Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de dreigende donderwolk

17 november 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Om te beginnen met de start van onze nieuwe serie over gebiedsontwikkeling in tijden van onzekerheid. Valt alles stil of bouwen we door? De vraag is nog wel: hoe gaan we dat doen?

De recessie hangt als een donderwolk aan de horizon. Gaat het stortregenen of waait de bui over? SKG-directeur Tom Daamen trapt een nieuwe serie af: hoe om te gaan met de onzekerheden? Hij laat een positief geluid horen: “Naast alle onzekerheid zijn er vijf vaste waarden waar gebiedsontwikkelaars letterlijk op kunnen voortbouwen.”

Wonen in de stad in een gemengd woon-werkgebied kan heel spannend zijn, maar geluid- en geuroverlast kunnen al snel dreigend boven de mooie artist impressions hangen. Hoogleraar Marlon Hoeve en onderzoeker Fred Hobma analyseren aan de hand van de Schieoevers in Delft wat bewoners redelijkerwijs mogen accepteren.

Een ander memorabel moment deze week: de eerste Dag van de Gebiedsontwikkeling! TU Delft-studenten gingen met professionals uit het vak in gesprek over verdichting en verduurzaming van de bestaande stad. Met speciale aandacht voor de casus Den Haag Zuidwest, het naoorlogse stadsdeel dat wederom een transformatie ondergaat.

Tijdens de Dag van de Gebiedsontwikkeling bleek al dat er veel meer kansen bestaan voor woningbouw in bestaand stedelijk weefsel dan we soms denken. Frank Wassenberg pleit ervoor het woningtekort creatiever te bekijken. Extra woonruimte creëren kan ook op andere manieren dan louter nieuwbouw toevoegen.

Ook tijdens de jaarlijkse themabijeenkomst Gebiedsontwikkeling van PT Finance ging het over doorbouwen in tijden van crisis. Journalist Bert Pots hoorde emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw de wens uitspreken dat een wat meer collectieve mentaliteit in vergelijking met de vorige crisis de boel aan de gang houdt.

Tot slot wijs ik u graag op de bijdrage van waterschappers Susanne Vermeulen en Dries Schuwer. Zij laten onder meer zien wat het betekent – over wolken aan de horizon gesproken – wanneer een Limburgse waterbom in hun hun werkgebied bij Utrecht zou vallen. Het is tijd voor een nieuw grondbeleid waarin groen en blauw leidend worden.

Wordt het weer net zo erg als in 2008? Of staan we er beter voor? In de reeks ‘Gebiedsontwikkeling in tijden van (on)zekerheid’ analyseren experts hoe we de komende periode gestaag aan duurzame projecten kunnen blijven werken. Een gastbijdrage leveren aan deze serie? Mail naar redactie@gebiedsontwikkeling.nu. Wij zien uit naar uw ideeën over hoe om te gaan met de huidige onzekerheden in gebiedsontwikkeling.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024