platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Thema Data & Digitalisering

Dossier Data & Digitalisering

In dit dossier vindt u onze belangrijkste artikelen over de rol en waarde van data & digitalisering voor gebiedsontwikkeling. We behandelen vier vragen: welke meerwaarde biedt data, wat zijn hier goede voorbeelden van, hoe ga je ermee aan de slag, en welke gevaren komen daarbij kijken.

“We moeten iets met data!”, is een veelgehoorde uitspraak in gebiedsontwikkeling. Maar data is een abstract en amorf begrip. Om te begrijpen hoe gebiedsontwikkeling kan profiteren, is het ten eerste nodig om vast te stellen wat data is en welke waarde het heeft. Goede voorbeelden, hoe spaarzaam ook nog in hun bestaan, kunnen daarbij helpen. Daarnaast is het nodig om duidelijk te krijgen wat ervoor zorgt dat gebiedsontwikkelaars nog niet massaal op de data-trein gesprongen zijn én welke gevaren er kleven aan de inzet van data.

Wat is de (meer)waarde van data voor gebiedsontwikkeling?

Met de grote opgaven van nu kunnen we het ons niet permitteren om keuzes te maken zonder goed gebruik te maken van data. Niet omdat data als vanzelf het goede antwoord genereren. Wel omdat de schaal, complexiteit en urgentie van de opgaven niet getackeld kunnen worden met de klassieke kwalitatieve en lineaire beleidsaanpak.

Welke voorbeelden zijn er van succesvolle toepassingen?

Hoewel data nog niet en masse wordt ingezet bij gebiedsontwikkeling, zijn er wel deelgebieden die hier al van profiteren. Denk aan de bouw van digital twins, het vinden van succesvolle voorbeelden van stedelijke verdichting en verbetering van participatie en leefbaarheid. Ook kan gebiedsontwikkeling veel leren van datagebruik in aanpalende sectoren, zoals water, mobiliteit en vastgoed.

28 januari 2022

Plinten maken de stad - en data maakt goede plinten

Uitgelicht

29 oktober 2021

Van groen naar poen, met dank aan data

15 juni 2021

Water en data: een koningskoppel

Uitgelicht

23 december 2019

Met data wordt bewonersparticipatie wél een succes

Uitgelicht

22 januari 2021

Zo kun je met data de leefbaarheid verbeteren

Uitgelicht

14 februari 2020

Woningbouw door data-analyse: zo doet Breda dat

Uitgelicht

4 september 2017

Utrecht, gezonde stad dankzij koppeling data

Hoe ga je als gebiedsontwikkelaar aan de slag met data?

Door van data toepassingsgerichte informatie te maken, krijg je inzichten die bijdragen aan goede dialoog en aan waardevolle oplossingen en keuzes. Juist vanwege de complexiteit, onderlinge afhankelijkheden en urgentie van de opgaven in de leefomgeving is gericht gebruik van data essentieel.

23 oktober 2019

Data in gebiedsontwikkeling: denk groot en begin klein

Uitgelicht

16 augustus 2019

‘Werk niet data-gedreven, maar data-ondersteund’

Uitgelicht

Welke gevaren zitten er vast aan de toepassing van data?

Data-analyses worden al snel beschouwd als feitelijke waarheden, terwijl de manier waarop data wordt verzameld en geanalyseerd altijd een uitkomst is van menselijk handelen - en daarom per definitie subjectief. Bovendien is niet alle benodigde kennis over wat er leeft onder bewoners en bezoekers via cijfers boven water te krijgen. Ook de privacy is snel in het geding bij de inzet van data.

5 november 2021

Maakt de slimme stad ons juist dom?

19 augustus 2021

AP: maak burger brein van de smart city

Uitgelicht

Contactpersoon

Jasper Monster
Jasper Monster

Freelance Journalist en webredacteur Gebiedsontwikkeling.nu

Bekijk alle artikelen