Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

7 december 2023

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week sorteren we voor op iets nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Waar in Groningen eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, is een levendige culturele plek ontstaan: Suikerterrein. Maar aan de tijdelijkheid komt vanaf 2030 een einde met de bouw van een nieuwe wijk. Rinske Brand laat zien hoe wordt voorgesorteerd op een definitieve invulling.

Gebiedsontwikkeling voor een gezond leven raakt aan de kern van ons bestaan. Als begrip is gezonde gebiedsontwikkeling in opkomst, zeven samenhangende adviezen geven richting aan de concrete invulling van een leefomgeving die goed is voor lichaam en geest.

De ambities voor de duurzame wijk van de toekomst zijn torenhoog in het Utrechtse Merwede. Voorsorteren op deelmobiliteit via een publiek-private samenwerking blijkt echter complex. Afke Laarakker laat zien welke dilemma’s en oplossingen tijdens het pionieren naar voren komen.

In Zaandam is een nieuw straatje gebouwd met modulaire woningen. Het project toont de kansen van industriële woningbouw, mét architectonische kwaliteit. Omdat ook andere factoren meespelen, is het nog de vraag of woningen uit de fabriek de woningbouwproductie echt kunnen versnellen.

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Terwijl de gemeente voorsorteert op een nieuwe invulling, brengen we de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Omgevingswet Gebiedsontwikkeling.krant door Frederik van Schagen (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

‘Omgevingswet Gebiedsontwikkeling.krant’ door Frederik van Schagen (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Ontvang gratis thuis: de wintereditie van de Gebiedsontwikkeling.krant

Hoe gaat de invoering van de Omgevingswet de praktijk van gebiedsontwikkeling veranderen? In de wintereditie van de Gebiedsontwikkeling.krant blikken we vooruit. Via deze link kunt u zich uiterlijk tot 27 december 2023 aanmelden om de krant gratis thuis te ontvangen.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024