Den Haag HS Tram HTM 3005

Slim en duurzaam stadsvervoer levert ruimte op voor woningbouw

11 maart 2019

2 minuten

Nieuws Slim en duurzaam stadsvervoer kan een deel van de oplossing zijn voor de woningbouwopgave in steden. Dat zegt Rob van Tilburg, programmadirecteur van Natuur & Milieu. De milieuorganisatie dringt er op aan om bij het inrichten van steden woningbouw en mobiliteit integraal mee te nemen en alternatieven voor de auto meer ruimte te geven.

De omschakeling van auto naar andere vormen van vervoer draagt bij aan minder vervuiling en CO2-uitstoot en meer ruimte voor groen en woningbouw. Van Tilburg: “Het wegverkeer in Nederland zorgt voor 15 procent van de CO2-uitstoot en fijnstof. Daar valt dus veel winst te halen. Daarnaast rijden in Nederland 8 miljoen auto’s rond en daar hebben we 16 miljoen parkeerplaatsen voor gereserveerd. Dat kost ons dus enorm veel ruimte die nuttiger gebruikt kan worden.”

Nieuwe woningen
Onlangs maakten het Rijk en de vier grote steden afspraken voor 500.000 nieuwe woningen en de infrastructuur die daarbij hoort. De mobiliteitsvraag in die steden neemt daardoor toe, terwijl mensen in de stad nu al relatief lang onderweg zijn. Volgens Natuur & Milieu is een andere kijk op mobiliteit nodig. Daar kan mee begonnen worden door zogenaamde leefzones in te stellen: autovrije gebieden waar wonen, werken en recreëren samen komen.

Alternatieven
“Steden moeten zo ingericht worden dat er genoeg alternatieven voor de auto zijn, zodat inwoners vanzelf andere vervoersmiddelen gaan gebruiken”, aldus Van Tilburg. In de toekomstvisie 'Van autovol naar autovrij' (pdf) van Natuur & Milieu worden meerdere opties genoemd voor een slim, duurzaam en inclusief vervoerssysteem. Binnen de leefzones zijn fietsen en lopen een goed alternatief voor de auto, tussen de leefzones kunnen bijvoorbeeld deelfietsen, steps en zelfrijdende shuttles een belangrijke rol spelen. Voor de langere afstanden moeten openbaar vervoer en elektrische deelauto’s een aantrekkelijker alternatief zijn.

Cover: "Den Haag HS Tram HTM 3005 als lijn 9 naa" (CC BY 2.0) by Rob Dammers

Dit artikel verscheen eerder op natuurenmilieu.nl.


Cover: ‘Den Haag HS Tram HTM 3005’


Natuur & Milieu

Door Natuur & Milieu

Natuur & Milieu


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van opvallende combinaties

Een multinational die investeert in lokale woningbouw, een campus voor stadslogistiek en nieuwe verhoudingen tussen rood, groen en blauw. Het was op Gebiedsontwikkeling.nu een week van opvallende combinaties.

Nieuws

8 juni 2023

ASML, Veldhoven, Nederland door Lea Rae (bron: Shutterstock)

Met woonfonds neemt ASML verantwoordelijkheid voor gespannen woningmarkt Veldhoven

Chipmachinebouwer ASML richt een woonfonds op waarmee vastgelopen nieuwbouwprojecten in het Brabantse Veldhoven en omgeving geholpen kunnen worden. ASML neemt daarmee verantwoordelijkheid voor de gespannen woningmarkt in de Brainportregio.

Nieuws

8 juni 2023

Daniela Maiullari bovenop de Euromast in Rotterdam door Adam Klugkist (bron: tudelft.nl)

Steeds heter in de stad, gebouwkoeling wordt cruciale ontwerpvraag

De steden worden heter en de koelingsvraag van gebouwen neemt navenant toe. TU Delft-onderzoeker Daniela Maiullari ontwikkelt methoden om de gevolgen van klimaatverandering beter in beeld te brengen. Doel: een klimaatresponsieve stad.

Onderzoek

7 juni 2023