Cover Data & Gebiedsontwikkeling door Volta (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Aan de slag met data? Lees dan de publicatie Data & Gebiedsontwikkeling

8 april 2022

2 minuten

Onderzoek Gebiedsontwikkelaars zijn steeds afhankelijker van data en slimme datatoepassingen. Welke toepassingen zijn er al? En wat vraagt digitalisering van de gebiedsontwikkelaar? De antwoorden daarop deelt de SKG Kring van Adviseurs in haar gratis beschikbare publicatie Data & Gebiedsontwikkeling.

Lees hier de pdf van het boekje Data & Gebiedsontwikkeling (.pdf)

Het boek Data & Gebiedsontwikkeling werd op 31 maart gepresenteerd tijdens het SKG Jaarcongres. Auteurs zijn aan de SKG Kring van Adviseurs verbonden. Meer weten over deze publicatie of de Kring van Adviseurs? Neem dan contact op met Wouter Jan Verheul via w.j.verheul@tudelft.nl.

De stad digitaliseert in rap tempo. Ontwikkelingen in de digitale sector van de afgelopen jaren maken de beschikbaarheid van informatie steeds groter. Je kunt het zo gek niet bedenken of er wordt in stedelijke gebieden wel digitaal data over verzameld: vervoers- en passantenstromen, vastgoedprijzen, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, regenval en hittevorming, ecologische diversiteit, het gebruik van de ondergrond, veiligheidsbeleving, huishoudenssamenstelling, politieke voorkeuren, enzovoort.

Datamanagers

Tegelijkertijd worden stedelijke gebiedsontwikkelaars met uiteenlopende behoeften en ruimteclaims geconfronteerd. We hebben niet alleen een enorme woningbouwopgave, maar ook een groeiende behoefte aan ruimte voor bedrijven, winkelen en ontspanning, energietransitie en natuur.

Presentatie publicatie Data & Gebiedsontwikkeling tijdens het SKG Jaarcongres door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

‘Presentatie publicatie Data & Gebiedsontwikkeling tijdens het SKG Jaarcongres’ door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)


We kunnen deze uitdagingen voor gebiedsontwikkeling alleen een plek geven als we over de juiste data beschikken. Data om inzicht te krijgen in wat er in een gebied technisch mogelijk is, en welke demografische, sociale, financiële ontwikkelingen er invloed op uitoefenen.

Gebiedsontwikkelaars zijn daarom ook datamanagers geworden. Niet dat zij zelf altijd digitale data moeten verzamelen, analyseren of integreren. Wel moeten ze weten welke data beschikbaar zijn, en hoe ze deze kunnen gebruiken.

Kritische noten

In de stortvloed aan informatie die op hen af komt, zullen gebiedsontwikkelaars selectief moeten zijn. Want aan data op zich hebben we meestal niet zoveel. Slimme datatoepassingen kunnen helpen bij gebiedsontwikkeling, als ze ons snel en moeiteloos ondersteunen bij het maken van keuzes.

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in datatoepassingen binnen onze leefomgeving? Die vraag wordt beantwoord in de bundel Data & Gebiedsontwikkeling, waarin experts ingaan op de toepassingsgebieden van data in de gebouwde omgeving.

Centraal staan hierbij de vragen:

  • Wat kan er met data en waarom gebruiken we die (nog) niet?
  • Welke inzichten biedt de vastgoedsector qua datagebruik?
  • Wat kan gebiedsontwikkeling leren van data in mobiliteit?
  • Hoe wordt data gebruikt in de watersector?
  • Hoe gebruiken we data bij het maken van plinten en voorzieningen?
  • Wat zijn kansen van datatoepassing in de publieke ruimte?
  • Welke juridische aspecten zijn van belang?
  • Welke kritische kanttekeningen moeten we plaatsen bij (big) data?

De auteurs presenteren pakkende en innovatieve voorbeelden van hoe data wordt gebruikt, maar gaan ook in op de drijvende krachten achter en de beperking van de toepassingen. Zij schetsen kansrijke toekomstbeelden en formuleren praktische adviezen voor het goed benutten van data. Zo nu dan worden echter ook verwachtingen getemperd en kritische noten gekraakt.

Met deze publicatie biedt de SKG Kring van Adviseurs een evenwichtig en inspirerend hulpmiddel voor eenieder die wordt geconfronteerd met datatoepassing in gebiedsontwikkeling, of daarmee aan de slag wil gaan.


Cover: ‘Cover Data & Gebiedsontwikkeling’ door Volta (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)


Wouter Jan Verheul (2020)

Door Wouter Jan Verheul

Universitair docent/onderzoeker TU Delft en zelfstandig adviseur te Rotterdam


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Hoe om te gaan met Didam-arrest, nieuwe handreiking biedt hulp

Het Didam-arrest van een jaar geleden over een grond- en vastgoedtransactie leidde tot veel onzekerheid. Er ligt nu een handreiking hoe overheden en marktpartijen hier mee om kunnen gaan, maar dat vraagt ook de nodige lef.

Verslag

8 december 2022

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022