Cover Data & Gebiedsontwikkeling door Volta (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Aan de slag met data? Lees dan de publicatie Data & Gebiedsontwikkeling

8 april 2022

2 minuten

Onderzoek Gebiedsontwikkelaars zijn steeds afhankelijker van data en slimme datatoepassingen. Welke toepassingen zijn er al? En wat vraagt digitalisering van de gebiedsontwikkelaar? De antwoorden daarop deelt de SKG Kring van Adviseurs in haar gratis beschikbare publicatie Data & Gebiedsontwikkeling.

Lees hier de pdf van het boekje Data & Gebiedsontwikkeling (.pdf)

Het boek Data & Gebiedsontwikkeling werd op 31 maart gepresenteerd tijdens het SKG Jaarcongres. Auteurs zijn aan de SKG Kring van Adviseurs verbonden. Meer weten over deze publicatie of de Kring van Adviseurs? Neem dan contact op met Wouter Jan Verheul via w.j.verheul@tudelft.nl.

De stad digitaliseert in rap tempo. Ontwikkelingen in de digitale sector van de afgelopen jaren maken de beschikbaarheid van informatie steeds groter. Je kunt het zo gek niet bedenken of er wordt in stedelijke gebieden wel digitaal data over verzameld: vervoers- en passantenstromen, vastgoedprijzen, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, regenval en hittevorming, ecologische diversiteit, het gebruik van de ondergrond, veiligheidsbeleving, huishoudenssamenstelling, politieke voorkeuren, enzovoort.

Datamanagers

Tegelijkertijd worden stedelijke gebiedsontwikkelaars met uiteenlopende behoeften en ruimteclaims geconfronteerd. We hebben niet alleen een enorme woningbouwopgave, maar ook een groeiende behoefte aan ruimte voor bedrijven, winkelen en ontspanning, energietransitie en natuur.

Presentatie publicatie Data & Gebiedsontwikkeling tijdens het SKG Jaarcongres door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

‘Presentatie publicatie Data & Gebiedsontwikkeling tijdens het SKG Jaarcongres’ door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)


We kunnen deze uitdagingen voor gebiedsontwikkeling alleen een plek geven als we over de juiste data beschikken. Data om inzicht te krijgen in wat er in een gebied technisch mogelijk is, en welke demografische, sociale, financiële ontwikkelingen er invloed op uitoefenen.

Gebiedsontwikkelaars zijn daarom ook datamanagers geworden. Niet dat zij zelf altijd digitale data moeten verzamelen, analyseren of integreren. Wel moeten ze weten welke data beschikbaar zijn, en hoe ze deze kunnen gebruiken.

Kritische noten

In de stortvloed aan informatie die op hen af komt, zullen gebiedsontwikkelaars selectief moeten zijn. Want aan data op zich hebben we meestal niet zoveel. Slimme datatoepassingen kunnen helpen bij gebiedsontwikkeling, als ze ons snel en moeiteloos ondersteunen bij het maken van keuzes.

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in datatoepassingen binnen onze leefomgeving? Die vraag wordt beantwoord in de bundel Data & Gebiedsontwikkeling, waarin experts ingaan op de toepassingsgebieden van data in de gebouwde omgeving.

Centraal staan hierbij de vragen:

  • Wat kan er met data en waarom gebruiken we die (nog) niet?
  • Welke inzichten biedt de vastgoedsector qua datagebruik?
  • Wat kan gebiedsontwikkeling leren van data in mobiliteit?
  • Hoe wordt data gebruikt in de watersector?
  • Hoe gebruiken we data bij het maken van plinten en voorzieningen?
  • Wat zijn kansen van datatoepassing in de publieke ruimte?
  • Welke juridische aspecten zijn van belang?
  • Welke kritische kanttekeningen moeten we plaatsen bij (big) data?

De auteurs presenteren pakkende en innovatieve voorbeelden van hoe data wordt gebruikt, maar gaan ook in op de drijvende krachten achter en de beperking van de toepassingen. Zij schetsen kansrijke toekomstbeelden en formuleren praktische adviezen voor het goed benutten van data. Zo nu dan worden echter ook verwachtingen getemperd en kritische noten gekraakt.

Met deze publicatie biedt de SKG Kring van Adviseurs een evenwichtig en inspirerend hulpmiddel voor eenieder die wordt geconfronteerd met datatoepassing in gebiedsontwikkeling, of daarmee aan de slag wil gaan.


Cover: ‘Cover Data & Gebiedsontwikkeling’ door Volta (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)


Wouter Jan Verheul (2020)

Door Wouter Jan Verheul

Universitair docent/onderzoeker bij TU Delft en senior consultant & knowledge lead bij Arcadis Gebiedsontwikkeling


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024