cover

Experimenteren met de Omgevingswet: keep it simpel

19 april 2017

2 minuten

Verslag Tijdens het Praktijkfestival “Pionieren met de Omgevingswet” was één sessie gewijd aan de experimenten van enkele gemeenten met de digitalisering in relatie tot de komst van de Omgevingswet.

Een enthousiast team uit Soest vertelde over de daar inmiddels opgedane ervaringen. Odile de Man en Klaas van Haaften leggen heel veel nadruk op het ‘gewoon beginnen’. Beginnen met het bij elkaar brengen van gegevens die er zijn. In het geval van Soest waren er digitale bestanden inzake monumenten, Welstand/beeldkwaliteit, archeologie en waardevolle bomen. Hun waarschuwing: begin vooral niet met abstracte plannen maar werk van concreet naar uitgebreider. Houd het overzichtelijk, kies voor langzame evolutie in plaats van een plotselinge revolutie. Ofwel: keep it simpel.

Soest toont door de demonstratie van hun prototype aan dat via een slimme viewer bestaande regelgeving waaronder de bestemmingsplannen op www.ruimtelijke plannen.nl en reeds bestaand gedigitaliseerd beleid direct ontsloten kan worden en dat ook nieuwe regelgeving straks toegevoegd kan worden.

In Soest staat voorop dat er uiteindelijk een digitaal systeem moet komen dat voor de diverse gebruikers (burgers, aannemers, makelaars, architecten maar ook ambtenaren) eenvoudig raadpleegbaar moet zijn. Uitgangspunt in Soest is een level playing field: via de digitale weg moet de burger net zo veel (en gemakkelijk) aan de weet kunnen komen als ook de ambtenaar weet of hoort te weten.

Na inventariserend onderzoek onder makelaars, architecten en aannemers bleek 80% van de vragen betrekking te hebben op: wat mag ik wel en niet op mijn perceel. Mag ik mijn oprit veranderen, mag ik een garage bijbouwen en mag ik die boom kappen. Soest heeft om die reden in hun aanpak een “beslisboom” ingebouwd die, er van uitgaande dat zoveel mogelijk zaken vergunningsvrij moeten worden bij de nieuwe Omgevingswet, de burger digitaal het antwoord geeft: ja dat mag, of neen daarvoor is een vergunning nodig. Met daarbij dan de vermelding: de kans op een vergunning is klein, groot of neutraal.

Als alle stapjes door de gebruiker in het getoonde prototype zijn doorlopen, krijgt hij aan het eind daarvan een keurige samenvatting van alle relevante aspecten, met als eindconclusie wel of niet vergunningsvrij. Met een druk op print, komt dat rapportje ook op papier beschikbaar. Allemaal onder het motto: keep it simpel.

cover

‘cover’


Beeld: Loes Schleedoorn


Cover: ‘cover’


Portret - Jos Feijtel

Door Jos Feijtel

Adviseur versnelling woningbouw


Meest recent

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024