Wouter Jan Verheul (2020)

Wouter Jan Verheul

Universitair docent/onderzoeker TU Delft en zelfstandig adviseur te Rotterdam


Artikelen door Wouter Jan Verheul

34 artikelen

RM_Groenblauwe_stad door Rèmon Mulder (Gebiedsontwikkeling.nu)

Groenblauw doet allen goed. Maar de bekostiging kan beter

Het belang van een groenblauwe leefomgeving is onomstreden. Toch is de inpassing in gebiedsontwikkelingen geen zekerheidje. Met name de bekostiging moet beter worden geregeld, zo blijkt uit onderzoek van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling (TU Delft).

Uitgelicht
Onderzoek

15 juli 2022

Amsterdam, The Netherlands - 12 September 2021: Woonprotest demonstration against housing crisis in Amsterdam, woman wearing sign door etreeg (Shutterstock)

Hoe de woningmarkt vastliep en waar doorbraken mogelijk zijn

Onderzoekers Wouter Jan Verheul en Fred Hobma analyseren hoe de woningmarkt in de afgelopen twintig jaar vast is gelopen. Daarbij maken zij duidelijk aan welke vier grote knoppen van het systeem gedraaid moet worden om doorbraken te forceren.

Analyse

9 juni 2022

Cover Data & Gebiedsontwikkeling door Volta (Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Aan de slag met data? Lees dan de publicatie Data & Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelaars zijn steeds afhankelijker van data en slimme datatoepassingen. Hoe je dat aanpakt, deelt de SKG Kring van Adviseurs in haar gratis beschikbare publicatie Data & gebiedsontwikkeling.

Onderzoek

8 april 2022

Overheid, zitting door Salivanchuk Semen (shutterstock.com)

Zo ga je als ontwikkelaar en gemeenteraad met elkaar om bij omgevingsparticipatie

Projectontwikkelaars willen zoveel mogelijk duidelijkheid dat hun participatieplannen niet sneuvelen in de gemeenteraad. Hoe kunnen zij dit voorkomen? En hoe kunnen politici hun primaat behouden? Dat weet TU Delft-onderzoeker Wouter Jan Verheul.

Onderzoek

30 maart 2022

Participatie - unity concept door New Africa (Shutterstock)

Private omgevingsparticipatie, maar dan samen met de gemeente: zo doe je dat

TU Delft-onderzoeker Wouter Jan Verheul onderzocht van 15 gemeenten hun handreikingen voor omgevingsparticipatie door private initiatiefnemers. Zo brengt hij in kaart wat hierbij de verhouding is tussen private en publieke partijen.

Onderzoek

22 maart 2022

Cover Data & gebiedsontwikkeling door Chris Liverani (Unsplash)

7 bedenkingen bij de blijde boodschap van data in gebiedsontwikkeling

Big data biedt ongekende mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling, maar gaat ook gepaard met risico’s en misvattingen. Onderzoeker Wouter Jan Verheul behandelt zeven bedenkingen.

Uitgelicht
Analyse

7 maart 2022

Participatie Post-It door kan_chana (shutterstock.com)

De kosten, baten en praktijk van privaat-georganiseerde omgevingsparticipatie

Makkelijk te kwantificeren is het niet, de kosten en baten van omgevingsparticipatie door ontwikkelaars. Onderzoek van Erwin Heurkens en Wouter Jan Verheul (TU Delft) laat niettemin wél zien dat de potentie groot is.

Onderzoek

18 januari 2022

Strijp-S: levendigheid op het Ketelhuisplein, met op de achtergrond het Klokgebouw door Peter Beekmans (Wikimedia Commons)

Vijf redenen voor ontwikkelaars om zelf participatie te organiseren

TU Delft-onderzoekers Wouter Jan Verheul en Erwin Heurkens onderscheiden vijf beweegredenen voor marktpartijen om werk te maken van privaat georganiseerde participatie, variërend van draagvlak creëren tot dure rechtszaken voorkomen.

Onderzoek

12 november 2021

Bijeenkomst 'De Kracht van Groen Dichterbij', participatie door Sebastiaan ter Burg (Flickr)

Wie is waarvoor verantwoordelijk in omgevingsparticipatie?

Met de Omgevingswet wordt het belang van participatie nog verder onderstreept: voor overheden én voor iedere private initiatiefnemer met ruimtelijke plannen. Daar is nog lang niet iedereen goed op voorbereid, schrijft Wouter Jan Verheul.

