stad van de zon cover  Jan Tuijp

Stad van de zon: duurzame wijk was zijn tijd ver vooruit

31 juli 2019

3 minuten

Casus In een recreatiegebied van ruim 170 hectare ligt ‘Stad van de zon’, een onderdeel van gebiedsontwikkeling Heerhugowaard Zuid. De duurzame ambitieniveaus van dit gebied lagen bij de aanvang van het project in 1994 hoog. Zo werd er gestreefd naar CO2-emissieneutraliteit en buitenwater met zwemwaterkwaliteit. Gebiedsontwikkeling.nu spreekt met Joost Bruijn van de gemeente Heerhugowaard over wat men kan leren van de voorloper. “Kopers hadden nog geen oog voor duurzaamheid.”

Projectkenmerken ‘Stad van de zon’ (onderdeel van gebiedsontwikkeling Heerhugowaard Zuid)

Locatietype: Nieuwe uitbreidingswijk

Regio: HAL-regio (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk)

Projecttype: Nieuwbouw

Aantal woningen: 1600 woningen

Grootte: 60 hectare

Programma: CO2-neutrale woonwijk (72% koopwoningen, 28% huur)

Fase: uitgevoerd

Doorlooptijd: 21 jaar (1994-2015). Oplevering: 2015

Partijen: BPD, AMwonen, WoonWaard, Hallokaties CV, gemeente Heerhugowaard, Rotteveel M4

Publiek-private samenwerking: Bouwclaim

Circulariteit, duurzaamheid en CO2-neutraliteit: toen in 1994 het planproces startte voor de gebiedsontwikkeling Heerhugowaard Zuid, waren deze termen nog lang niet zo algemeen als tegenwoordig het geval is. De hoge ambitie die de partijen uitspraken voor de wijk ‘Stad van de zon’ is daarom bijzonder: netto geen uitstoot van broeikasgas, een riante verhouding tussen stedelijk en recreatiegebied, waterstructuren met zwemwaterkwaliteit, en vooral het grootschalig toepassen van zonnepanelen.

CO2-emissieneutraal betekende in dit project dat de wijk net zoveel duurzame energie oplevert als zij met al haar functies (wonen, werken én verkeer) verbruikt. Dit werd bereikt door zonnepanelen, energiezuinige woningen (energielabel A++) en het plaatsen van drie windturbines in het recreatiegebied.

Stad van de zon1 door Gemeente Heerhugowaard

Waterfront stad van de zon| Gemeente Heerhugowaard

‘Stad van de zon1’ door Gemeente Heerhugowaard (bron: )


Rekenkundig verhaal

“Het is vooral een rekenkundig verhaal”, legt Joost Bruijn uit, sinds 1999 projectleider Stad van de zon bij de gemeente Heerhugowaard. “De woningen stoten CO2 uit. Dat kunnen we compenseren door deze windmolens, zonnepanelen en het natuurgebied. Rekenkundig pakt dit erg goed uit.” In de praktijk bleken de – voor die tijd - innovatieve duurzaamheidsdoelen echter moeilijk te realiseren. “Kopers hadden geen oog voor duurzaamheid. ‘Voor hetzelfde geld kopen we een nieuwe keuken’, zeiden ze.” Dit terwijl de kopers door subsidie slechts 10% van de kosten van het PV-systeem hoefden bij te dragen. Ook praktische vragen, zoals hoeveel panelen je op een dak legt, waren nieuw ten tijde van de eerste plannen. Het antwoord op deze en andere vragen lag in de langdurige en goede samenwerking. “Door steeds met elkaar te blijven praten en het project telkens naar nieuwe bestuurscolleges over te dragen, ontstond eigenaarschap bij een steeds grotere groep betrokkenen en over meerdere jaren.”
Kopers hadden geen oog voor duurzaamheid. ‘Voor hetzelfde geld kopen we een nieuwe keuken’, zeiden ze.

Tegenwoordig is het niet meer mogelijk om op de manier van Stad van de zon een CO2-neutrale wijk te realiseren. Destijds werd namelijk 12 miljoen euro aan subsidie door de gemeente geïnvesteerd. Bruijn vond dat een goede keuze. “Je moet als gemeente ook zelf in de buidel tasten om vooruitstrevend te zijn. Daarbij investeerden ook energiebedrijf Nuon, de EU en de provincie in het project.”

Huidige tijd

Tegenwoordig zijn duurzame wijken de norm geworden. Uit de pioniersrol van Stad van de zon zijn lessen te trekken. Bruijn: “Als doelstelling noemden we 1000 woningen onder een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt, de maat voor energiezuinigheid – red.) van 1. We hadden echter 1000 woningen 10% tot 30% onder de geldende EPC-normen moeten opschrijven. Dan ben je namelijk flexibel naar de toekomst toe. Verder is het belangrijk om genoeg ruimte in de meterkast te reserveren voor duurzame innovaties als omvormers en andere slimme energiesystemen.”

stad van de zon huizen door Gemeente Heerhugowaard

Huizenrij met zonnepanelen | Gemeente Heerhugowaard

‘stad van de zon huizen’ door Gemeente Heerhugowaard (bron: )


De Stad van de zon blijft ook na de oplevering vernieuwen. Zo integreert een smart energy collective (bestaande uit Liander, Philips en Siemens) in de wijk slimme toepassingen met de zonnepanelen. Voorbeeld zijn wasmachines die alleen tijdens zonpiekmomenten aanspringen. Bruijn: “De behoefte aan energie wordt steeds groter. Met innovaties als deze kunnen we het verbruik slimmer regelen en zo in de behoefte blijven voorzien.”

Dat de gebiedsontwikkeling ondanks het vooruitstrevende karakter een succes is geworden, komt volgens Bruijn door de goede samenwerking en commitment. “Weet elkaar goed te vinden. En wees langjarig aan elkaar verbonden, zodat je verantwoordelijkheden naar elkaar hebt. De relatie is ontzettend belangrijk voor gezamenlijke doelen.” De rol van de gemeente is daarin vooral richtinggevend. “Belangrijk is dat je niet de middelen vaststelt, maar het doel. Je kunt als gemeente gerust randvoorwaarden stellen, zolang je het doel in beeld blijft houden.”

Cover:  Jan Tuijp | rechten bij gemeente Heerhugowaard


Cover: ‘stad van de zon cover Jan Tuijp’


Sebastien Reinink door Sebastien Reinink (bron: LinkedIn)

Door Sebastien Reinink

Sebastien Reinink is stedenbouwkundige bij Studio Vinke.


Meest recent

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023

Het platteland van Groningen door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Werken aan perspectief voor nieuwe generaties op het platteland

Is er straks nog plek voor de nieuwe generaties op het platteland? Willem Korthals Altes brengt verslag uit van een TU Delft-studiemiddag over dit thema. De oogst: vier visies op een bewoonbaar buitengebied.

Verslag

3 februari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die je je niet voor kunt stellen

Verbazing alom, deze week op Gebiedsontwikkeling.nu. Bijvoorbeeld over hoe soms met enthousiaste stadmakers wordt omgegaan, over het idee dat Almere en Amsterdam straks echt aan elkaar vastzitten en dat data impact heeft in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

2 februari 2023