Jutta Hinterleitner 2

Jutta Hinterleitner

Onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Artikelen door Jutta Hinterleitner

10 artikelen

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #2: Oosteroever Oostende

TU Delft-onderzoeker Jutta Hinterleitner neemt ons mee naar het gebied Oosteroever in Oostende. Krijgt de kwijnende Belgische badplaats met deze ontwikkeling de zo gewenste kwaliteitsimpuls? Deel 2 in de GO Zomertour 2022.

Casus

27 juli 2022

Burgerberaad Amersfoort_foto stichting G1000.nu door Stichting G1000.nu (g1000.nu)

Burgerberaden zorgen voor meer eigenaarschap bij ruimtelijke vraagstukken

In diverse gemeenten wordt er al mee gewerkt: het burgerberaad. Een nieuwe manier om burgers bij actuele vraagstukken te betrekken. Ook in het ruimtelijk domein liggen er kansen voor dit instrument, betogen adviseurs Eva Rovers en Harm van Dijk.

Persoonlijk

15 juni 2022

Windmolens naast de A6 in de buurt van Lelystad door T.W. van Urk (Shutterstock)

Gezocht: ruimte voor de energietransitie

Nu het aankomt op feitelijke keuzes om de ambities van de Regionale Energiestrategieën te verwezenlijken, is het Nationaal Programma RES het leertraject ‘Energie in de leefomgeving’ gestart. Op 27 januari vond de aftrap plaats.

Verslag

18 februari 2022

Het dakterras van het Forum in Groningen door Marc Venema (Shutterstock)

De logica van de stad als basis voor participatie

Recensent Jutta Hinterleitner bespreekt 'Participate! Portraits of Cities and Citizens in Action' en komt tot de conclusie dat er nog een lange weg te gaan is voordat planvorming met burgers op een vanzelfsprekende manier gebeurt.

Recensie

14 februari 2022

Park Valkenberg, Breda door Lea Rae (shutterstock.com)

Nieuwe tijden vragen om nieuwe voorzieningen

In tijden van grote transities zijn er nieuwe concepten nodig voor maatschappelijke voorzieningen. Maar hoe zien deze eruit? Vijf experts bieden perspectief, met voorbeelden uit Breda en Deventer.

Analyse

17 januari 2022

Sporten stad door ESB Professional (shutterstock.com)

Gezonde gebiedsontwikkeling vraagt om lol en lef

Hoe belangrijk gezondheid ook is, het is nog geen vast onderdeel van gebiedsontwikkeling. Tijdens de sLIM-masterclass hierover wordt duidelijk dat gezondheid vooral veel durf vereist van ontwikkelaars.

Verslag

8 oktober 2021

Stadtgeflüster 2. door Siquans, Bernhard (Urban Design Methods, Uitgeverij Jovis)

Zeven methodes om vat te krijgen op stedelijke gelaagdheid

Recensent Jutta Hinterleitner bespreekt zeven onderzoeks- en werkmethodes uit de publicatie ‘Urban Design Methods’ die volgens haar helpen vat te krijgen op de gelaagdheid van stedelijke ruimte en de actoren die daarin bewegen.

Recensie

9 juni 2021

Ontwikkelvisie op Almere Pampus en de IJmeerverbinding door Koolhaas et al. (2006) (Atelier IJmeer 2030+)

Verbeelding als strategisch instrument in gebiedsontwikkeling

Jutta Hinterleitner onderzocht welke rol ontwerpateliers kunnen spelen binnen gebiedsontwikkeling. Zij ontdekte drie cruciale factoren voor hun succes: nauwkeurige regie, betrokken stakeholders en een gedeeld narratief.

Onderzoek

2 juni 2021

Ondergrond door NOPPHARAT7824 (Shutterstock)

Ontwerpen vanuit de doorsnede: boven- en ondergrond als samenhangend systeem

Als we doorsnedes door de boven- en ondergrondse stad tekenen, kunnen we dan tot een duurzamere inrichting van de ruimte komen? Jutta Hinterleitner en Fransje Hooimeijer (TU Delft) en Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool) denken van wel.

Onderzoek

30 april 2021

Panelleden Ontwerpend onderzoek & GO 11 nov 2020 Cover

Ontwerpend onderzoek: veel gebruikt, nog geen optimaal effect

Tijdens de bijeenkomst ‘Ontwerpen voor en in gebiedsontwikkeling’ in november vertelden experts over hun ervaringen met en ideeën over de rol van ontwerp in gebiedsontwikkeling. “Je moet combineren waar het kan, maar ook kiezen waar het moet.”

Uitgelicht
Verslag

3 december 2020