Den Haag HS Tram HTM 3005

Slim en duurzaam stadsvervoer levert ruimte op voor woningbouw

11 maart 2019

2 minuten

Nieuws Slim en duurzaam stadsvervoer kan een deel van de oplossing zijn voor de woningbouwopgave in steden. Dat zegt Rob van Tilburg, programmadirecteur van Natuur & Milieu. De milieuorganisatie dringt er op aan om bij het inrichten van steden woningbouw en mobiliteit integraal mee te nemen en alternatieven voor de auto meer ruimte te geven.

De omschakeling van auto naar andere vormen van vervoer draagt bij aan minder vervuiling en CO2-uitstoot en meer ruimte voor groen en woningbouw. Van Tilburg: “Het wegverkeer in Nederland zorgt voor 15 procent van de CO2-uitstoot en fijnstof. Daar valt dus veel winst te halen. Daarnaast rijden in Nederland 8 miljoen auto’s rond en daar hebben we 16 miljoen parkeerplaatsen voor gereserveerd. Dat kost ons dus enorm veel ruimte die nuttiger gebruikt kan worden.”

Nieuwe woningen
Onlangs maakten het Rijk en de vier grote steden afspraken voor 500.000 nieuwe woningen en de infrastructuur die daarbij hoort. De mobiliteitsvraag in die steden neemt daardoor toe, terwijl mensen in de stad nu al relatief lang onderweg zijn. Volgens Natuur & Milieu is een andere kijk op mobiliteit nodig. Daar kan mee begonnen worden door zogenaamde leefzones in te stellen: autovrije gebieden waar wonen, werken en recreëren samen komen.

Alternatieven
“Steden moeten zo ingericht worden dat er genoeg alternatieven voor de auto zijn, zodat inwoners vanzelf andere vervoersmiddelen gaan gebruiken”, aldus Van Tilburg. In de toekomstvisie 'Van autovol naar autovrij' (pdf) van Natuur & Milieu worden meerdere opties genoemd voor een slim, duurzaam en inclusief vervoerssysteem. Binnen de leefzones zijn fietsen en lopen een goed alternatief voor de auto, tussen de leefzones kunnen bijvoorbeeld deelfietsen, steps en zelfrijdende shuttles een belangrijke rol spelen. Voor de langere afstanden moeten openbaar vervoer en elektrische deelauto’s een aantrekkelijker alternatief zijn.

Cover: "Den Haag HS Tram HTM 3005 als lijn 9 naa" (CC BY 2.0) by Rob Dammers

Dit artikel verscheen eerder op natuurenmilieu.nl.


Cover: ‘Den Haag HS Tram HTM 3005’


Natuur & Milieu

Door Natuur & Milieu

Natuur & Milieu


Meest recent

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024

Katendrecht in Rotterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

De stille havenbuurt? Dit is de geluidsbeleving op Katendrecht anno 2024

Bij een havenstad denken we aan industriële herrie van voorbijvarende schepen en fabrieksnijverheid. Hoe wordt een omgetoverde havenbuurt vandaag de dag beleefd door bewoners? Geluidsonderzoek creëert nieuwe kaarten en verhalen.

Onderzoek

21 juni 2024

GO weekoverzicht 20 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om werelden samen te brengen

Deze week werd op Gebiedsontwikkeling.nu maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om verschillende werelden samen te brengen. Voor maatschappelijke impact, om verstedelijking van voldoende energie te voorzien en om uit de eigen bubbel te komen.

Weekoverzicht

20 juni 2024