbaar kunnen worden gemaakt, post-corona.

‘Downtown Washington DC’ door Evgenia Parajanian (bron: Shutterstock)


Om de veertig maatregelen ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen en te laten werken, zijn volgens de plannenmakers wel enkele randvoorwaarden van belang. “We gaan mensen niet opleggen hoe ze moeten werken”, zegt voormalig locoburgemeester Dan Doctoroff tegen Bloomberg. “We kunnen het aantrekkelijker maken om in bepaalde wijken te komen werken. Maar we moeten accepteren dat mensen gaan werken waar ze willen werken.”

Noodzaak van samenhang

De strategie voor de zakenwijken moet ook geen plan op zichzelf zijn. Om de transitie op een goede manier te kunnen voltooien, moeten de plannen samengaan met de plannen voor de rest van de stad en zelfs de rest van de regio. De zakenwijken (of bedrijventerreinen) zijn volgens de initiatiefnemers namelijk zulke essentiële onderdelen van het gehele ecosysteem in de regio, dat de samenhang absoluut noodzakelijk is. Daarom pleiten zij voor een nieuwe afdeling binnen de gemeente; deze kan de gehele transitie voor haar rekening nemen zodat de gewenste synergie ook werkelijk wordt gewaarborgd.

Hele week levendig

New York is niet de enige Amerikaanse stad die vol inzet op deze transitie naar functieverbreding. Ook in Washington denken bestuurders na over het creëren van een levendige binnenstad. Volgens de NOS staat in de Amerikaanse hoofdstad op dit moment ruim twee miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. De binnenstad is volledig ingericht op de manier van werken van vóór de pandemie en die komt niet meer terug, is ook daar de overtuiging. Daarom worden kantoorpanden massaal omgebouwd tot appartementencomplexen. In Boston worden vergelijkbare projecten ontwikkeld. Het is een eerste stap naar het creëren van wijken waar de hele week sprake is van levendigheid.


Lees het volledige artikel op de website van Bloomberg.


Cover: ‘Meatpacking district, New York’ door CHOONGKY (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023