Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin duidelijk werd dat we het met elkaar moeten doen

6 oktober 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. We bezochten het hart van new town Nieuwegein en zagen in Amsterdam dat de ruimteclaims wringen. In gesprek over de stand van zaken van de energietransitie werd eens te meer duidelijk dat ‘we het met elkaar moeten doen’.

Stijgende gasprijzen, drukte op het stroomnet en een stikstofcrisis. De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in goede banen? “We hebben het met elkaar te doen”, concludeert Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES.

Het samen-adagium lijkt nog niet helemaal doorgedrongen in het Amsterdamse havengebied waar wonen, werken en natuur om voorrang strijden. Reden voor het Rijk om zich uitdrukkelijk met de kwestie te bemoeien, in een poging een uitweg te vinden.

Pieter van der Heijde biedt in zijn afscheidsessay als directeur van Bureau Stedelijke Planning met een horizon tot 2040 wél een uitweg. Hij doet aanbevelingen om te versnellen zonder daarbij de ambities van de groenblauwe metropool overboord te zetten.

En in new town Nieuwegein moet het duurzaamste centrum van Nederland komen. Gebiedsmanager Guus Govaart en projectleider Marco van Hedel vertellen over hoe zij samen met marktpartijen duurzame kansen benutten – terwijl het gebied volop in bedrijf is.

Ten slotte wil ik u nog wijzen op de manier waarop gebiedsontwikkelaar BPD in drie projecten circulariteit centraal stelt en op de inspiratie die adviseur Dorien de Wit uit Wenen haalt voor een groene, leefbare stad die (jawel) samen met bewoners tot stand komt.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024