binckhorst

Planvorming in een gebied zonder masterplan, ondernemers aan het woord – deel 2

4 mei 2016

5 minuten

Persoonlijk Sinds 2011 is er geen masterplan meer voor de Binckhorst in Den Haag. Ontwikkelingen in de ruimte kunnen niet meer top-down vanuit een strak opgestelde plan. De gemeente creëert een infrastructureel kader. Voor de rest reageert het op de ondernemerschap van de mensen in de wijk. Vorig week kwamen Adelbert de Vreese (BAM) en Frans Immerzeel en Fred Lansbergen (Starling Structures) aan bod. Vandaag is het woord aan twee andere ondernemers die meewerken aan de invulling van de Binckhorst.

Binckhorst2.1

‘Binckhorst2.1’


Wie is Ben Spoelstra?

“Ik werk vanaf 1964 bij een autoschadebedrijf in de Binckhorst. Het bedrijf was eerst van mijn vader, in de jaren ’80 heb ik het overgenomen. Ik loop dus al zo’n dikke 50 jaar mee in de Binckhorst en heb van alles zien gebeuren. We hebben mooie tijden en slechte tijden meegemaakt. Met de andere bedrijven in de buurt hebben we een mooie verbinding. Het is een hele mooie wijk met bijzondere mensen.”

Wat is volgens jouw de potentie van het gebied?

“Volgens mij moet er een balans worden gevonden tussen oude en nieuwe gebouwen en de type bedrijven. Momenteel trekken er voornamelijk kunstenaars in. Die kunnen een mooie voortrekkersrol hebben tot op een bepaald niveau. Maar je wilt wel de basis behouden. Dit is een industrieterrein en je wilt dat hier gewerkt wordt. De gemeente moet hier aan meewerken, niet alleen in de onroerend goed maar ook met de economie. Ze moeten een totaalpakket leveren. Je ziet nu dat de gemeente veel onroerend goed leeg laat staan terwijl er wel vraag naar is. Waarom zijn die panden niet verhuurd of vergeven?”

Heb je invloed op de ontwikkeling van het gebied?

“Vroeger werd er helemaal niet geluisterd, nu wordt er een beetje geluisterd. De gemeente doet haar best om mensen de ruimte te geven hun zegje te doen. Maar ze gaan  ook wel een beetje hun eigen weg. Er zit een verschil tussen het zeggen en het doen, het blijft een leerproces. Vroeger bepaalde een ambtenaar wat er gebeurde en had je niks te vertellen. Nu is er tenminste wel discussie mogelijk. ”

Hoe ga je om met duurzaamheid?

“Wij proberen alles op zo’n duurzaam mogelijke manier te doen. Zuinig werken, materialen goed afvoeren. Kwakkeloos iets weggooien kosten bakken geld. Ons materiaal is duur, dus we gaan er heel voorzichtig mee om. We zijn met Sabrina bezig om het beetje afval dat we hebben keurig af te voeren en te verwerken. Alle plastics worden gerecycled. Wat momenteel haalbaar is wordt al uitgevoerd en we kijken wat nog meer haalbaar is. ”

Heb je nog tips voor gemeenten en andere ondernemers?

“Voor de ondernemers, ga de verbinding aan met andere ondernemers. Wij komen soms problemen tegen die anderen kunnen oplossen. Omgedraaid is dat ook zo. Voor de gemeente: Voorkom onzekerheid en ga  voor de lange termijn; geef een visie van 10, 15 jaar. Met onzekerheid kun je geen zaak runnen. Geef de mensen een kans voor de toekomst. Praat met de bedrijven en luister ernaar. En voor in de Binckhorst: geef mensen de tools om iets te doen met de panden, die staan nu alleen maar leeg.”


Het volgende gesprek is met Victor de Vries, hij werkt al enige tijd bij Repro van der Kamp bv en is betrokken bij de discussies over de ontwikkelingen in de wijk.

Binckhorst2.1

‘Binckhorst2.1’


Wie is Victor de Vries?

“Ik werk bij Repro van der Kamp, een vierde generatie familiebedrijf dat al meer dan 60 jaar is gevestigd in de Binckhorst. De directeur-eigenaar is er ook gebeuren en zeer betrokken bij het gebied. Ik ben daar werkzaam. Een van mijn verantwoordelijkheden is om bezig te zijn met het gebied en onze belangen daarbij in de gaten te houden. We willen dat het wel voornamelijk een bedrijventerrein blijft en niet zozeer een woonwijk.”

Wat is volgens jouw de potentie van het gebied?

