Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

22 maart 2023

3 minuten

Nieuws De auto blijft een belangrijke rol spelen in de bereikbaarheid van Nederland. Daarom moet de auto in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle andere mogelijke vormen van vervoer. Dat stelt VVD-minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

“Met bijna 9 miljoen personenauto’s op de weg is de auto veruit het populairste vervoermiddel.” De tweet die Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, verstuurde na het verschijnen van de Ontwikkelagenda Automobiliteit, zorgde online voor veel hilariteit én kritische reacties. De auto het populairste vervoersmiddel in fietsland Nederland? En waarom die uitzonderingspositie voor dit vervoersmiddel als er juist wordt gezocht naar duurzame alternatieven en de focus ligt op ‘autovrij’, zelfs in gebiedsontwikkelingen in het centrum van onze grote steden?

Bereikbaarheid onder druk

Het antwoord op die vragen wordt gegeven in de vorige week verschenen Ontwikkelagenda. Het rapport is de uitwerking van de Toekomstagenda Automobiliteit, die in 2021 verscheen. Volgens Harbers en zijn ambtenaren zorgen de negen miljoen personenauto’s die in Nederland rondrijden voor ongeveer 70 procent van alle afgelegde kilometers. Ze zijn tevens verantwoordelijk voor 43 procent van alle verplaatsingen. Het ministerie wil er met de Ontwikkelagenda voor zorgen dat de bereikbaarheid in Nederland niet onder druk komt te staan – in het licht van de doorgaande bevolkingsgroei en 900.000 nog te bouwen woningen.

Mensen willen en kunnen vaak niet zonder hun auto

Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving liet eind vorig jaar zien dat de auto in grote delen van Nederland nog steeds onmisbaar is voor de bereikbaarheid van werk en voorzieningen. In de stadsranden, de suburbane kernen en op het platteland is de bereikbaarheid per fiets of het openbaar vervoer vaak beperkt. Vooral in de daluren en in de weekenden neemt de bereikbaarheid per openbaar vervoer af in deze gebieden. Ergo: de auto blijft de snelste manier om werk, school en/of voorzieningen te bereiken, zelfs in de spits in de Randstad.

Niet weg te denken

In het begeleidende persbericht benadrukt Harbers dan ook de belangrijke positie die de auto inneemt in de huidige samenleving én in toekomstige (gebieds)ontwikkelingen in Nederland. “Mensen willen en kunnen vaak niet zonder hun auto. Vanuit ons ministerie wordt geïnvesteerd in alle vormen van mobiliteit en dus zeker ook in autobereikbaarheid. Het wordt weer tijd dat de auto de prominente plek ook weer aan de gesprekstafels van de overheid krijgt waarbij we kijken naar hoe de kracht van de auto kan worden ingezet om Nederland zo goed mogelijk bereikbaar te krijgen.”

Openbaar vervoer in Utrecht door Allard One (bron: Shutterstock)

‘Openbaar vervoer in Utrecht’ door Allard One (bron: Shutterstock)


De minister erkent dat in de (binnen)stad ook het openbaar vervoer, deelmobiliteit en de fiets een grote rol spelen in de bereikbaarheid. Maar, zo luidt de conclusie in de Ontwikkelagenda, veel inwoners hebben desondanks “nog behoefte of noodzaak aan een eigen auto en worden pakketten bezorgd en binnensteden bevoorraad per auto.” En buiten de stad speelt de auto vaak een nog grotere rol in de bereikbaarheid. Daarom is het belangrijk om in dit vervoersmiddel te blijven investeren. Harbers: “De auto is niet weg te denken uit ons straatbeeld, sterker nog, nu de auto ook nog steeds schoner, stiller en veiliger wordt ligt het beste tijdperk van de auto nog voor ons.”

Agenda uitwerken

Het streven van het kabinet (en dus van het ministerie) is dat vanaf 2030 alle nieuw verkochte auto’s in ons land emissievrij zijn. Verder verleent het ministerie subsidies om de aanschaf van nieuwe en tweedehands elektrische auto’s te stimuleren. Andere maatregelen betreffen de investeringen in het hoofdwegennet (met verkeersmanagement en smart mobility-oplossingen rond grote steden om de drukte te kunnen beheersen) en investeringen in beheer, onderhoud, vervanging en renovatie van het huidige net. “Het ministerie investeert in alle soorten vervoer en vraagt met deze ontwikkelagenda ruimte voor het voertuig dat Nederlanders verreweg het meest gebruiken. Dit jaar zal het ministerie de ontwikkelagenda gaan uitwerken in samenwerking met partners, waaronder ook belangenorganisaties.”


Lees de volledige Ontwikkelagenda Automobiliteit op de site van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Cover: ‘Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland’ door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024

Jan Fokkema door NEPROM (bron: NEPROM)

Jan Fokkema: “Ik denk dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid heel duidelijk nemen”

Na bijna 25 jaar neemt Jan Fokkema deze week afscheid als directeur van de NEPROM. “Het zou goed zijn als we de publiek-private samenwerking in gebiedsontwikkeling weer meer opzoeken.”

Uitgelicht
Interview

29 februari 2024

Royal Miles door Richie Chan (bron: Shutterstock)

Wetenschappers: goed ontworpen winkelstraten vergroten welzijn van ouderen

Winkelstraten hebben de potentie om het welzijn van ouderen te bevorderen, alleen weten gebiedsontwikkelaars deze nog lang niet altijd te benutten. Dat stellen Britse wetenschappers in nieuw onderzoek.

Onderzoek

28 februari 2024