Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

22 september 2022

2 minuten

Nieuws
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. We hoorden tal van onheilspellende geluiden over het gebrek aan samenhang – op allerlei schaalniveaus. Gelukkig biedt de natuur uit- en toekomst.

De kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk, schiet op meerdere indicatoren te kort en er is onvoldoende samenhang in de aanpak van problemen. Die stevige conclusie trekt het Planbureau voor de Leefomgeving in de nieuwe Monitor van de Nationale Omgevingsvisie.

Volgens de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en het College van Rijksadviseurs is het ook met de sociale samenhang op buurtniveau niet goed gesteld. Dat moet beter en zij zien mogelijkheden om met ruimtelijke interventies de sociale cohesie te bevorderen.

Natuurinclusiviteit staat volop in de aandacht. Maar hoe zorgen gemeenten en marktpartijen voor natuurlijke samenhang? Architect Ingrid Sloots helpt ze op weg naar gezonde en aantrekkelijke leefomgevingen.

New towns als Almere en Lelystad wordt nogal eens een gebrek aan stedelijke samenhang verweten. Volgens oud-wethouder en groeikernbewoner Tjeerd Herrema is dat achterhaald nu groen in de stad steeds belangrijker wordt. Hij reflecteert op het boek 'Een onvoltooid project' van Michelle Provoost over het groeikernenbeleid.

Samenhang creëren die leidt tot een integrale, klimaatadaptieve aanpak in gebiedsontwikkeling. Dat is de ambitie van onderzoeksprogramma RED & BLUE. Onderzoeker Paul van den Bragt en SKG-directeur Tom Daamen verslaan de kick off: wat zijn de grote uitdagingen in dit ambitieuze meerjarige onderzoek?


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Zo ziet het (voorlopige) Programma ‘Vertrouwen herwinnen’ eruit

Het vertrouwen van burgers in de overheid en instituties is bar laag. Columnist Annius Hoornstra ontwikkelde een Programma 'Vertrouwen herwinnen' met zes stappen. Win-win in het kwadraat dat onder andere leidt tot meer draagvlak.

Opinie

26 september 2022

Zuidplaspolder door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De zuidelijke Randstad smeekt om een krachtig regionaal ontwerp

Bijna wekelijks noteren we pleidooien voor regionaal ontwerp. Zowel uit wetenschappelijke hoek als uit de beleidspraktijk. Jan Duffhues recenseert op persoonlijke titel ‘Shaping Holland’. Over regionale planning in de zuidflank van de Randstad.

Recensie

26 september 2022

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022