Binckhorst 2018

Zuid-Holland: pak vraagstuk wonen en werken in samenhang aan

8 januari 2019

2 minuten

Nieuws
De provincie Zuid-Holland wil meer in samenhang kijken naar vraagstukken die spelen rondom woningbouw en bedrijventerreinen. Aanleiding is de druk op de woningmarkt en daarmee de roep om transformatie van bedrijventerreinen, terwijl wonen en werken juist samen de regio sterk maken.

Enerzijds zijn er in Zuid-Holland zo’n 600 bedrijventerreinen die voorzien in ruim 30% van de Zuid-Hollandse banen. De provincie heeft beleid om de kracht en vitaliteit daarvan te versterken en de terreinen te verduurzamen. Er wordt gewerkt aan het terugdringen van leegstand en overaanbod op mindere goede plekken om de schaarse ruimte optimaal te benutten.

Tegelijk is er een grote behoefte aan woningen. Deze vraag zorgt voor druk om bedrijventerreinen te transformeren naar woon-werkgebieden, met gevolgen voor de kracht van een terrein. Daarnaast gaan de ontwikkelingen voor energietransitie, duurzaamheid en circulariteit steeds sneller. 

Integrale aanpak
Al deze ontwikkelingen waren voor de provincie aanleiding voor een tussentijdse inventarisatie van het bedrijventerreinenbeleid. Dat levert enkele voorstellen voor verbetering op. Zo wil de provincie met partners in gesprek over een integralere aanpak van wonen en werken. Dat maakt bijvoorbeeld besluitvorming rondom transformatie en het compenseren van hectare te transformeren bedrijventerreinen gemakkelijker. Bovendien kunnen ook ontwikkelingen als energietransitie en klimaatadaptatie direct worden meegenomen.

Het beleid kan nog wel duidelijker voor compensatie. Zo moet het niet alleen gaan over de compensatie van het aantal hectare bedrijventerrein dat door transformatie verdwijnt, maar ook over compensatie van indirecte effecten (zoals de bouw van woningen, waardoor een bedrijf in de buurt niet meer kan uitbreiden). Bij compensatie moet speciale aandacht komen voor HMC- en watergebonden bedrijvigheid, aangezien naar dit type bedrijventerrein veel behoefte is, terwijl op sommige plekken al geen ruimte meer is.

Gedeputeerde Staten hebben de inventarisatie en achterliggende onderzoeken naar Provinciale Staten gestuurd. Hier worden deze binnenkort besproken.

Cover: Steven Lek

Dit artikel verscheen eerder op de website van provincie Zuid-Holland


Cover: ‘Binckhorst 2018’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022