Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

22 september 2022

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. We hoorden tal van onheilspellende geluiden over het gebrek aan samenhang – op allerlei schaalniveaus. Gelukkig biedt de natuur uit- en toekomst.

De kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk, schiet op meerdere indicatoren te kort en er is onvoldoende samenhang in de aanpak van problemen. Die stevige conclusie trekt het Planbureau voor de Leefomgeving in de nieuwe Monitor van de Nationale Omgevingsvisie.

Volgens de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en het College van Rijksadviseurs is het ook met de sociale samenhang op buurtniveau niet goed gesteld. Dat moet beter en zij zien mogelijkheden om met ruimtelijke interventies de sociale cohesie te bevorderen.

Natuurinclusiviteit staat volop in de aandacht. Maar hoe zorgen gemeenten en marktpartijen voor natuurlijke samenhang? Architect Ingrid Sloots helpt ze op weg naar gezonde en aantrekkelijke leefomgevingen.

New towns als Almere en Lelystad wordt nogal eens een gebrek aan stedelijke samenhang verweten. Volgens oud-wethouder en groeikernbewoner Tjeerd Herrema is dat achterhaald nu groen in de stad steeds belangrijker wordt. Hij reflecteert op het boek 'Een onvoltooid project' van Michelle Provoost over het groeikernenbeleid.

Samenhang creëren die leidt tot een integrale, klimaatadaptieve aanpak in gebiedsontwikkeling. Dat is de ambitie van onderzoeksprogramma RED & BLUE. Onderzoeker Paul van den Bragt en SKG-directeur Tom Daamen verslaan de kick off: wat zijn de grote uitdagingen in dit ambitieuze meerjarige onderzoek?


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023