Cover Data & Gebiedsontwikkeling door Volta (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Aan de slag met data? Lees dan de publicatie Data & Gebiedsontwikkeling

8 april 2022

2 minuten

Onderzoek Gebiedsontwikkelaars zijn steeds afhankelijker van data en slimme datatoepassingen. Welke toepassingen zijn er al? En wat vraagt digitalisering van de gebiedsontwikkelaar? De antwoorden daarop deelt de SKG Kring van Adviseurs in haar gratis beschikbare publicatie Data & Gebiedsontwikkeling.

Lees hier de pdf van het boekje Data & Gebiedsontwikkeling (.pdf)

Het boek Data & Gebiedsontwikkeling werd op 31 maart gepresenteerd tijdens het SKG Jaarcongres. Auteurs zijn aan de SKG Kring van Adviseurs verbonden. Meer weten over deze publicatie of de Kring van Adviseurs? Neem dan contact op met Wouter Jan Verheul via w.j.verheul@tudelft.nl.

De stad digitaliseert in rap tempo. Ontwikkelingen in de digitale sector van de afgelopen jaren maken de beschikbaarheid van informatie steeds groter. Je kunt het zo gek niet bedenken of er wordt in stedelijke gebieden wel digitaal data over verzameld: vervoers- en passantenstromen, vastgoedprijzen, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, regenval en hittevorming, ecologische diversiteit, het gebruik van de ondergrond, veiligheidsbeleving, huishoudenssamenstelling, politieke voorkeuren, enzovoort.

Datamanagers

Tegelijkertijd worden stedelijke gebiedsontwikkelaars met uiteenlopende behoeften en ruimteclaims geconfronteerd. We hebben niet alleen een enorme woningbouwopgave, maar ook een groeiende behoefte aan ruimte voor bedrijven, winkelen en ontspanning, energietransitie en natuur.

Presentatie publicatie Data & Gebiedsontwikkeling tijdens het SKG Jaarcongres door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

‘Presentatie publicatie Data & Gebiedsontwikkeling tijdens het SKG Jaarcongres’ door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)


We kunnen deze uitdagingen voor gebiedsontwikkeling alleen een plek geven als we over de juiste data beschikken. Data om inzicht te krijgen in wat er in een gebied technisch mogelijk is, en welke demografische, sociale, financiële ontwikkelingen er invloed op uitoefenen.

Gebiedsontwikkelaars zijn daarom ook datamanagers geworden. Niet dat zij zelf altijd digitale data moeten verzamelen, analyseren of integreren. Wel moeten ze weten welke data beschikbaar zijn, en hoe ze deze kunnen gebruiken.

Kritische noten

In de stortvloed aan informatie die op hen af komt, zullen gebiedsontwikkelaars selectief moeten zijn. Want aan data op zich hebben we meestal niet zoveel. Slimme datatoepassingen kunnen helpen bij gebiedsontwikkeling, als ze ons snel en moeiteloos ondersteunen bij het maken van keuzes.

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in datatoepassingen binnen onze leefomgeving? Die vraag wordt beantwoord in de bundel Data & Gebiedsontwikkeling, waarin experts ingaan op de toepassingsgebieden van data in de gebouwde omgeving.

Centraal staan hierbij de vragen:

  • Wat kan er met data en waarom gebruiken we die (nog) niet?
  • Welke inzichten biedt de vastgoedsector qua datagebruik?
  • Wat kan gebiedsontwikkeling leren van data in mobiliteit?
  • Hoe wordt data gebruikt in de watersector?
  • Hoe gebruiken we data bij het maken van plinten en voorzieningen?
  • Wat zijn kansen van datatoepassing in de publieke ruimte?
  • Welke juridische aspecten zijn van belang?
  • Welke kritische kanttekeningen moeten we plaatsen bij (big) data?

De auteurs presenteren pakkende en innovatieve voorbeelden van hoe data wordt gebruikt, maar gaan ook in op de drijvende krachten achter en de beperking van de toepassingen. Zij schetsen kansrijke toekomstbeelden en formuleren praktische adviezen voor het goed benutten van data. Zo nu dan worden echter ook verwachtingen getemperd en kritische noten gekraakt.

Met deze publicatie biedt de SKG Kring van Adviseurs een evenwichtig en inspirerend hulpmiddel voor eenieder die wordt geconfronteerd met datatoepassing in gebiedsontwikkeling, of daarmee aan de slag wil gaan.


Cover: ‘Cover Data & Gebiedsontwikkeling’ door Volta (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)


Wouter Jan Verheul (2020)

Door Wouter Jan Verheul

Universitair docent/onderzoeker TU Delft en zelfstandig adviseur te Rotterdam


Meest recent

Weespersluis, Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Woningbouw versnellen? Graag. Risico’s lopen met grondbeleid? Liever niet. Deze vijf opties kunnen helpen

Het is een lastige tijd: wel of niet actief grondbeleid gaan voeren als gemeente om de woningbouw aan te jagen? Volgens Erik Berkelmans kan het ook via de faciliterende kant en hij reikt daarvoor 5 panklare suggesties aan.

Analyse

5 juni 2023

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023