2014.06.12_I Am Rotterdam_660

‘I am Rotterdam’

12 juni 2014

4 minuten

Verslag “Trots als Rotterdammer mag best, …zoals de arrogantie van Amsterdam!” Geen stad in Nederland doet aan zoveel vernieuwing en renovatie als Rotterdam. De stad ging dit jaar dan ook met maar liefst drie prijzen weg bij de uitreiking van de NRP Gulden Feniks 2014, waaronder ook de prijs voor de gebiedstransformatie Rotterdam Central District. Tijdens het debat ‘I am Rotterdam’ werd ingegaan op de verwezenlijking van ambities en een metamorfose van de stad Rotterdam. De hoofdconclusies van het debat: samenwerking is een van de heilige doelen; ondernemen verenigt Rotterdam; en het draait om meer trots tonen!

Provada - bijeenkomst d.d. 3 juni

Rotterdam anno 2014 - Hans van Rossum, gemeente Rotterdam, vertelt dat in de stad vooral wordt gefocust op drie gebieden: De Stadshavens, delen van Zuid en Rotterdam Central District. Maar ook in de rest van de stad moet wat gedaan worden als men investeerders wil trekken. Dan is het van belang dat de stad als geheel een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft, aldus Van Rossum.

Daarnaast gaat het tegenwoordig vooral om nieuwe samenwerkingsvormen. De overheid vertelt de markt niet meer hoe het moet, maar is onderdeel hiervan. De binnenstad blijft de plek waar de grote investeringen heen gaan. Hiervoor probeert de gemeente samen met andere partijen nieuwe investeerders binnen te halen.

Rotterdam een prettige stad om te wonen? – Volgens de meeste deelnemers aan dit debat is Rotterdam een stad die je moet kennen. “In het centrum ontbreekt gezelligheid door de grootschalige gebouwen en internationale allure”, zegt Hilke Nijmeijer van CBRE Global Investors.

‘I am Rotterdam’ - Afbeelding 1

‘‘I am Rotterdam’ - Afbeelding 1’


Maar Rotterdam heeft zeker iets unieks en dat is al vanaf de fiets waar te nemen. Dan zie je dat de kleinschalige dingen die men van belang acht, er wel degelijk zijn in de stad. Zo zijn in Rotterdam veel versnipperde ‘diamantjes’, die publiek kunnen trekken. Denk aan bijvoorbeeld de Nieuwe Binnenweg, een levendige straat met veel cafeetjes en winkeltjes, maar je het moet het maar net kennen. Het is volgens René Vierkant, Syntrus Achmea Real Estate, van belang om de krachten te benutten. Rotterdammers zijn te bescheiden, voegt Caroline de Jager uit het publiek toe. “Trots als Rotterdammer mag dus best, zoals de arrogantie van Amsterdam”, stelt de voorzitter Peter Muller.

Ontwikkelingen in Rotterdam, wat kan nog beter? – De Lijnbaan ‘an sich’ wordt dan misschien nooit het beste kernwinkelgebied van NL, maar er ligt wel een kans in de binnenstad. Er moet veel meer worden gekeken naar de samenhang in de hele binnenstad in plaats van naar alleen de hoofdstraten, is de conclusie. De gemeente dient daarnaast mensen naar de stad te trekken. Het is dan aan de particulier om de mensen daarna in de eigen winkel te houden.

Ook over de regie van de gemeente Rotterdam worden nog de volgende kanttekeningen gemaakt. Volgens Nijmeijer steunt de gemeente Rotterdam groei en innovatie wel, maar moet het wel goed bedenken wanneer ze de regie uit handen moet geven en wanneer ze de regie moet houden. Bijvoorbeeld met de intrek in de Rotterdammer, laat de gemeente in het oude gebouw veel vierkante meters achter.

Guus van der Werff van de Ondernemersfederatie Rotterdam City voegt toe dat de ontwikkeling van nieuwe projecten, het opruimen van wat er was mist. Daarbij vindt Vierkant dat de gemeente een visie voor leegstand moet hebben. De markt z’n werk laten doen is heel passief, stelt Vierkant. Een oproep is om hier meer bij te doen. Daarbij vindt van der Werff dat Rotterdam jaarlijks de visie tegen het licht moet houden en dan mits nodig blijkt politieke beslissingen terug moet draaien. Van der Werff roept de beslissingsnemers op om ondernemers vaker uit te nodigen voor een discussie naar de realiteit.

Samenvattend kan worden gezegd dat Rotterdam veel mooie plekken kent, maar het is wel een stad die je moet kennen. Hiervoor liggen kansen van het verbinden van winkelstraten en het profileren van de binnenstad als geheel. Daarnaast wordt in Rotterdam al wel samengewerkt, maar er liggen ook nog onbenutte kansen. Ondernemers kunnen nog meer betrokken worden in de ontwikkelingen. Ook liggen er nog uitdagingen voor de gemeente wanneer wel de regie te pakken en wanneer lost te laten. Tot slot moeten Rotterdammers niet zo bescheiden zijn, ze mogen best hun trots tonen!

Andere verslagen van Provada bijeenkomsten


Cover: ‘2014.06.12_I Am Rotterdam_660’


Mirela Milosevic

Door Mirela Milosevic

Projectmedewerker Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024