Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van (instrumentele) vernieuwingen

29 september 2022

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Van nieuw instrumentarium tot een nieuwe autoriteit en van een nieuwe hoogleraar tot een nieuwe miljoenenstad. Deze week kwamen er veel vernieuwingen voorbij die ons vakgebied moeten voorbereiden op de toekomst.

Marlon Boeve is sinds 1 september verbonden aan de TU Delft als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Een hypermoderne, duurzame stad die letterlijk op één lijn wordt gebouwd – dwars door Saudi-Arabië. Goed voor 9 miljoen inwoners zonder dat er een auto te bekennen is. Voor wie het futuristische ontwerp van The Line deze zomer gemist heeft: belooft dit concept een nieuwe vorm van stedelijkheid?

Het wordt steeds belangrijker om de effecten van gebiedsontwikkeling op de natuur te onderzoeken. De Ecologische Autoriteit beoordeelt als onafhankelijk adviseur of plannen van het Rijk en provincies de flora en fauna in ons land wel écht vooruithelpen.

Guus van Steenbergen onderzocht voor zijn proefschrift de rol van de provincie bij de planning van tussenstedelijke gebieden. Een actueel thema gezien bijvoorbeeld de discussie over het bouwen van woningen in en/of buiten de stad. Zijn conclusie: de provincie mag meer de regie pakken bij complexe inrichtingsvraagstukken op het hogere schaalniveau. Dat vergt wel nieuw instrumentarium.

Columnist Annius Hoornstra constateert dat het met het vertrouwen in de overheid, instellingen en ook gebiedsontwikkelaars slecht gesteld is. Om het tij te keren, presenteert hij een voorlopig Programma ‘Vertrouwen herwinnen’. “Er zit bij de mensen die zijn afgehaakt een niet te onderschatten energie om het beter te willen hebben.”


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023