“Hoe meer mensen er betrokken zijn, hoe beter dat is voor het gebied. We zien wel mogelijkheden om wonen en werken te combineren. Alleen waar we op blijven wijzen is dat het wel een bedrijventerrein is met alle overlast dat erbij komt. Dus de mensen die hier komen wonen moeten daar wel bewust voor kiezen.

En ik vind dat er een heel leuk netwerk van mensen is en er zijn een hoop mooie bedrijven die hier hun basis hebben. Het is heel prettig om dat bijelkaar te hebben. Ik heb een creatieve achtergrond en ik zeg altijd, in dit gebied heb je de ruimte om te fantaseren. Het is een gebied waar je dingen maakt en doet.”

Heb je invloed op de ontwikkeling van het gebied?

“Je kan invloed hebben op de ontwikkeling van het gebied als je bereid bent om daar veel energie in te stoppen. Ik denk dat je als individu en als bedrijf wel degelijk invloed hebt. Maar het is ook een spel van belangen. Je moet economische invloed hebben. Dat is wat je hier ziet gebeuren nu de markt aantrekt en er geld beschikbaar komt, dan gaan er andere belangen meetellen.”

Hoe ga je om met duurzaamheid?

“Bedrijfsmatig betekent dat je zo energie-efficiënt produceert en zo min mogelijk afval produceert. Veel hergebruik, en je bouwt en onderneemt voor de lange termijn. Een korte termijnvisie is ongebruikelijk voor dit bedrijf. Persoonlijk sta ik er ook op die manier in. Hoe kun je zo creatief zijn dat je dingen die voorheen als waardeloos gezien werden weer tot leven kan wekken en er waarde aan toekent. We zitten met ons buurtnetwerk in dat proces. We proberen de reststromen in kaart te brengen en daar ideeën uit te halen. We hebben kennisgemaakt met circulariteit en daar een inventarisatie van gemaakt. Met een groepje kijken we of we er iets mee kunnen. Het is voor nu nog wel een theoretische verkenning.”

Heb je nog tips voor gemeenten en andere ondernemers?

“Voor ondernemers: onderken de bereidwilligheid van de gemeente om beïnvloed te worden. De gemeente staat open voor nieuwe ideeën en wil best meedenken. Maar dan moet je  wel zelf met iets komen. Ik denk dat de gemeente op dit moment teveel de nadruk op het wonen legt, omdat ze daar natuurlijk ook hun belangen bij hebben liggen. Terwijl ik vind dat er best wel meer op afstand geregeerd kan worden; laat  ondernemers het zelf maar meer  uitzoeken. Laat de mensen in gebied het proces ontwerpen. Als je als gemeente alles uitstippelt, voelen de mensen zich gepasseerd. Voor de grote ontwikkelaars en investerdeers: ik denk dat ze zo snel mogelijk hun belangen kenbaar moeten maken en dat ze de energie en creativiteit in het gebied moeten benutten. Dan krijg je veel meer voor elkaar.”Cover: ‘binckhorst’


Portret - Wilson Wong

Door Wilson Wong

Project Manager at Ideal Projects


Meest recent

Utrechtse Heuvelrug door MPPhotograph (bron: Shutterstock)

Geen primaire taak, maar toch moet de provincie een nadrukkelijke groen-rol claimen

Provincies gaan er niet over maar zouden zich er wel mee moeten bemoeien: groen. Dat adviseert de Provinciale Commissie Leefomgeving van de provincie Utrecht. Met diverse instrumenten kan de provincie haar groen-rol vormgeven.

Analyse

31 mei 2023

Bouwplaats door Worldpics (bron: Shutterstock)

Conceptwoningen realiseren? Een bouwstroom opstarten helpt

Conceptwoningen zijn aan een duidelijke opmars bezig. Ze kunnen snel en met een behoorlijke kwaliteit gerealiseerd worden. Zeker als dat in grotere bouwstromen gebeurt. Brink begeleidt een aantal ervan in Nederland en trekt lessen uit de aanpak.

Analyse

31 mei 2023

Luchtfoto van het distributiecentrum, drone-fotografie van de industriële logistieke zone. door marcinjozwiak (bron: Shutterstock)

Draai de beleidskolom om! Een nadere reflectie op de nieuwe Nota Ruimte

Hij zingt inmiddels al volop rond: de nieuwe Nota Ruimte. Hoogleraar Co Verdaas houdt een pleidooi voor terughoudendheid aan de kant van het Rijk. Kom niet zelf met nieuwe concepten maar laat de regio’s aan het woord.

Analyse

30 mei 2023