Natuur-inclusieve projectontwikkeling op woonerf door Nest architect voor de dieren (bron: Nest Architect)

Spoedcursus natuurinclusief ontwikkelen #2: natuurlijk veel voordelen

10 augustus 2021

4 minuten

Analyse Natuurinclusief ontwikkelen hoeft niet enkel een kostenpost te zijn. Wanneer je het goed aanpakt, kun je er als ontwikkelaar juist veel waarde mee creëren: voor jezelf én voor veel van de stakeholders in het ontwikkelproces. Ingrid Sloots (Nest architect voor de dieren) behandelt 5 manieren waarop je via natuurinclusief ontwikkelen waarde kunt creëren.

Lees hier deel 1 van de spoedcursus

1: Ingebouwde marketing

Dit is het meest gehoorde voordeel. Juist wanneer je als ontwikkelaar je in een project inzet om biodiversiteit, natuurwaarden en leefklimaat te verbeteren, is het waardevol om deze expertise publiekelijk te delen. Natuurinclusief ontwikkelen is nog zo’n jong begrip dat de vakwereld baat heeft bij goede voorbeelden en inspiratie. Als die bij jou vandaan komen, dan genereert dit nieuwe kansen.

Je kunt natuurinclusieve ontwikkeling ook inzetten in marketingcommunicatie richting toekomstige bewoners. Een natuurinclusieve programmering van het project is een goedkope manier om potentiële kopers te enthousiasmeren. En door van tevoren aan placemaking te doen via prettige groene wandel-, fiets- en speelvoorzieningen, kun je zorgen voor verkeer naar het te bebouwen gebied - en dus voor efficiënte marketingmogelijkheden. Dat is ‘traffic generation’ waar geen marketingbureau tegenop kan.

2: Risicoverlaging en vertraging voorkomen

In deel 1 van de spoedcursus deelden we de risico’s van vertraging door het te laat starten met ecologisch onderzoek. Een aangetroffen vleermuis in een gebied kan zorgen voor wel 25 maanden vertraging in een project. Dit kun je voorkomen door natuurinclusief te ontwikkelen. Hierdoor loop je bovendien niet het risico dat je met je plannen terug moet naar de tekentafel, met alle kosten van dien.

3: Kosten verlagend en waarde verhogend

Uit onderzoek in 2018 van Wageningen University & Research blijkt de waarde van onroerend goed hoger te liggen bij uitzicht op water (15%), openbare ruimte (10%), park (6%) of plantsoen (5%).

Daarnaast kunnen de ecosysteemdiensten en koppelkansen die met natuurinclusief ontwikkelen mogelijk zijn, zorgen voor lagere kosten in de gebruiksfase – en dus de verkoopprijs verhogen. Denk hierbij aan minder behoefte aan airconditioning en verwarming, een gezondere omgeving voor de gebruikers van het gebied, et cetera.

Ook kan natuurinclusief ontwikkelen elders zorgen voor lagere ontwikkelkosten. Groene daken zijn bijvoorbeeld een alternatief voor opties zoals installaties, bestrating, thermische isolatie en geluidsisolatie.

Natuurinclusief ontwikkelen kent veel voordelen voor de ontwikkelaar zelf, maar ook voor de gemeente en de bewoners

4: Enthousiaste omwonenden in plaats van bezwaarmakers

Een natuurinclusief projectplan kan omwonenden enthousiasmeren die anders wellicht bezwaar maken tegen de ontwikkeling, met alle juridische kosten en vertragingen van dien. In een project werkten we samen met projectontwikkelaar Citydeveloper-s aan een boerenerf. Deze gaf tijdens de informatieavonden met omwonenden inzicht in hoe de geplande projectontwikkeling niet alleen voor meer woningen zorgt, maar ook de ecologische waarde van het gebied verhoogt. Het bestaande groen had namelijk weinig biodiversiteit en natuurwaarde. Door in het project verschillende nieuwe diersoorten een plek te geven, werd de uiteindelijke inrichting juist rijker in plaats van armer aan biodiversiteit. Inzicht in de verhoogde leefbaarheid voor mens en dier zorgde ervoor dat de omwonenden de ontwikkeling als positief voor hun buurt gingen zien.

5: Co-financiering:

Het is wat meer werk, maar samen met stakeholders aan de slag gaan om natuur toe te voegen in het projectgebied kan ook voor een financiële bijdrage zorgen. Zo is voorjebuurt.nl een crowdfunding-platform voor initiatieven in een wijk waar buurtbewoners in kunnen participeren. Verder stimuleren verschillende gemeentes en provincies natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen, zoals een subsidie van de provincie Overijssel. Deze kan samen met een gemeente worden ingevuld als publiek-private co-financiering.

Insectenhotel van natuurlijke materialen door dies-irae (bron: Shutterstock)

‘Insectenhotel van natuurlijke materialen’ door dies-irae (bron: Shutterstock)


Voordelen voor gemeentes en bewoners

Natuurinclusief bouwen kan de gemeente vooral veel kosten besparen. De financiële risico’s van schade door hittestress, wateroverlast en droogte zijn namelijk groot. Met een natuurinclusief projectplan kun je aan de gemeente laten zien dat je een belangrijke partner bent in het aanpakken van de opgaves waar de gemeente voor staat. Een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling kan daarnaast de broedkamer voor dieren worden of juist een buffer tegen plagen. Hiermee lever je als ontwikkelaar dus een belangrijke bijdrage aan de stedelijke ecologie.

Bewoners hebben ook baat bij een natuur-inclusieve omgeving. Verschillende onderzoeken van Wageningen University & Research tonen aan dat een groene leefomgeving stressverlagend werkt, sociale cohesie in een buurt verhoogt en bewoners aanzet om meer naar buiten te gaan.

Natuurinclusief ontwikkelen kent dus veel voordelen voor de ontwikkelaar zelf, maar ook voor zijn belangrijkste stakeholders: de gemeente en de (toekomstige) bewoners. Het duidelijk communiceren welke bijdrage aan het klimaat en de leefbaarheid je project heeft, vergroot de kans op een positieve beoordeling van je project door de gemeente, zowel in een tender als in het verkrijgen van de nodige gemeentelijke resources om een project te kunnen ontwikkelen.

Conclusie

Natuurinclusief ontwikkelen kun je als kostenpost zien, maar brengt ook veel kansen met zich mee. Gebruik het in je marketingactiviteiten richting bewoners en de gemeente, en zorg dat je kosten bespaart door het in te zetten om risico’s te verlagen en kosten elders te verminderen. Dan zal je zien dat het veel meer voordelen oplevert voor je project.


Cover: ‘Natuur-inclusieve projectontwikkeling op woonerf’ door Nest architect voor de dieren (bron: Nest Architect)


Ingrid Sloots door Ingrid Sloots (bron: Linkedin)

Door Ingrid Sloots

Ingrid Sloots is directeur en adviseur natuurinclusief bouwen bij Nest Natuurinclusief. Zij is tevens Ambassadeur Natuurinclusief Bouwen bij de provincie Zuid-Holland.


Meest recent

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024