Binckhorst 2018

Zuid-Holland: pak vraagstuk wonen en werken in samenhang aan

8 januari 2019

2 minuten

Nieuws De provincie Zuid-Holland wil meer in samenhang kijken naar vraagstukken die spelen rondom woningbouw en bedrijventerreinen. Aanleiding is de druk op de woningmarkt en daarmee de roep om transformatie van bedrijventerreinen, terwijl wonen en werken juist samen de regio sterk maken.

Enerzijds zijn er in Zuid-Holland zo’n 600 bedrijventerreinen die voorzien in ruim 30% van de Zuid-Hollandse banen. De provincie heeft beleid om de kracht en vitaliteit daarvan te versterken en de terreinen te verduurzamen. Er wordt gewerkt aan het terugdringen van leegstand en overaanbod op mindere goede plekken om de schaarse ruimte optimaal te benutten.

Tegelijk is er een grote behoefte aan woningen. Deze vraag zorgt voor druk om bedrijventerreinen te transformeren naar woon-werkgebieden, met gevolgen voor de kracht van een terrein. Daarnaast gaan de ontwikkelingen voor energietransitie, duurzaamheid en circulariteit steeds sneller. 

Integrale aanpak
Al deze ontwikkelingen waren voor de provincie aanleiding voor een tussentijdse inventarisatie van het bedrijventerreinenbeleid. Dat levert enkele voorstellen voor verbetering op. Zo wil de provincie met partners in gesprek over een integralere aanpak van wonen en werken. Dat maakt bijvoorbeeld besluitvorming rondom transformatie en het compenseren van hectare te transformeren bedrijventerreinen gemakkelijker. Bovendien kunnen ook ontwikkelingen als energietransitie en klimaatadaptatie direct worden meegenomen.

Het beleid kan nog wel duidelijker voor compensatie. Zo moet het niet alleen gaan over de compensatie van het aantal hectare bedrijventerrein dat door transformatie verdwijnt, maar ook over compensatie van indirecte effecten (zoals de bouw van woningen, waardoor een bedrijf in de buurt niet meer kan uitbreiden). Bij compensatie moet speciale aandacht komen voor HMC- en watergebonden bedrijvigheid, aangezien naar dit type bedrijventerrein veel behoefte is, terwijl op sommige plekken al geen ruimte meer is.

Gedeputeerde Staten hebben de inventarisatie en achterliggende onderzoeken naar Provinciale Staten gestuurd. Hier worden deze binnenkort besproken.

Cover: Steven Lek

Dit artikel verscheen eerder op de website van provincie Zuid-Holland


Cover: ‘Binckhorst 2018’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023

Duurzame warmtebuizen (heatpipes) voor milieuvriendelijke woningen in Nederland door Stegosaurus (bron: Shutterstock)

Aardgasvrij maken van woningen blijft moeilijk, gemeenten hebben nieuwe wetten nodig

Ruim driekwart van de proeftuinen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is vertraagd. Het aardgasvrij maken van woningen is moeilijk en duur. Ook het draagvlak onder bewoners valt tegen. Nieuwe wetgeving is daarom noodzakelijk.

Nieuws

20 maart 2023

Arnhem, Netherlands door Marcel Rommens (bron: Shutterstock)

Maatschappelijke voorzieningen bij stedelijke transformatie: van behoefte naar realisering

Bij stedelijke transformatie gaat het om veel meer dan alleen de stenen van de woningen. Ook voorzieningen spelen een uitermate belangrijke rol. Maar hoe deze effectief te behouden c.q. te realiseren?

Verslag

17 maart 2023