Verslag

gelukkige zomerdag en kinderen spelen op het oude stadsplein in Praag door BABAROGA (Shutterstock)

Het driestappenplan voor een kindvriendelijke stadswijk

Gebruik ruimtes meervoudig, zie lastige plekken als kans, en betrek de kinderen bij de indeling. Die adviezen gaven experts voor de realisatie van een kindvriendelijke openbare ruimte in het centrum van Den Haag.

Verslag

29 juni 2021

Manhattan luchtfoto door TierneyMJ (Shutterstock)

Wat (big) tech-bedrijven bijdragen aan onze steden

Om mee te doen in de nieuwe economie zetten steeds meer steden in op innovatiedistricten. Het liefst met grote techbedrijven. Onderzoeker Wouter Jan Verheul vraagt zich af in hoeverre overheden hier goed aan doen.

Verslag

8 juni 2021

Amsterdam, Bullewijk, Amsterdam-Zuidoost door Ján Jakub Naništa (Unsplash)

Ontwikkelen met respect voor de ziel van de buurt

Tijdens de bijeenkomst ‘de ziel van de buurt’ onderzochten ontwikkelaars en stadsonderzoekers wat het DNA van een buurt is én hoe daar rekening mee te houden. “Mensen willen best mee met verandering, maar wel op een manier die bij hen past.”

Verslag

20 mei 2021

ENKA Terrein, Ede door AM (AM)

Erfgoed betrekken? Zorg dan voor verbinding op meerwaarde

Bij veel gebiedsontwikkellocaties heb je te maken met erfgoed, variërend van vastgoed tot landschappelijke elementen. Hoe je de waarde hiervan inzet bij je project, werd verteld tijdens de kennisbijeenkomst Erfgoed en Gebiedsontwikkeling.

Verslag

18 mei 2021

Moderne woningen langs het kanaal in Alkmaar door L.ON (Shutterstock)

Verzilveringskansen voor en door stedelijke transformatie

Binnenstedelijke transformatie levert niet alleen meer woningen op, het kan zelfs fungeren als vliegwiel voor de hele stad. Het jaarcongres van het programma Stedelijke Transformaties ging over het verzilveren van die kansen.

Verslag

24 maart 2021

In gesprek met Adri Duivesteijn, Riek Bakker en Nathalie de Vries door Frank Hanswijk (Frankhanswijk.nl)

Adri Duivesteijn, Riek Bakker en Nathalie de Vries over architectuur en politiek

Met de blik op de komende Tweede Kamerverkiezingen, geven Adri Duivesteijn, Riek Bakker en Nathalie de Vries in radioshow Architecture City elk antwoord op de vraag welke rol architectuur moet spelen in de politiek.

Verslag

15 maart 2021

Nieuwbouw Berkel en Rodenrijs door Michiel1972 (Wikimedia Commons)

Volgens politiek betekent ruimtelijke ordening vooral woningen bouwen

'Ruimte en Wonen', het eerste grote politieke debat over ruimtelijke ordening, vervalt al snel in een voorspelbaar steekspel over woningbouw, in plaats van een zoektocht naar de grote antwoorden. Een gemiste kans.

Verslag

1 maart 2021

Vogelvlucht Bajeskwartier door OMA, FABRICations, LOLA Landscape (Bajes Kwartier Ontwikkeling)

Experimenteren met gezonde gebiedsontwikkeling

Gezondheid is een relatief nieuw onderdeel van duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het sLIM webinar op 17 februari werd duidelijk dat experimenteren in Living Labs helpen om gezondheid te integreren in de gebiedsontwikkelingspraktijk.

Verslag

26 februari 2021

Landschap windmolens door Niels Bosman (Unsplash)

Wat een Rijksontwikkelbedrijf kan betekenen voor gebiedsontwikkeling

Om meer Rijksregie in het ruimtelijk domein vorm te geven overweegt het Ministerie van BZK een Rijksontwikkelbedrijf op te richten. Tijdens een expertsessie werd onderzocht op welke manier dit effectief kan zijn voor gebiedsontwikkeling.

