Den Haag HS Tram HTM 3005

Slim en duurzaam stadsvervoer levert ruimte op voor woningbouw

11 maart 2019

2 minuten

Nieuws Slim en duurzaam stadsvervoer kan een deel van de oplossing zijn voor de woningbouwopgave in steden. Dat zegt Rob van Tilburg, programmadirecteur van Natuur & Milieu. De milieuorganisatie dringt er op aan om bij het inrichten van steden woningbouw en mobiliteit integraal mee te nemen en alternatieven voor de auto meer ruimte te geven.

De omschakeling van auto naar andere vormen van vervoer draagt bij aan minder vervuiling en CO2-uitstoot en meer ruimte voor groen en woningbouw. Van Tilburg: “Het wegverkeer in Nederland zorgt voor 15 procent van de CO2-uitstoot en fijnstof. Daar valt dus veel winst te halen. Daarnaast rijden in Nederland 8 miljoen auto’s rond en daar hebben we 16 miljoen parkeerplaatsen voor gereserveerd. Dat kost ons dus enorm veel ruimte die nuttiger gebruikt kan worden.”

Nieuwe woningen
Onlangs maakten het Rijk en de vier grote steden afspraken voor 500.000 nieuwe woningen en de infrastructuur die daarbij hoort. De mobiliteitsvraag in die steden neemt daardoor toe, terwijl mensen in de stad nu al relatief lang onderweg zijn. Volgens Natuur & Milieu is een andere kijk op mobiliteit nodig. Daar kan mee begonnen worden door zogenaamde leefzones in te stellen: autovrije gebieden waar wonen, werken en recreëren samen komen.

Alternatieven
“Steden moeten zo ingericht worden dat er genoeg alternatieven voor de auto zijn, zodat inwoners vanzelf andere vervoersmiddelen gaan gebruiken”, aldus Van Tilburg. In de toekomstvisie 'Van autovol naar autovrij' (pdf) van Natuur & Milieu worden meerdere opties genoemd voor een slim, duurzaam en inclusief vervoerssysteem. Binnen de leefzones zijn fietsen en lopen een goed alternatief voor de auto, tussen de leefzones kunnen bijvoorbeeld deelfietsen, steps en zelfrijdende shuttles een belangrijke rol spelen. Voor de langere afstanden moeten openbaar vervoer en elektrische deelauto’s een aantrekkelijker alternatief zijn.

Cover: "Den Haag HS Tram HTM 3005 als lijn 9 naa" (CC BY 2.0) by Rob Dammers

Dit artikel verscheen eerder op natuurenmilieu.nl.


Cover: ‘Den Haag HS Tram HTM 3005’


Natuur & Milieu

Door Natuur & Milieu

Natuur & Milieu


Meest recent

ODE Exterieur luchtfoto door ODE (bron: ODE)

Apotheose ODE: aanpak Zuidelijke IJ-oever culmineert in nieuwbouw Booking

Waar voorheen de post werd overgeslagen van het naastgelegen spoor, werkt Booking.com nu in een enorm gebouw naar ontwerp van UN Studio. Het is het sluitstuk van het Oosterdokseiland en daarmee van de herontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever.

Casus

2 december 2022

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022