Joks Janssen (foto Marc Bolsius) door Marc Bolsius

Joks Janssen

Praktijkhoogleraar Brede welvaart Tilburg University


Artikelen door Joks Janssen

10 artikelen

Luchtfoto van het landschap in de omgeving van Eindhoven door Milosz Maslanka (bron: Shutterstock)

Hoe we lering kunnen trekken uit de Reconstructie Zandgronden voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof

Om het huidige stikstofprobleem aan te pakken wordt voorgesorteerd op een gebiedsgerichte aanpak. Hoogleraar Joks Jansen en voormalig Telos-directeur John Dagevos trekken vijf lessen uit de mislukte Reconstructie Zandgronden van twintig jaar geleden.

Uitgelicht
Analyse

7 februari 2022

Nieuwbouwlocatie in de polder door Jolanda de Jong-Jansen (bron: Shutterstock)

Bouwlobby frustreert de échte oplossingen voor het woningbouwvraagstuk

De weilanden volbouwen om de woningcrisis te bezweren? Twee wetenschappers en een strateeg vinden dat van weinig realiteitszin getuigen. “De polder volbouwen is een 20e-eeuws antwoord op een 21e-eeuwse uitdaging.”

Opinie

18 juni 2021

People - pedestrians (Unsplash)

Zet omgevingsbeleid in om brede welvaart concreet te maken in regionale ontwikkeling

Joks Janssen ziet in het omgevingsbeleid mogelijkheden voor een handelingsperspectief voor brede welvaart. “Ruimtelijke opgaven vormen een concreet aangrijpingspunt om de brede welvaart van regio’s te versterken.”

Opinie

12 november 2020

Luchtfoto Rotterdam - Pixabay

"Een sterke overheid is een samenwerkende overheid"

Joks Janssen is positief over de comeback van Den Haag in ruimtelijke ordening. Wel is het zaak dat alle overheden leren om samen aan de slag te gaan. "Laat de NOVI dé test zijn om dit de komende periode in de praktijk te beproeven."

Opinie

5 oktober 2020

cover denkwerk

Planologische nostalgie van Denkwerk helpt ons niet verder

“De ‘roaring twenties’ vragen niet om planologische nostalgie, maar om eigentijdse en goed werkende ruimtelijke concepten.” En dus zijn lector Cees-Jan Pen en oud-hoogleraar Joks Janssen kritisch op het rapport ‘Klein land, grote keuzes’.

Opinie

29 januari 2020

erfgoed cover

Pamflet Nieuwe rol Erfgoedprofessional

Hoe ziet de nieuwe rol van de erfgoedprofessional eruit binnen de context van democratisering en permanente tijdelijkheid? Over deze vraag ging een groep erfgoedprofessionals in gesprek op uitnodiging van Joks Janssen en team VOER. Daaruit kwamen ti…

13 november 2016

Over-bruggen

“Bruggen slaan”, zo luidt het motto van het kabinet-Rutte II. Om dit motto kracht bij te zetten had de Rijksvoorlichtingsdienst het bij de presentatie van het nieuwe regeerakkoord begin november afgedrukt op een doek met daarop de Amsterdamse Uyllan…

Opinie

18 december 2012

De toekomst van het verleden

Inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in Ruimtelijke Planning en Cultuurhistorie aan Wageningen University op 1 november 2012

Verslag

6 november 2012

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Erfgoed als katalysator voor gebiedsontwikkeling: lessen uit de Duitse praktijk

De fameuze Nederlandse planningsmachinerie hapert. Ze piept en kraakt onder last van de recessie en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen. Wie de berichtenstroom op het internetportaal van de ruimtelijke ordening (IKC RO) volgt, wordt al enige tij…

Nieuws

3 december 2011

Portret_Joks Jansen_530px

Stedelijke netwerken als kans voor modern middenbestuur

Hoewel de toekomst van steden in toenemende mate in de regio ligt, schaft het kabinet de ‘stedelijke netwerken’ af, evenals de wettelijke stadsregio (wgr-plusgebied). Het wordt aan provincies overgelaten om vanuit hun nieuwe regierol doorbraken te r…

Opinie

1 juni 2011