GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

18 april 2024

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was een week waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende vier jaar. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig. En de tijd dringt, tijd om te versnellen.

Wanneer kunnen we Veenetië verwachten, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, analyseert of de tijd inmiddels rijp is. “De belangstelling voor drijvend bouwen in het Groene Hart neemt toe.”

De Italiaan Alessio Terzi schreef een boek over hoe economie en duurzaamheid zich tot elkaar verhouden. Stoppen met groeien – degrowth – blijkt niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort. Hij mist concrete handelingsperspectieven en die zijn snel nodig ook.

Particuliere erfpacht inzetten om langdurig betaalbare woningen te realiseren. In het buitenland gebeurt het. “Als wij de kosten voor de grond ook nog eens hadden moeten ophoesten, was het project er waarschijnlijk niet gekomen.” Is het tijd om dit instrument ook in Nederland breder in te zetten?

De openbare ruimte voldoet vooral aan de behoeftes van (jonge) mannen, waardoor (jonge) vrouwen zich juist vaak onveilig voelen. Wetenschappers stelden zeven ontwerpprincipes op zodat gebiedsontwikkelaars aan de inhaalslag kunnen beginnen.

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

‘Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024’ door Sander van Wettum (bron: SKG)

Terugblik SKG Jaarcongres

Op 28 maart vond het SKG Jaarcongres plaats in Amersfoort. Het verslag van het plenaire deel vindt u hier, de weergave van de eerste zeven sessies kunt u hier teruglezen. De laatste vijf sessies hebben we ook voor u samengevat. Tijd voor een terugblik!


Cover: ‘GO weekoverzicht 18 april 2024’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024