nistelrode luchtfoto omgevingswet

2017 oefenen met de Omgevingswet in een Proeftuin

30 december 2016

3 minuten

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen op andere manieren met (de planvorming voor) het fysieke domein om te gaan. Het expertteam Versnellen gaat graag met u op ontdekkingstocht om de mogelijkheden voor uw gemeente te verkennen. Creëer tot 2019 uw eigen Proeftuin Omgevingswet en maak gebruik van de kennis die het expertteam Versnellen in concrete (ontslakkings)pilots opdeed.

Naar de nieuwe Omgevingswet

De thema’s die aan de orde komen bij Ontslakken spelen alle een belangrijke rol in het werken met de Nieuwe Omgevingswet. Nu de Omgevingswet in het voorjaar 2019 definitief in werking lijkt te gaan treden, hebben we nog even tijd om ons voor te bereiden. De lessen die we uit de Ontslak-pilots hebben getrokken kunnen daarbij behulpzaam zijn. Maar ook door zelf pilots te doen en zelf op ontdekkingstocht te gaan. In het kader van proeftuinen Omgevingswet biedt “Aan de slag met de Omgevingswet” overheden ondersteuning bij deze pilots.

Meer over Ontslakken

Zo’n kleine vier jaar is het expertteam Versnellen nu aan de slag. In ongeveer 35 gemeenten is ondersteuning geboden om in concrete pilots bij ruimtelijke plannen “sneller, flexibeler en goedkoper” te kunnen opereren. In de publicaties “Ontslakken doe je zo” en “Terugblikken op drie jaar ontslakken” is te lezen dat deze pilots merendeels zeer succesvol waren. Het lukte om flexibeler te werken, daarmee snelheid in de processen te krijgen en het lukte om meer aan stakeholders over te laten en als gemeente wat meer “los te laten”. Daarnaast ging het om meer bestuurlijk afwegen in plaats van ambtelijk afvinken. Maar ook dat pilots een goede manier zijn om ervaring op te doen met een andere manier van werken en wat dat betekent voor alle betrokkenen.

Ondersteuning van Proeftuinen

Het expertteam ‘Versnellen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat klaar om gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en GGD’en te ondersteunen als zij in een Proeftuin aan de slag willen gaan.

Dit expertteam werkt al sinds 2015 succesvol samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu onder de noemer “Houd het Eenvoudig”. Daarbij ondersteunen zij overheden in het Ontslakken en Versnellen van gebiedsontwikkelingsprojecten. Bij Ontslakken gaat het om het terugdringen van gemeentelijke regeldruk en hulp bieden bij het vinden van een nieuwe aanpak, met name op het terrein van gebiedsontwikkeling. Bij Versnellen gaat het om (woning)bouwprojecten van bouwbedrijven die vastzitten (anders dan door financiële oorzaken), weer op gang te krijgen. Het expertteam gaat zich nu ook bezighouden met het begeleiden van de Proeftuinen. Ze doet dat onder de vlag van “Aan de slag met de Omgevingswet”

Deelname aan een Proeftuin

Hebt u belangstelling om te oefenen met de Omgevingswet in een Proeftuin? Dan kunt u zich aanmelden bij het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, via deze link.

De supervisie ligt bij prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft. De operationele leiding heeft Jos Feijtel, in nauwe samenspraak met Sarah Ros (G32) en ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.

Na een eerste bespreking en de intake, komen twee experts komen gedurende de loop van de proeftuin een keer of zes op locatie om te ondersteunen en te ’sparren’ over aanpak, proces inhoudelijke dilemma’s en implementatie.

Zij begeleiden actief het bestuurlijk en ambtelijk team dat aan de casus werkt, doorgaans gedurende een periode van circa negen maanden. Zoals gezegd: de experts nemen het werk niet over, maar met hun kennis van zaken, inbreng van ervaringen van andere gemeenten, stellen van kritische vragen en aandragen van oplossingsrichtingen, brengen zij het project verder. Het gaat er om dat de ambtenaren èn bestuurders mee ’laboreren’ om die ervaring ook eigen te maken. Ook het algemeen bestuur (bij gemeente: de gemeenteraad) wordt betrokken tijdens een ‘verbredingssessie’.


Wil u meer informatie over wat de experts en de inzet van het expertteam voor u kunnen betekenen? Dat kan bij:

Jos Feijtel (expert van Expertteam Versnellen): tel. 06 53375733 mail: joz.feijtel@gmail.com

Peter Kuiper (trekker Expertteam Versnellen): tel: 06 15530538 mail: versnellen@rvo.nl


Cover: ‘nistelrode luchtfoto omgevingswet’


Peter Kuiper

Door Peter Kuiper

Adviseur bij RVO.nl

Portret - Jos Feijtel

Door Jos Feijtel

Adviseur versnelling woningbouw


Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024