Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van (instrumentele) vernieuwingen

29 september 2022

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Van nieuw instrumentarium tot een nieuwe autoriteit en van een nieuwe hoogleraar tot een nieuwe miljoenenstad. Deze week kwamen er veel vernieuwingen voorbij die ons vakgebied moeten voorbereiden op de toekomst.

Marlon Boeve is sinds 1 september verbonden aan de TU Delft als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Een hypermoderne, duurzame stad die letterlijk op één lijn wordt gebouwd – dwars door Saudi-Arabië. Goed voor 9 miljoen inwoners zonder dat er een auto te bekennen is. Voor wie het futuristische ontwerp van The Line deze zomer gemist heeft: belooft dit concept een nieuwe vorm van stedelijkheid?

Het wordt steeds belangrijker om de effecten van gebiedsontwikkeling op de natuur te onderzoeken. De Ecologische Autoriteit beoordeelt als onafhankelijk adviseur of plannen van het Rijk en provincies de flora en fauna in ons land wel écht vooruithelpen.

Guus van Steenbergen onderzocht voor zijn proefschrift de rol van de provincie bij de planning van tussenstedelijke gebieden. Een actueel thema gezien bijvoorbeeld de discussie over het bouwen van woningen in en/of buiten de stad. Zijn conclusie: de provincie mag meer de regie pakken bij complexe inrichtingsvraagstukken op het hogere schaalniveau. Dat vergt wel nieuw instrumentarium.

Columnist Annius Hoornstra constateert dat het met het vertrouwen in de overheid, instellingen en ook gebiedsontwikkelaars slecht gesteld is. Om het tij te keren, presenteert hij een voorlopig Programma ‘Vertrouwen herwinnen’. “Er zit bij de mensen die zijn afgehaakt een niet te onderschatten energie om het beter te willen hebben.”


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Hoe om te gaan met Didam-arrest, nieuwe handreiking biedt hulp

Het Didam-arrest van een jaar geleden over een grond- en vastgoedtransactie leidde tot veel onzekerheid. Er ligt nu een handreiking hoe overheden en marktpartijen hier mee om kunnen gaan, maar dat vraagt ook de nodige lef.

Verslag

8 december 2022

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022