Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin duidelijk werd dat we het met elkaar moeten doen

6 oktober 2022

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. We bezochten het hart van new town Nieuwegein en zagen in Amsterdam dat de ruimteclaims wringen. In gesprek over de stand van zaken van de energietransitie werd eens te meer duidelijk dat ‘we het met elkaar moeten doen’.

Stijgende gasprijzen, drukte op het stroomnet en een stikstofcrisis. De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in goede banen? “We hebben het met elkaar te doen”, concludeert Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES.

Het samen-adagium lijkt nog niet helemaal doorgedrongen in het Amsterdamse havengebied waar wonen, werken en natuur om voorrang strijden. Reden voor het Rijk om zich uitdrukkelijk met de kwestie te bemoeien, in een poging een uitweg te vinden.

Pieter van der Heijde biedt in zijn afscheidsessay als directeur van Bureau Stedelijke Planning met een horizon tot 2040 wél een uitweg. Hij doet aanbevelingen om te versnellen zonder daarbij de ambities van de groenblauwe metropool overboord te zetten.

En in new town Nieuwegein moet het duurzaamste centrum van Nederland komen. Gebiedsmanager Guus Govaart en projectleider Marco van Hedel vertellen over hoe zij samen met marktpartijen duurzame kansen benutten – terwijl het gebied volop in bedrijf is.

Ten slotte wil ik u nog wijzen op de manier waarop gebiedsontwikkelaar BPD in drie projecten circulariteit centraal stelt en op de inspiratie die adviseur Dorien de Wit uit Wenen haalt voor een groene, leefbare stad die (jawel) samen met bewoners tot stand komt.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Hoe om te gaan met Didam-arrest, nieuwe handreiking biedt hulp

Het Didam-arrest van een jaar geleden over een grond- en vastgoedtransactie leidde tot veel onzekerheid. Er ligt nu een handreiking hoe overheden en marktpartijen hier mee om kunnen gaan, maar dat vraagt ook de nodige lef.

Verslag

8 december 2022

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022