cover

Experimenteren met de Omgevingswet: keep it simpel

19 april 2017

2 minuten

Verslag Tijdens het Praktijkfestival “Pionieren met de Omgevingswet” was één sessie gewijd aan de experimenten van enkele gemeenten met de digitalisering in relatie tot de komst van de Omgevingswet.

Een enthousiast team uit Soest vertelde over de daar inmiddels opgedane ervaringen. Odile de Man en Klaas van Haaften leggen heel veel nadruk op het ‘gewoon beginnen’. Beginnen met het bij elkaar brengen van gegevens die er zijn. In het geval van Soest waren er digitale bestanden inzake monumenten, Welstand/beeldkwaliteit, archeologie en waardevolle bomen. Hun waarschuwing: begin vooral niet met abstracte plannen maar werk van concreet naar uitgebreider. Houd het overzichtelijk, kies voor langzame evolutie in plaats van een plotselinge revolutie. Ofwel: keep it simpel.

Soest toont door de demonstratie van hun prototype aan dat via een slimme viewer bestaande regelgeving waaronder de bestemmingsplannen op www.ruimtelijke plannen.nl en reeds bestaand gedigitaliseerd beleid direct ontsloten kan worden en dat ook nieuwe regelgeving straks toegevoegd kan worden.

In Soest staat voorop dat er uiteindelijk een digitaal systeem moet komen dat voor de diverse gebruikers (burgers, aannemers, makelaars, architecten maar ook ambtenaren) eenvoudig raadpleegbaar moet zijn. Uitgangspunt in Soest is een level playing field: via de digitale weg moet de burger net zo veel (en gemakkelijk) aan de weet kunnen komen als ook de ambtenaar weet of hoort te weten.

Na inventariserend onderzoek onder makelaars, architecten en aannemers bleek 80% van de vragen betrekking te hebben op: wat mag ik wel en niet op mijn perceel. Mag ik mijn oprit veranderen, mag ik een garage bijbouwen en mag ik die boom kappen. Soest heeft om die reden in hun aanpak een “beslisboom” ingebouwd die, er van uitgaande dat zoveel mogelijk zaken vergunningsvrij moeten worden bij de nieuwe Omgevingswet, de burger digitaal het antwoord geeft: ja dat mag, of neen daarvoor is een vergunning nodig. Met daarbij dan de vermelding: de kans op een vergunning is klein, groot of neutraal.

Als alle stapjes door de gebruiker in het getoonde prototype zijn doorlopen, krijgt hij aan het eind daarvan een keurige samenvatting van alle relevante aspecten, met als eindconclusie wel of niet vergunningsvrij. Met een druk op print, komt dat rapportje ook op papier beschikbaar. Allemaal onder het motto: keep it simpel.

cover

‘cover’


Beeld: Loes Schleedoorn


Cover: ‘cover’


Portret - Jos Feijtel

Door Jos Feijtel

Adviseur versnelling woningbouw


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023