Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin duidelijk werd dat we het met elkaar moeten doen

6 oktober 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. We bezochten het hart van new town Nieuwegein en zagen in Amsterdam dat de ruimteclaims wringen. In gesprek over de stand van zaken van de energietransitie werd eens te meer duidelijk dat ‘we het met elkaar moeten doen’.

Stijgende gasprijzen, drukte op het stroomnet en een stikstofcrisis. De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in goede banen? “We hebben het met elkaar te doen”, concludeert Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES.

Het samen-adagium lijkt nog niet helemaal doorgedrongen in het Amsterdamse havengebied waar wonen, werken en natuur om voorrang strijden. Reden voor het Rijk om zich uitdrukkelijk met de kwestie te bemoeien, in een poging een uitweg te vinden.

Pieter van der Heijde biedt in zijn afscheidsessay als directeur van Bureau Stedelijke Planning met een horizon tot 2040 wél een uitweg. Hij doet aanbevelingen om te versnellen zonder daarbij de ambities van de groenblauwe metropool overboord te zetten.

En in new town Nieuwegein moet het duurzaamste centrum van Nederland komen. Gebiedsmanager Guus Govaart en projectleider Marco van Hedel vertellen over hoe zij samen met marktpartijen duurzame kansen benutten – terwijl het gebied volop in bedrijf is.

Ten slotte wil ik u nog wijzen op de manier waarop gebiedsontwikkelaar BPD in drie projecten circulariteit centraal stelt en op de inspiratie die adviseur Dorien de Wit uit Wenen haalt voor een groene, leefbare stad die (jawel) samen met bewoners tot stand komt.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024