Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de dreigende donderwolk

17 november 2022

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Om te beginnen met de start van onze nieuwe serie over gebiedsontwikkeling in tijden van onzekerheid. Valt alles stil of bouwen we door? De vraag is nog wel: hoe gaan we dat doen?

De recessie hangt als een donderwolk aan de horizon. Gaat het stortregenen of waait de bui over? SKG-directeur Tom Daamen trapt een nieuwe serie af: hoe om te gaan met de onzekerheden? Hij laat een positief geluid horen: “Naast alle onzekerheid zijn er vijf vaste waarden waar gebiedsontwikkelaars letterlijk op kunnen voortbouwen.”

Wonen in de stad in een gemengd woon-werkgebied kan heel spannend zijn, maar geluid- en geuroverlast kunnen al snel dreigend boven de mooie artist impressions hangen. Hoogleraar Marlon Hoeve en onderzoeker Fred Hobma analyseren aan de hand van de Schieoevers in Delft wat bewoners redelijkerwijs mogen accepteren.

Een ander memorabel moment deze week: de eerste Dag van de Gebiedsontwikkeling! TU Delft-studenten gingen met professionals uit het vak in gesprek over verdichting en verduurzaming van de bestaande stad. Met speciale aandacht voor de casus Den Haag Zuidwest, het naoorlogse stadsdeel dat wederom een transformatie ondergaat.

Tijdens de Dag van de Gebiedsontwikkeling bleek al dat er veel meer kansen bestaan voor woningbouw in bestaand stedelijk weefsel dan we soms denken. Frank Wassenberg pleit ervoor het woningtekort creatiever te bekijken. Extra woonruimte creëren kan ook op andere manieren dan louter nieuwbouw toevoegen.

Ook tijdens de jaarlijkse themabijeenkomst Gebiedsontwikkeling van PT Finance ging het over doorbouwen in tijden van crisis. Journalist Bert Pots hoorde emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw de wens uitspreken dat een wat meer collectieve mentaliteit in vergelijking met de vorige crisis de boel aan de gang houdt.

Tot slot wijs ik u graag op de bijdrage van waterschappers Susanne Vermeulen en Dries Schuwer. Zij laten onder meer zien wat het betekent – over wolken aan de horizon gesproken – wanneer een Limburgse waterbom in hun hun werkgebied bij Utrecht zou vallen. Het is tijd voor een nieuw grondbeleid waarin groen en blauw leidend worden.

Wordt het weer net zo erg als in 2008? Of staan we er beter voor? In de reeks ‘Gebiedsontwikkeling in tijden van (on)zekerheid’ analyseren experts hoe we de komende periode gestaag aan duurzame projecten kunnen blijven werken. Een gastbijdrage leveren aan deze serie? Mail naar redactie@gebiedsontwikkeling.nu. Wij zien uit naar uw ideeën over hoe om te gaan met de huidige onzekerheden in gebiedsontwikkeling.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023