platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie
Winkelcentrum Hoog Catharijne

24 januari 2022

Omgeving profiteert van herontwikkeling winkelcentra- maar wie moet dat betalen?

Nederland staat vol met verouderde winkelcentra en de consument kiest steeds vaker voor online winkelen. Is het herontwikkelen van deze gebieden nog wel van toegevoegde waarde voor de omgeving? Ja, zeggen Groningse wetenschappers.

Luchtfoto Noorderhaven, Zutphen

18 januari 2022

PBL: Natuur en erfgoed onder druk door woningbouwplanning

Bij ruimtelijke plannen wordt onvoldoende rekening gehouden met de kwetsbaarheid van water, bodem en cultuurhistorie. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving op basis van een verkenning van mogelijke locaties voor wonen en werken.

Participatie Post-It

18 januari 2022

De kosten, baten en praktijk van privaat-georganiseerde omgevingsparticipatie

Makkelijk te kwantificeren is het niet, de kosten en baten van omgevingsparticipatie door ontwikkelaars. Onderzoek van Erwin Heurkens en Wouter Jan Verheul (TU Delft) laat niettemin wél zien dat de potentie groot is.