Binckhorst 2018

Zuid-Holland: pak vraagstuk wonen en werken in samenhang aan

8 januari 2019

2 minuten

Nieuws De provincie Zuid-Holland wil meer in samenhang kijken naar vraagstukken die spelen rondom woningbouw en bedrijventerreinen. Aanleiding is de druk op de woningmarkt en daarmee de roep om transformatie van bedrijventerreinen, terwijl wonen en werken juist samen de regio sterk maken.

Enerzijds zijn er in Zuid-Holland zo’n 600 bedrijventerreinen die voorzien in ruim 30% van de Zuid-Hollandse banen. De provincie heeft beleid om de kracht en vitaliteit daarvan te versterken en de terreinen te verduurzamen. Er wordt gewerkt aan het terugdringen van leegstand en overaanbod op mindere goede plekken om de schaarse ruimte optimaal te benutten.

Tegelijk is er een grote behoefte aan woningen. Deze vraag zorgt voor druk om bedrijventerreinen te transformeren naar woon-werkgebieden, met gevolgen voor de kracht van een terrein. Daarnaast gaan de ontwikkelingen voor energietransitie, duurzaamheid en circulariteit steeds sneller. 

Integrale aanpak
Al deze ontwikkelingen waren voor de provincie aanleiding voor een tussentijdse inventarisatie van het bedrijventerreinenbeleid. Dat levert enkele voorstellen voor verbetering op. Zo wil de provincie met partners in gesprek over een integralere aanpak van wonen en werken. Dat maakt bijvoorbeeld besluitvorming rondom transformatie en het compenseren van hectare te transformeren bedrijventerreinen gemakkelijker. Bovendien kunnen ook ontwikkelingen als energietransitie en klimaatadaptatie direct worden meegenomen.

Het beleid kan nog wel duidelijker voor compensatie. Zo moet het niet alleen gaan over de compensatie van het aantal hectare bedrijventerrein dat door transformatie verdwijnt, maar ook over compensatie van indirecte effecten (zoals de bouw van woningen, waardoor een bedrijf in de buurt niet meer kan uitbreiden). Bij compensatie moet speciale aandacht komen voor HMC- en watergebonden bedrijvigheid, aangezien naar dit type bedrijventerrein veel behoefte is, terwijl op sommige plekken al geen ruimte meer is.

Gedeputeerde Staten hebben de inventarisatie en achterliggende onderzoeken naar Provinciale Staten gestuurd. Hier worden deze binnenkort besproken.

Cover: Steven Lek

Dit artikel verscheen eerder op de website van provincie Zuid-Holland


Cover: ‘Binckhorst 2018’Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023