Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het maken van keuzes op tweesprongen

8 februari 2024

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week was er van rustig achterover leunen geen sprake. Er moesten keuzes op tweesprongen gemaakt worden. Leegstand of woon- en werkruimte? Binnenstadsbuurt of bruisende stedelijke hotspot? En wie wint de SKG Publieksprijs?

Columnist Rinske Brand vindt het onvoorstelbaar dat er nog steeds leegstand is, ondanks de enorme behoefte aan woon- en werkruimte. Ze kiest voor de aanval en pleit daarom voor een nationale leegstandstaks, naar Belgisch voorbeeld. “Het resultaat: een betere stad.”

Haan & Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie staat Oostenburg in Amsterdam centraal. “De wijk staat op een tweesprong. Het wordt een gemoedelijke binnenstadsbuurt of een bruisende stedelijke hotspot.”

Betrek je bewoners wel of niet bij gebiedsontwikkelingen? Voor stadmakers Floor Ziegler en Teun Gautier is dit geen keuze. Zij schreven het boek ‘Een Wereld van Gemeenschappen’ waarin ze de meerwaarde van bewonersinitiatieven voor Nederlandse buurten, dorpen en steden laten zien.

Welke duurzame gebiedsontwikkeling wint dit jaar de SKG Publieksprijs? Die keuze hoeft pas later te worden gemaakt, maar de deadline voor het inzenden verstrijkt al volgende week. Deze inspirerende projecten gingen er in voorgaande jaren met de hoofdprijs vandoor.

Tot slot schetst Erik de Boer een somber beeld. Conjunctuur en woningbouw hebben alles met elkaar te maken. De wind zit nu duidelijk in de verkeerde hoek, zo blijkt uit een analyse van Stadkwadraat en Fakton. Waar de kosten stijgen, blijken woningkopers steeds lastiger te vinden.

Banner SKG Jaarcongres 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Meld u nu aan voor het SKG Jaarcongres op 28 maart!

‘Banner SKG Jaarcongres 2024’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Donderdag 28 maart 2024 staat volledig in het teken van uitvoeringskracht: keuzes voor een duurzame leefomgeving. Het SKG-jaarcongres vindt wederom plaats in Amersfoort in de voormalige Prodentfabriek. U kunt zich hier al voor aanmelden.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024