Data & Digitalisering

In dit dossier vindt u onze belangrijkste artikelen over de rol en waarde van data & digitalisering voor gebiedsontwikkeling. We behandelen vier vragen: welke meerwaarde biedt data, wat zijn hier goede voorbeelden van, hoe ga je ermee aan de slag, en welke gevaren komen daarbij kijken.

Dossier Data & Digitalisering door ESB Professional (bron: Shutterstock)

4 september 2023


“We moeten iets met data!”, is een veelgehoorde uitspraak in gebiedsontwikkeling. Maar data is een abstract en amorf begrip. Om te begrijpen hoe gebiedsontwikkeling kan profiteren, is het ten eerste nodig om vast te stellen wat data is en welke waarde het heeft. Goede voorbeelden, hoe spaarzaam ook nog in hun bestaan, kunnen daarbij helpen. Daarnaast is het nodig om duidelijk te krijgen wat ervoor zorgt dat gebiedsontwikkelaars nog niet massaal op de data-trein gesprongen zijn én welke gevaren er kleven aan de inzet van data.

Wat is de (meer)waarde van data voor gebiedsontwikkeling?

Met de grote opgaven van nu kunnen we het ons niet permitteren om keuzes te maken zonder goed gebruik te maken van data. Niet omdat data als vanzelf het goede antwoord genereren. Wel omdat de schaal, complexiteit en urgentie van de opgaven niet getackeld kunnen worden met de klassieke kwalitatieve en lineaire beleidsaanpak.

Welke voorbeelden zijn er van succesvolle toepassingen?

Hoewel data nog niet en masse wordt ingezet bij gebiedsontwikkeling, zijn er wel deelgebieden die hier al van profiteren. Denk aan de bouw van digital twins, het vinden van succesvolle voorbeelden van stedelijke verdichting en verbetering van participatie en leefbaarheid. Ook kan gebiedsontwikkeling veel leren van datagebruik in aanpalende sectoren, zoals water, mobiliteit en vastgoed.

Utrecht door Jan van der Wolf (bron: Shutterstock)
Schiphol, Haarlemmermeer door Aerovista Luchtfotografie (bron: shutterstock.com)
EPCOT Centre, Disney World, Florida door M Jessica W (bron: shutterstock.com)
Luchtfoto van Singapore zakenwijk en stad bij schemering in Singapore, Azië door Travelpixs (bron: Shutterstock)
Cover Data & gebiedsontwikkeling door Chris Liverani (bron: Unsplash)
Cover Data & gebiedsontwikkeling door Chris Liverani (bron: Unsplash)

Plinten maken de stad - en data maakt goede plinten

Uitgelicht
Onderzoek

28 januari 2022

Groene stad van de toekomst door John_T (bron: shutterstock.com)

Van groen naar poen, met dank aan data

Onderzoek

29 oktober 2021

Smart City concept door Rassco (bron: Shutterstock)
AI-tool toont in Amsterdam-Zuid open ruimte op basis van lucht, natuur of bouw door AI-Tool (bron: Lectoraat Bouwtransformatie Hogeschool van Amsterdam)
Cover Data & gebiedsontwikkeling door Chris Liverani (bron: Unsplash)
Cover Data & gebiedsontwikkeling door Chris Liverani (bron: Unsplash)

Water en data: een koningskoppel

Uitgelicht
Analyse

15 juni 2021

Cover Data & gebiedsontwikkeling door Chris Liverani (bron: Unsplash)
Cover Data & gebiedsontwikkeling door Chris Liverani (bron: Unsplash)
Leefbaarheidseffectrapportage (2020) door StrateGis (bron: www.strategisgroep.nl)
Screenshot 3D BAG Viewer - Delft door Redactie Gebiedsontwikkeling.nu (bron: 3dbag.nl)
Leefbaarheid in de wijk door Anne Dullemond (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Met data wordt bewonersparticipatie wél een succes

Uitgelicht
Analyse

23 december 2019

Park A-Gogelweg Den Haag door Michiel1972 (bron: commons.wikimedia.org)

Zo kun je met data de leefbaarheid verbeteren

Uitgelicht
Analyse

22 januari 2021

Toekomstbeeld Nijmegen duurzame dakenkaart - Rooftop Revolution, 2020
Kabels en leidingen -> Photo by Mika Baumeister on Unsplash door Mika Baumeister (bron: Unsplash)
Gebiedsvisie Stationskwartier Amersfoort
Brede centrum, aandeel sociale huur

Woningbouw door data-analyse: zo doet Breda dat

Uitgelicht
Casus

14 februari 2020

Nieuwbouw Wikimedia Commons door Thomas van Mens (bron: Wikimedia Commons)
Rotterdam biedt ontwikkelaars digitale kopie_Cover_Janneke ten Kate
triangel cover
Utrecht Maliesingen en Knuppelbrug 1900

Utrecht, gezonde stad dankzij koppeling data

Persoonlijk

4 september 2017

Gocongres 2016 sessie a

Hoe ga je als gebiedsontwikkelaar aan de slag met data?

Door van data toepassingsgerichte informatie te maken, krijg je inzichten die bijdragen aan goede dialoog en aan waardevolle oplossingen en keuzes. Juist vanwege de complexiteit, onderlinge afhankelijkheden en urgentie van de opgaven in de leefomgeving is gericht gebruik van data essentieel.

Welke gevaren zitten er vast aan de toepassing van data?

Data-analyses worden al snel beschouwd als feitelijke waarheden, terwijl de manier waarop data wordt verzameld en geanalyseerd altijd een uitkomst is van menselijk handelen - en daarom per definitie subjectief. Bovendien is niet alle benodigde kennis over wat er leeft onder bewoners en bezoekers via cijfers boven water te krijgen. Ook de privacy is snel in het geding bij de inzet van data.


Cover: ‘Dossier Data & Digitalisering’ door ESB Professional (bron: Shutterstock)