edwin buitelaar

Edwin Buitelaar

Bijzonder hoogleraar Land and Real Estate Development & senior researcher bij Planbureau voor de Leefomgeving


Artikelen door Edwin Buitelaar

10 artikelen

Hoog Catharijne winkelcentrum in Utrecht door BYonkruud (bron: Shutterstock)

Ook private ruimtes bieden publiek domein

Privatisering van het publieke domein kan doorgaans op weinig instemming rekenen. Blijft die ruimte wel toegankelijk? En wordt deze niet onbetaalbaar? PBL-onderzoeker en hoogleraar Edwin Buitelaar pelt het vraagstuk af en relativeert.

Analyse

2 februari 2022

Woningbouw door MichaelGaida (bron: Pixabay)

Dit weten we (niet) over ruimtelijke dynamiek in wonen en werken

Edwin Buitelaar (PBL), Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en Martijn van den Hurk (Universiteit Utrecht) hebben geïnventariseerd wat er uit onderzoek al bekend is over ruimtelijke veranderingen - en waarnaar meer onderzoek juist hoognodig is.

Onderzoek

15 april 2021

daktuin regents park

Toronto: sociaal door verdichting?

INTERNATIONAAL Commerciële, ecologische én sociale belangen kunnen toch samengaan bij gebiedsontwikkeling, concluderen 4 onderzoekers na bezoek aan de voormalige achterstandswijk Regent Park. "Dit zou weleens Toronto’s beste wijk kunnen zijn."

Uitgelicht
Casus

26 februari 2019

Go Recensie van wie is de stad

Van Wie is de Stad: een aanrader met blinde vlekken

RECENSIE ‘Van Wie is de Stad’ van Floor Milikowski is een aanrader voor elke geïnteresseerde in stedelijke ontwikkeling, concludeert Edwin Buitelaar (PBL en Universiteit Utrecht). Hij merkt alleen ook enkele gaten op in de analyse en oordelen.

Uitgelicht
Recensie

23 januari 2019

amsterdam zuidoost

5 misverstanden over binnen- en buitenstedelijk bouwen

Er bestaan 5 misverstanden over binnen- en buitenstedelijk bouwen [1]. Het beleidsdoel van veel overheden is om nieuwe woningen zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren. Dat is ook het doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking. En de ni…

Onderzoek

20 april 2018

2015.01.16_Actief gemeentelijk grondbeleid onnodig en onwenselijk_660

Actief gemeentelijk grondbeleid: onnodig en onwenselijk

Sinds de crisis is er veel kritiek op actief grondbeleid gekomen, met name als gevolg van de financiële risico’s die ermee gepaard bleken te gaan. Voor een goed onderbouwde grondpolitiek is het van belang om de discussie breder te trekken en ook naa…

Nieuws

16 januari 2015

2014.03.10_Doemdenken over leegstand_720

Doemdenken over leegstand

Leegstand is hot. Media en deskundigen buitelen over elkaar heen om aan te geven dat het leegstandsprobleem groot is. Wat recent vooral in zwang is geraakt, is zeggen dat de discussie zich niet tot één vastgoedsegment moet beperken, zoals bijvoorbee…

Opinie

10 maart 2014

2013.11.03_Planeconomie en organische gebiedsontwikkeling_560

Planeconomie en organische gebiedsontwikkeling

Organische gebiedsontwikkeling vraagt om een andere manier van werken, ook van de planeconoom. Het traditionele denken in termen van (gemeentelijke) grondexploitaties is niet goed toepasbaar bij deze vorm van ontwikkeling in de toekomst. In dit ar…

Nieuws

3 november 2013

Nut en noodzaak van gebiedsontwikkeling

Plannen en ideeën voor gebiedsontwikkeling kennen een aantal tekortkomingen. Pleitbezorgers beginnen aan de verkeerde kant, namelijk bij de oplossingen. Zij zouden beter bij de wat-vraag kunnen beginnen, vindt Edwin Buitelaar.

Opinie

4 april 2013

Binnenstedelijk en organisch

De opgave voor binnenstedelijke herontwikkeling en transformatie verschuift van een grootschalige en planmatige strategie naar een kleinschalige en veel organischer aanpak. De rol van de overheid zal fundamenteel anders worden, net zo goed als die v…

Nieuws

8 juni 2012