Uitgelicht
Onderzoek

8 september 2021

Belcrumhaven in Breda door G. Lanting (Wikimedia Commons)

Te weinig geld, capaciteit en kennis vertragen transformaties

Een gebrek aan financiën, menskracht en expertise bij gemeenten zorgt voor vertraging bij gebiedstransformaties. Dat blijkt uit een survey-onderzoek van de TU Delft onder deelnemende gebiedsprojecten binnen het programma Stedelijke Transformatie.

Onderzoek

17 juni 2021

Manhattan luchtfoto door TierneyMJ (Shutterstock)

Wat (big) tech-bedrijven bijdragen aan onze steden

Om mee te doen in de nieuwe economie zetten steeds meer steden in op innovatiedistricten. Het liefst met grote techbedrijven. Onderzoeker Wouter Jan Verheul vraagt zich af in hoeverre overheden hier goed aan doen.

Verslag

8 juni 2021

Kasteel van Almere door MaartenSmit (Commons Wikimedia)

Beteugeling van bestuurlijke manie essentieel bij prestigeprojecten

Voor het laten slagen van stedelijke prestigeprojecten is het essentieel om bestuurlijke manie te beteugelen, stellen onderzoekers Wouter Jan Verheul en Meike Bokhorst. Anders leidt dit onherroepelijk tot hoge kosten en tegenvallende opbrengsten.

Onderzoek

17 mei 2021

bouw hijskraan No attribution required

Hou bij investeringen in transformaties rekening met alle opbrengsten

TU Delft-onderzoekers Wouter Jan Verheul en Erwin Heurkens kijken naar welke afwegingen mogelijk zijn vanuit meervoudige waardencreatie. Want hoe zorg je dat álle opbrengsten worden meegenomen in de investeringsafwegingen?

Onderzoek

22 juli 2020

Waalfront Nijmegen - bezoek (Wouter Jan Verheul)

De crisisbestendigheid van de PPS in Waalfront Nijmegen

In Waalfront Nijmegen transformeren gemeente en BPD via een publiek-private samenwerking een industrieterrein naar een woongebied. TU Delft-onderzoekers Arthur Verwayen en Wouter Jan Verheul inventariseren de belangrijkste lessen.

Uitgelicht
Onderzoek

16 juli 2020

Topview bouwplaats -> Photo by Ivan Bandura on Unsplash

Revolverende fondsen en gebiedsinvesteringszones: kansrijk, maar niet zonder dilemma's

TU Delft-onderzoekers analyseren de mogelijkheden van gebiedsinvesteringszones en revolverende fondsen. Uit welke set van regelingen, afspraken en instrumenten bestaat dit soort arrangementen? En welke dilemma's komen erbij kijken?

Onderzoek

10 juli 2020

beton cement fabriek Diemen | Marion Golsteijn CC4.0

De start: vergaande overheidsbemoeienis of laissez faire?

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling begint nooit blanco. Herontwikkel je daarom via vergaande overheidsbemoeienis, of werkt een laissez-faire-houding beter? Onderzoekers van de TU Delft bespreken en wegen alle opties.

Onderzoek

19 december 2019

riek bakker 2

Wie leidt: uitzonderlijke personen of institutionele context?

Bij gebiedstransformaties weerklinken al snel de namen van invloedrijke figuren. Maar zijn het de mensen die het verschil maken, of is het vooral de institutionele vormgeving?

Uitgelicht
Onderzoek

11 december 2019

Paleiskwartier - IMG_0449-2 (CC BY 2.0) by elfringymke

Organisatie dichtbij de politiek of op afstand?

Organisaties voor gebiedstransformaties vragen veel van hun medewerkers en stuiten snel op misvattingen. Onderzoekers van de TU Delft behandelen de meest gebruikelijke organisatievormen en bespreken de voors en tegens.

Onderzoek

5 december 2019

bink 36 wikimedia commons

Zachte instrumenten én harde resultaten?

Wie harde resultaten wil boeken, kan niet zonder zachte instrumenten. In dit onderzoeksessay behandelen TU Delft-onderzoekers de mogelijkheden van visie, discours, identiteit, imago, focus, voortgang en combinaties van middelen.

Onderzoek

29 november 2019

"Binckhorst Den Haag" (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Publieke ruimte én privaat rendement: wie betaalt daarvoor?

Het belang van de publieke ruimte kan niet genoeg worden onderstreept. Onderzoekers van de TU Delft beantwoorden de vraag wie daar het beste voor kan betalen. "Publieke ruimte is een gezamenlijke, publieke én private opgave."

Uitgelicht
Onderzoek

19 november 2019