Oude bedrijvigheid meenemen naar de toekomst Binckhorst

Oude bedrijvigheid meenemen naar de toekomst

20 september 2016

4 minuten

Persoonlijk Nieuwe technologie maakt nieuwe werkwijzen mogelijk bij de aanpak van binnenstedelijke ontwikkeling. Ook op en rond het bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag. Volgens Sabrina Lindemann, op 3 november is ze één van de sprekers tijdens het Praktijkcongres 2016: Impact van Technologie op Gebiedsontwikkeling, draait het om multidisciplinaire samenwerking. “Netwerken zijn heel belangrijk: fysieke, maar ook digitale.” Sabrina Lindemann is kunstenares en oprichter van Mobiel projectbureau OpTrek. Ze is actief betrokken bij de transformatie van de Binckhorst. “We zijn aan het kijken hoe we oude bedrijvigheid mee kunnen nemen naar de toekomst.” Vijf vragen aan Sabrina Lindemann …

Tijdens het Praktijkcongres op 3 november aandacht voor bottom up gebiedsontwikkeling in de Haagse Binckhorst

Waar liggen de potenties van dit gebied?

“De ligging is heel belangrijk: het centrum en het station zijn nabij en het ligt langs de snelweg. Het gaat om de bereikbaarheid en mobiliteit. Dat is een hele grote potentie. Het is een bedrijfsterrein dat bijna honderd jaar oud is er is hier een oud kasteel te vinden uit de zestiende eeuw en een begraafplaats. Bouwonderneming BAM zit hier met een hele grote asfaltfabriek/cementfabriek en ook tal van kleine familiebedrijven. Er staan  grote verzamelgebouwen met bedrijfjes, een hele rijke mix aan ondernemerschap eigenlijk. Wat we willen is het ecosysteem dat er is zo activeren zodat je de lokale economie kan versterken. Mijn rol daarin is verbinding leggen tussen ondernemers.”

Wat is de stand van zaken als het gaat om de herontwikkeling van de Binckhorst?

“We zitten er midden in. Ik zit vijf jaar in dit gebied, sinds 2011. Oorspronkelijk was het plan om alles op dit 130 hectare grote gebied af te breken en er een woonwijk van te maken. Toen kwam in 2008 de crisis. De gemeente maakte een ommezwaai en koos voor organische gebiedsontwikkeling. Dat was het moment voor mij om me in dit gebied te vestigen. Mijn rol is activeren: netwerken en verbindingen initiëren. Ik probeer voorbeeldprojecten van de grond te krijgen zodat ondernemers weten wat de bedoeling is. Het gebied gaat behoorlijk op de schop. Er wordt een weg aangelegd. Er worden woningen toegevoegd aan het gebied, maar het blijft ook een werkgebied. Het mooie aan dit gebied is dat het geen monotoon bedrijventerrein is. We hebben in de Binckhorst nog steeds heel veel oude bedrijven die nog echt in functie zijn. En daarnaast nieuwe bedrijven: creatievelingen. Ik ben bezig om een koppeling tot stand te brengen tussen dat oude en dat nieuwe. Dat vind ik onderscheidend.”
Wat is er mogelijk in dit gebied dankzij nieuwe technologie?
“Op dit  moment zit het gebied nog redelijk in de oude technologie. Als het gaat om nieuwe technologie dan moet je denken aan 3D printers. Die maken het mogelijk dat je wonen en werken kunt mengen. Wat ook speelt is dat oude bedrijven hinder veroorzaken zodat het lastig is om daarnaast te gaan wonen. Waar we naar toe werken is dat het schoner wordt in het gebied, zodat wonen en werken makkelijker kunt mengen. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de toekomst. Je moet uitkijken dat het wonen het werken niet gaat verdringen. Ik denk daarnaast ook dat we het natuurlijk moeten zoeken in the Internet of Things. Het gaat om het zoeken van verbindingen. Ik denk dat dat een manier wordt om productie te structureren.”

Waar staat de Binckhorst over tien jaar? Durft u dat aan?

“De Rotterdamsebaan, de nieuwe weg tussen knooppunt Ypenburg en de Centrumring van Den Haag, is dan klaar en de eerste wooncomplexen die hier moeten komen zijn gebouwd. Deze nieuwe woningen produceren hun eigen energie, ze hebben groene daken, zonnepanelen en windturbines, zoals ook alle bedrijfspanden in de Binckhorst. De woningen zijn op zo’n manier gebouwd dat zij multifunctioneel zijn, dat betekent dat ze geschikt zijn om er in te wonen en (in de toekomst ook) er in te werken. De Binckhorst  heeft in het midden een groot stadspark gekregen, waarin de huidige begraafplaats en het oude kasteel De Binckhorst belangrijke onderdelen zijn. In het stadspark vindt men ook urban farming waar mensen uit de omliggende gebieden in kunnen werken. Naast het wonen is er sowieso veel ruimte voor werkgelegenheid in de Binckhorst. De bedrijvigheid is er nog steeds, zodat de Binckhorst een belangrijk aantal banen kan gaan opleveren voor de stad.”

Wat kunnen andere steden of andere gebieden leren van de Binckhorst? Wat voor lessen zijn er te trekken?

“Ik merk dat de gemeente Den Haag ziet dat plannen niet alleen van bovenaf moeten komen maar dat het belangrijk is om een goede verbinding te maken met ondernemers. Het gaat om ideeënvorming. En die ideeën komen voor het grootste deel van de ondernemers zelf, zowel grote als kleine ondernemingen. Er zijn werkgroepen. Er worden rondetafelgesprekken georganiseerd. En dat alles rond thema’s zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. Ook de Omgevingswet is belangrijk. Anders kijken en anders denken levert een innovatieve aanpak op. Anderen die bezig zijn met de herontwikkeling van een gebied kunnen van onze aanpak leren.”

Sabrina Lindemann, Projectleider Mobiel projectbureau OpTrek en is initiatiefnemer van Stichting I’M Binck en een van de sprekers tijdens de deelsessie: Tools voor bottom up gebiedsontwikkeling tijdens het Praktijkcongres 2016. Lees hier het hele programma.Banner Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2016

‘Banner Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2016’

De impact van technologie op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Het wordt steeds makkelijker om data te verzamelen, te gebruiken en te delen. Uitvindingen op de gebieden van energie, van mobiliteit en van communicatie veranderen de manier waarop de stad wordt beleefd en gebruikt.

Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie en mogelijkheden om u in te schrijven


Cover: ‘Oude bedrijvigheid meenemen naar de toekomst Binckhorst’


Portret - Wendy Braanker

Door Wendy Braanker

redacteur Bewust Nieuwbouw bij NEPROM


Meest recent

Edinburgh castle, Schotland door TTstudio (bron: shutterstock)

In drie stappen naar lokaal leven, zo doen de Schotten dat

De 15-minuten stad geldt als duurzame stadontwikkeling. In Schotland is de stad met lokaal georiënteerde wijken nu nationaal beleid. Een leidraad helpt overheden, ontwikkelaars en stadmakers dit principe te implementeren.

Onderzoek

21 mei 2024

Distributiecentrum in Zwaagdijk door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Hoe de ‘dozen’ langs de snelweg handelslandschappen voortbrengen

Distributiecentra zijn velen een doorn in het oog. Maar ze zijn de uitkomst van het economische verhaal van Nederland als distributieland. Merten Nefs deed onderzoek naar het fenomeen.

Interview

21 mei 2024

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024