platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Smart Mobility maakt ruimte vrij in de stad

Smart Mobility maakt ruimte vrij in de stad

Cover publicatie 'smart mobility' van Deloitte

In 2040 hebben we vanwege zelfrijdende en gedeelde auto's tot 40% minder parkeerplaatsen nodig dan de huidige 14 miljoen, wat ruimte oplevert voor meer groen en woningen. Dat stelt Deloitte in nieuw onderzoek naar de effecten van smart mobility.

Vanuit de wens om na te denken over de vraag: wat is de aanpasbaarheid van de stedelijke omgeving, gegeven de trends die we zien? verrichtte Deloitte onderzoek naar hoeveel ruimte er vrijkomt door de lagere parkeerbehoefte van gedeelde en zelfrijdende auto's.

40% minder parkeerplaatsen

In Nederland zijn er namelijk meer dan 14 miljoen parkeerplaatsen beschikbaar voor ongeveer 8 miljoen auto's. In het onderzoek wordt gesteld dat in 2040 dit aantal met 40% verminderd zou kunnen worden door in te spelen op de groei van Smart Mobility. De vrijgekomen ruimte kan vervolgens gebruikt worden om onze steden te voorzien van meer kwalitatieve openbare ruimte, of nieuwe woningen.

Simpele regels

Eerder gaven experts tijdens een mini-symposium op de campus van TU Eindhoven al hun blik op de invloed van technologische ontwikkelingen voor mobiliteit. Hun belangrijkste opmerkingen hierbij waren dat er een trend is waarbij mensen bereid zijn verder te reizen, er inderdaad mogelijkheden zullen ontstaan om ruimte in de stad vrij te maken voor andere zaken dan infrastructuur en dat hiervoor de regels simpel moeten blijven met minimale uitzonderingen.

Grootstedelijke uitdagingen

Maar ook Amsterdam en recentelijker Rotterdam hielden zich bezig met de veranderingen die nieuwe technologie met zich mee zal brengen. Een Slimme Stad zet immers innovatie en technologie succesvol in om grootstedelijke uitdagingen te adresseren en zichtbaar te verbeteren.

Benieuwd naar de verdere onderbouwing van het Deloitte onderzoek, of vraagt u zich af wat de relevantie is voor gemeenten, ontwikkelaars of vastgoedbeleggers? Download het onderzoek hier (2MB PDF).

Cover: 'Cover publicatie 'smart mobility' van Deloitte' door Deloite (bron: Deloitte)