Woningen aan de Kraanvogel, met uitzicht op de Zaamkreek. door Lidwine Guiran (bron: Lidwine Guiran)

Projectenkaart-update april 2024: 4 nieuwe gebiedsontwikkelingen uitgelicht

29 april 2024

3 minuten

Casus In de afgelopen periode kwamen er nieuwe gebiedsontwikkelingen op onze projectenkaart bij, van Terneuzen tot Texel. Het gaat om Buurtskap de Tuunen op Texel, Waterfront in Dalfsen, Wisselspoor in Utrecht en Othene in Terneuzen. Hieronder vindt u een korte introductie. Ook uw gebiedsontwikkeling hier terugzien? Zend deze dan in!

Wisselspoort Utrecht

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

‘Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht’ door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)


De integratie van het spoorerfgoed met modern cultureel en maatschappelijk leven heeft een uniek stedelijk milieu met een sterke identiteit aan de stad toegevoegd. Wisselspoor is een nieuwe creatieve hotspot waar wonen, werken en ontspannen samenkomen, op het terrein dat van oudsher de Koninklijke Nederlandsche Fabriek voor werktuigen en spoormaterieel vormde.

In deelgebied 1 realiseerde gebiedsontwikkelaar Synchroon samen met haar partners 122 koopwoningen, waarvan 6 zelfontwerpkavels en 1 CPO-kavel met 9 wooneenheden. Daarnaast is 1.450 vierkante meter commerciële bedrijfsruimte en 550 vierkante meter horeca mogelijk gemaakt. In de voormalige Bovenbouwwerkplaats zijn 174 parkeerplaatsen, inclusief 5 deelauto’s gekomen. In de voormalige Onderdelenloods is 900 vierkante meter creatieve bedrijfsruimte gerealiseerd. Ook is er een pocketpark van ongeveer 1 hectare aan de 2e Daalsedijk gekomen.

Bijzonderheden

In Wisselspoor is het Cityplot-concept ingezet. Tien verschillende architecten hebben 122 woningen ontwikkeld. Daarnaast is in het project in een vroeg stadium ingezet op binding van omwonenden en toekomstige bewoners met het project/gebied. De zelfontwerpkavels en CPO hebben daar een aanzienlijke rol in gehad.

Wisselspoor is zeer duurzaam. Er is gezorgd voor regenwaterretentie in het gebied, de gebouwen zij gasloos (in 2015 al meegenomen in de plannen), het gebied heeft het keurmerk BREEAM Excellent, het eerste woon-werk gebied in Nederland dat dit label heeft gekregen.

Waterfront Dalfsen

Dalfsen Waterfront door Loostad (bron: Loostad)

‘Dalfsen Waterfront’ door Loostad (bron: Loostad)


Het herontwikkelen van de het voormalige gemeentehuis en de drukkerij Eshuis naar een multifunctionele en levendige woonwijk

Het programma van Waterfront Dalfsen bestaat uit 85 woningen, een supermarkt, diverse andere winkels, een ondergrondse parkeergarage met 130 parkeerplekken, twee restaurants en tenslotte één theater.

Bijzonderheden

Dalfsen lag met de rug naar de Overijsselse Vecht. Door de gebiedstransformatie moet het dorp zich nadrukkelijker aan het water manifesteren. Daarvoor hebben het voormalige gemeentehuis en drukkerij Eshuis plaatsgemaakt voor een nieuwe multifunctionele woonwijk.

Othene Terneuzen

Vlnr Lodewijk Nolson, Pepijn en Monique van Drongelen, Gino van Driessche door Suzan Thiry (bron: Suzan Fotografie)

‘Vlnr Lodewijk Nolson, Pepijn en Monique van Drongelen, Gino van Driessche’ door Suzan Thiry (bron: Suzan Fotografie)


Othene Zuid is de jongste nieuwbouwwijk van Terneuzen.

Othene-Zuid bestaat uit 1.700 woningen, een brede school en een winkelcentrum. De totale omvang van de gebiedsontwikkeling is 107 hectare.

Bijzonderheden

Othene onderscheidt zich van andere plannen in Zeeland, door een grote mate van flexibiliteit binnen een stevig kader. Een duidelijke verkeersstructuur met veel groen en water.

Buurtskap de Tuunen

Projectmatige woningbouw De Tuunen door Woontij (bron: Woontij)

‘Projectmatige woningbouw De Tuunen’ door Woontij (bron: Woontij)


Het realiseren van een buurt op voorheen weiland. Een innovatieve buurt waar het gaat om eigenaarschap en invloed op de woonomgeving.

In totaal gaat het om 140 woningen waarvan 101 sociale huurwoningen. De woningen hebben een allemaal een eigen erftuin. Groenbeheer doen bewoners voornamelijk zelf. Verder zijn er algemene 'akkers' waar inmiddels een moestuin, een speeleiland en een dierenweide zijn gecreëerd.

Bijzonderheden

De Tuunen is een van de eerste projecten in Nederland met modulaire en verplaatsbare woningen in een parkachtige omgeving. De woningen zijn, als het ware, te gast. Met een vergunning voor 20 jaar. Mocht het inwonertal en de vraag naar woningen dermate dalen dan kunnen deze woningen eenvoudig verwijderd worden en blijft er een groen natuurpark over.

Uw project ook op de GO-Projectenkaart? Voeg hier uw project toe


Cover: ‘Woningen aan de Kraanvogel, met uitzicht op de Zaamkreek.’ door Lidwine Guiran (bron: Lidwine Guiran)Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024