Cover publicatie 'smart mobility' van Deloitte door Deloite (bron: Deloitte)

Smart Mobility maakt ruimte vrij in de stad

22 januari 2018

2 minuten

Onderzoek
In 2040 hebben we vanwege zelfrijdende en gedeelde auto's tot 40% minder parkeerplaatsen nodig dan de huidige 14 miljoen, wat ruimte oplevert voor meer groen en woningen. Dat stelt Deloitte in nieuw onderzoek naar de effecten van smart mobility.

Vanuit de wens om na te denken over de vraag: wat is de aanpasbaarheid van de stedelijke omgeving, gegeven de trends die we zien? verrichtte Deloitte onderzoek naar hoeveel ruimte er vrijkomt door de lagere parkeerbehoefte van gedeelde en zelfrijdende auto's.

40% minder parkeerplaatsen

In Nederland zijn er namelijk meer dan 14 miljoen parkeerplaatsen beschikbaar voor ongeveer 8 miljoen auto's. In het onderzoek wordt gesteld dat in 2040 dit aantal met 40% verminderd zou kunnen worden door in te spelen op de groei van Smart Mobility. De vrijgekomen ruimte kan vervolgens gebruikt worden om onze steden te voorzien van meer kwalitatieve openbare ruimte, of nieuwe woningen.

Simpele regels

Eerder gaven experts tijdens een mini-symposium op de campus van TU Eindhoven al hun blik op de invloed van technologische ontwikkelingen voor mobiliteit. Hun belangrijkste opmerkingen hierbij waren dat er een trend is waarbij mensen bereid zijn verder te reizen, er inderdaad mogelijkheden zullen ontstaan om ruimte in de stad vrij te maken voor andere zaken dan infrastructuur en dat hiervoor de regels simpel moeten blijven met minimale uitzonderingen.

Grootstedelijke uitdagingen

Maar ook Amsterdam en recentelijker Rotterdam hielden zich bezig met de veranderingen die nieuwe technologie met zich mee zal brengen. Een Slimme Stad zet immers innovatie en technologie succesvol in om grootstedelijke uitdagingen te adresseren en zichtbaar te verbeteren.

Benieuwd naar de verdere onderbouwing van het Deloitte onderzoek, of vraagt u zich af wat de relevantie is voor gemeenten, ontwikkelaars of vastgoedbeleggers? Download het onderzoek hier (2MB PDF).


Cover: ‘Cover publicatie 'smart mobility' van Deloitte’ door Deloite (bron: Deloitte)Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022