Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

22 september 2022

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. We hoorden tal van onheilspellende geluiden over het gebrek aan samenhang – op allerlei schaalniveaus. Gelukkig biedt de natuur uit- en toekomst.

De kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk, schiet op meerdere indicatoren te kort en er is onvoldoende samenhang in de aanpak van problemen. Die stevige conclusie trekt het Planbureau voor de Leefomgeving in de nieuwe Monitor van de Nationale Omgevingsvisie.

Volgens de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en het College van Rijksadviseurs is het ook met de sociale samenhang op buurtniveau niet goed gesteld. Dat moet beter en zij zien mogelijkheden om met ruimtelijke interventies de sociale cohesie te bevorderen.

Natuurinclusiviteit staat volop in de aandacht. Maar hoe zorgen gemeenten en marktpartijen voor natuurlijke samenhang? Architect Ingrid Sloots helpt ze op weg naar gezonde en aantrekkelijke leefomgevingen.

New towns als Almere en Lelystad wordt nogal eens een gebrek aan stedelijke samenhang verweten. Volgens oud-wethouder en groeikernbewoner Tjeerd Herrema is dat achterhaald nu groen in de stad steeds belangrijker wordt. Hij reflecteert op het boek 'Een onvoltooid project' van Michelle Provoost over het groeikernenbeleid.

Samenhang creëren die leidt tot een integrale, klimaatadaptieve aanpak in gebiedsontwikkeling. Dat is de ambitie van onderzoeksprogramma RED & BLUE. Onderzoeker Paul van den Bragt en SKG-directeur Tom Daamen verslaan de kick off: wat zijn de grote uitdagingen in dit ambitieuze meerjarige onderzoek?


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022

City of London, Londen door IR Stone (bron: shutterstock.com)

Fysieke werkplek vergroot productiviteit, effecten thuiswerken nog onduidelijk

De coronapandemie maakte werken op afstand het nieuwe normaal. Terwijl het werken op een fysieke werkplek de productiviteit vergroot en innovatie stimuleert, volgens nieuw onderzoek.

Onderzoek

1 december 2022

Het IJselmeer met windmolens door Harry Beugelink (bron: shutterstock.com)

Het is officieel: water en bodem gaan de lijnen uitzetten

Het voornemen van het Rijk om water en bodem sturend te maken bij ruimtelijke keuzes wordt definitief. En dat betekent minder stenen in de stad, het vergroten van de nationale regenton en stoppen met bouwen in de uiterwaarden van rivieren.

Nieuws

30 november 2022