Uitgelicht
Verslag

15 februari 2021

Rotterdam architectuur door Rudy and Peter Skitterians (pixabay.com)

Integraal ontwikkelen aan de stadsranden, zo doe je dat

Tot 2030 zijn een miljoen extra woningen nodig, naast alle andere grote opgaven. Hoe je dat alles in goede banen leidt, stond centraal bij het webinar ‘Druk op de randen van het stedelijk gebied’.

Verslag

4 februari 2021

Woerden centrum luchtfoto -> Woerrden Marketing, 2013

Integrale aanpak gevraagd voor stadse problemen door bodemdaling

De aanpak van problemen door bodemdaling in steden vraagt een integrale aanpak. En een coördinerende rol van het Rijk, zo bleek tijdens een bijeenkomst van de ‘coalitie stevige steden met een slappe bodem’.

Verslag

8 januari 2021

Panelleden Ontwerpend onderzoek & GO 11 nov 2020 Cover

Ontwerpend onderzoek: veel gebruikt, nog geen optimaal effect

Tijdens de bijeenkomst ‘Ontwerpen voor en in gebiedsontwikkeling’ in november vertelden experts over hun ervaringen met en ideeën over de rol van ontwerp in gebiedsontwikkeling. “Je moet combineren waar het kan, maar ook kiezen waar het moet.”

Uitgelicht
Verslag

3 december 2020

Screenshot Webinar Energie & GO 14-10-2020

Energietransitie? Stop met rekenen, start met werken

Nee, een standaard is er nog niet voor de plek van energietransitie in gebiedsontwikkeling, maar blijf ook niet hangen in het onderzoek. Dat concludeerden de deelnemers aan de sLIM Masterclass op 14 oktober.

Verslag

29 oktober 2020

Wonen en GO masterclass 24-09-20 -> screenshot uit opname

Geef alternatieve woonvormen een kans voor een betaalbare stad

In een door de Leerstoel Gebiedsontwikkeling georganiseerde masterclass werd via voorbeelden uit onderzoek, beleid en praktijk, onderzocht welke nieuwe concepten wonen betaalbaar kunnen houden.

Uitgelicht
Verslag

1 oktober 2020

soiciale woningbouw

Hoe woningcorporaties en ontwikkelaars meer sociale woningbouw realiseren

Ondanks de beperkte mogelijkheden als woningcorporatie toch extra sociale huurwoningen toevoegen? Samenwerking met ontwikkelaars kan uitkomst bieden.

Verslag

17 september 2020

1509016 Eindhoven_Strijp-S

Parkeer- en mobiliteitstips voor duurzame gebiedsontwikkeling

Parkeren en deelmobiliteit spelen een belangrijke rol in duurzame gebiedsontwikkeling. Noor Aghina (Synchroon) geeft praktijkvoorbeelden, Frank Bekhuis (CROW) belicht de CROW-handleiding 'Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling'.

Verslag

21 augustus 2020

smart mobility kruispunt -> Afbeelding van Pexels via Pixabay

De kansen van smart mobility in gebiedsontwikkeling

Smart mobility moet zorgen dat verkeersstromen veiliger, schoner en efficiënter worden. Maarten de Vries (thematrekker Smart Mobility Programma) vertelde tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie over de kansen voor gebiedsontwikkeling.

Verslag

18 augustus 2020

Business office -> Photo by Vladimir Kudinov on Unsplash

Private partijen op zoek naar maatschappelijke impact

Het belang van maatschappelijke waarden in gebiedsontwikkeling is sinds de coronacrisis groter geworden. Beleggers en ontwikkelaars zoeken naar manieren om deze investeringen te meten en te verantwoorden.

Verslag

4 augustus 2020

rijswijk buiten grond

“Ontwikkelaars nemen te veel taken van gemeenten op zich"

Veel gemeenten willen gebiedsontwikkeling vooral via passief grondbeleid realiseren. Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie pleitte onderzoeker Matthijs Witting voor bewuster grondbeleid.

Verslag

20 juli 2020

stad bovenaf, functiemenging door John-Mark Smith (Unsplash)

"Gebruik je gezonde verstand bij een gemengd woon-werkmilieu"

Functiescheiding is niet meer vanzelfsprekend, want veel stedelijke transformaties willen een gemengd woon-werkmilieu. Om dat in goede banen te leiden, vertelt rijksadviseur Daan Zandbelt over zijn Guiding Principles.

Verslag

15 juli 2020