Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

De nieuwe sekte heet: particulier opdrachtgeverschap

12 mei 2012

3 minuten

Nieuws Er waart een nieuwe blinde geestdrift door woningbouwland : het (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Het fanatisme waarmee dit wordt uitgedragen heeft veel weg van de wijze waarop sommige extreme sektes opereren. Er is maar één ware aanpak, er is maar één oplossing, sterker er is maar één verlossing.

De sekteleider zetelt in Almere en heeft veel volgelingen in alle uithoeken van het land. De volgelingen zijn inmiddels niet meer alleen enthousiaste vrijwilligers; hun werk is voor een fors deel overgenomen door emphatische maar evengoed “snelle” jongens en meisjes die middels tientallen adviesbureautjes fors verdienen aan de nieuwe leer die zegt dat een mens pas gelukkig is als ie woont in een woning gebouwd volgens het sektebeginsel van het particulier opdrachtgeverschap.

Volgens aanhangers van de leer is het (C)PO niet alleen een keuze om individuele woonwensen te realiseren maar is het ook een alternatief voor de stagnerende woningbouw. Zonder blikken of blozen wordt beweerd dat (C)PO de terugval in de woningbouwproductie kan opvangen.

Een paar feiten

  • Volgens CBS gegevens is er gedurende de periode van 2005/2009 sprake geweest van gemiddeld zo’n 9000 nieuwbouwwoningen (vergunningen particulieren) per jaar. In de periode daarna is dat aantal afgenomen tot ca. 6000 per jaar.
  • Het aandeel in de totale nieuwbouw van de particulier opdrachtgevers is sinds 2001 ongeveer gelijk gebleven. Sinds de crisis van 2008 is het aandeel van particuliere opdrachtgevers in de nieuwbouw niet toegenomen (Bron: CBS)
  • De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen die middels PO tot stand zijn gekomen bedraagt: voor zelf ontworpen woningen bijna € 400.000; voor de met architect ontworpen woningen: ca. € 425.000; voor de woning gekozen uit een catalogus: € 290.000. (WoOn 2009)
  • Volgens WoOn 2009 heeft van de eigenaren van de woningen die middels PO tot stand zijn gekomen, 69% zijn woning gekozen uit een catalogus.
  • Volgens Woonkennis, Jaarrapport 2011/2012 zou van de Nederlandse consumenten als er een nieuw huis gekocht zou worden, 7% kiezen voor PO.
  • Volgens gegevens van De Regie BV (Landelijke inventarisatie cpo-projecten) worden sinds de jaren 80 zo’n 70 woningen per jaar in de vorm van (C)PO gerealiseerd. In de periode 1996 – 2005 loopt dat op tot 140 per jaar en daarna tot 450 per jaar. Inmiddels is het aantal teruggezakt naar ca. 350 per jaar. In totaal zijn vanaf 1981 tot nu nog geen 6500 woningen middels (C)PO tot stand gekomen waarvan bijna de helft in de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland.

Naar aanleiding van de feiten

Conclusie moet dus zijn dat het aandeel van (C)PO in het totaal van de woningproductie vrijwel gelijk is gebleven, zowel voor als tijdens de crisis. (C)PO als HET alternatief, DE vervangende productiestroom is dus zonder meer kletskoek.

Jos Feijtel, Woningbouwregisseur (ervaring als gemeentebestuurder, corporatiedirecteur en gebiedsontwikkelaar)

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Portret - Jos Feijtel

Door Jos Feijtel

Adviseur versnelling woningbouw


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024