Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week van zaken weer vlot trekken

11 mei 2023

2 minuten

Nieuws Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit dé stukken die je gelezen moet hebben. Deze week ging het om de boel vlottrekken. Of het nu gaat om het vormgeven van de 15-minutenstad, de woningbouwproductie of een complexe gebiedsontwikkeling in Den Haag.

In hun tiende gebiedsrecensie voor Gebiedsontwikkeling.nu nemen Haan & Laan ons mee naar Laakhaven West in Den Haag. Robuuste bouwblokken en een mix van functies die aan new York doen denken weerhouden hen er niet van de nodige aanbevelingen te geven voor de finishing touch.

De 15-minutenstad bestond vroeger al maar om deze stad van nabijheid opnieuw vorm te geven, komt het gelegenheidsgezelschap Rebel Group, Fietsersbond en Wandelnet tot zeven essentiële ontwerpprincipes om nabijheid voor iedereen – van kinderen tot mensen met een beperking – mogelijk te maken.

Omdat er meer woningen moeten komen om de enorme vraag te lenigen maar het tij juist tegenzit, probeert het kabinet gebiedsontwikkelaars met een pot geld van een half miljard euro te verleiden vooral dóór te bouwen.

Staf Depla maakt zich als voorzitter van de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties ook druk over de woningbouwproductie. Dat is heel begrijpelijk, gezien de afspraken de corporaties hebben gemaakt met het Rijk. Depla is positief: “We krijgen de boel weer in beweging.”

Het is de ultieme kwestie als het gaat om het thema vlottrekken, want wat moeten we doen als het klimaat verandert in het laaggelegen Nederland? Innoveren of ons terugtrekken op hogere gronden? Penvoerder en lector Martine van den Boomen biedt de argumenten om ons land klimaatrobuust te maken.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024

Centraal Station in Rotterdam door Alexandre Rotenberg (bron: Shutterstock)

De plint programmeren met data: onderbouwing in plaats van onderbuik

Aantrekkelijke plinten zijn van groot belang voor een levendige en aantrekkelijke stad, maar hoe zorg je als gebiedsontwikkelaar voor het ideale programma? Keuzes onderbouwen met data in plaats van de onderbuik laten spreken.

Uitgelicht
Analyse

22 mei 2024