Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

De nieuwe sekte heet: particulier opdrachtgeverschap

12 mei 2012

3 minuten

Nieuws
Er waart een nieuwe blinde geestdrift door woningbouwland : het (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Het fanatisme waarmee dit wordt uitgedragen heeft veel weg van de wijze waarop sommige extreme sektes opereren. Er is maar één ware aanpak, er is maar één oplossing, sterker er is maar één verlossing.

De sekteleider zetelt in Almere en heeft veel volgelingen in alle uithoeken van het land. De volgelingen zijn inmiddels niet meer alleen enthousiaste vrijwilligers; hun werk is voor een fors deel overgenomen door emphatische maar evengoed “snelle” jongens en meisjes die middels tientallen adviesbureautjes fors verdienen aan de nieuwe leer die zegt dat een mens pas gelukkig is als ie woont in een woning gebouwd volgens het sektebeginsel van het particulier opdrachtgeverschap.

Volgens aanhangers van de leer is het (C)PO niet alleen een keuze om individuele woonwensen te realiseren maar is het ook een alternatief voor de stagnerende woningbouw. Zonder blikken of blozen wordt beweerd dat (C)PO de terugval in de woningbouwproductie kan opvangen.

Een paar feiten

  • Volgens CBS gegevens is er gedurende de periode van 2005/2009 sprake geweest van gemiddeld zo’n 9000 nieuwbouwwoningen (vergunningen particulieren) per jaar. In de periode daarna is dat aantal afgenomen tot ca. 6000 per jaar.
  • Het aandeel in de totale nieuwbouw van de particulier opdrachtgevers is sinds 2001 ongeveer gelijk gebleven. Sinds de crisis van 2008 is het aandeel van particuliere opdrachtgevers in de nieuwbouw niet toegenomen (Bron: CBS)
  • De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen die middels PO tot stand zijn gekomen bedraagt: voor zelf ontworpen woningen bijna € 400.000; voor de met architect ontworpen woningen: ca. € 425.000; voor de woning gekozen uit een catalogus: € 290.000. (WoOn 2009)
  • Volgens WoOn 2009 heeft van de eigenaren van de woningen die middels PO tot stand zijn gekomen, 69% zijn woning gekozen uit een catalogus.
  • Volgens Woonkennis, Jaarrapport 2011/2012 zou van de Nederlandse consumenten als er een nieuw huis gekocht zou worden, 7% kiezen voor PO.
  • Volgens gegevens van De Regie BV (Landelijke inventarisatie cpo-projecten) worden sinds de jaren 80 zo’n 70 woningen per jaar in de vorm van (C)PO gerealiseerd. In de periode 1996 – 2005 loopt dat op tot 140 per jaar en daarna tot 450 per jaar. Inmiddels is het aantal teruggezakt naar ca. 350 per jaar. In totaal zijn vanaf 1981 tot nu nog geen 6500 woningen middels (C)PO tot stand gekomen waarvan bijna de helft in de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland.

Naar aanleiding van de feiten

Conclusie moet dus zijn dat het aandeel van (C)PO in het totaal van de woningproductie vrijwel gelijk is gebleven, zowel voor als tijdens de crisis. (C)PO als HET alternatief, DE vervangende productiestroom is dus zonder meer kletskoek.

Jos Feijtel, Woningbouwregisseur (ervaring als gemeentebestuurder, corporatiedirecteur en gebiedsontwikkelaar)

Zie voor de volledige publicatie:


Portret - Jos Feijtel

Door Jos Feijtel

Adviseur versnelling woningbouw


Meest recent

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022