Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

22 september 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. We hoorden tal van onheilspellende geluiden over het gebrek aan samenhang – op allerlei schaalniveaus. Gelukkig biedt de natuur uit- en toekomst.

De kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk, schiet op meerdere indicatoren te kort en er is onvoldoende samenhang in de aanpak van problemen. Die stevige conclusie trekt het Planbureau voor de Leefomgeving in de nieuwe Monitor van de Nationale Omgevingsvisie.

Volgens de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en het College van Rijksadviseurs is het ook met de sociale samenhang op buurtniveau niet goed gesteld. Dat moet beter en zij zien mogelijkheden om met ruimtelijke interventies de sociale cohesie te bevorderen.

Natuurinclusiviteit staat volop in de aandacht. Maar hoe zorgen gemeenten en marktpartijen voor natuurlijke samenhang? Architect Ingrid Sloots helpt ze op weg naar gezonde en aantrekkelijke leefomgevingen.

New towns als Almere en Lelystad wordt nogal eens een gebrek aan stedelijke samenhang verweten. Volgens oud-wethouder en groeikernbewoner Tjeerd Herrema is dat achterhaald nu groen in de stad steeds belangrijker wordt. Hij reflecteert op het boek 'Een onvoltooid project' van Michelle Provoost over het groeikernenbeleid.

Samenhang creëren die leidt tot een integrale, klimaatadaptieve aanpak in gebiedsontwikkeling. Dat is de ambitie van onderzoeksprogramma RED & BLUE. Onderzoeker Paul van den Bragt en SKG-directeur Tom Daamen verslaan de kick off: wat zijn de grote uitdagingen in dit ambitieuze meerjarige onderzoek?


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024