Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

22 september 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. We hoorden tal van onheilspellende geluiden over het gebrek aan samenhang – op allerlei schaalniveaus. Gelukkig biedt de natuur uit- en toekomst.

De kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk, schiet op meerdere indicatoren te kort en er is onvoldoende samenhang in de aanpak van problemen. Die stevige conclusie trekt het Planbureau voor de Leefomgeving in de nieuwe Monitor van de Nationale Omgevingsvisie.

Volgens de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en het College van Rijksadviseurs is het ook met de sociale samenhang op buurtniveau niet goed gesteld. Dat moet beter en zij zien mogelijkheden om met ruimtelijke interventies de sociale cohesie te bevorderen.

Natuurinclusiviteit staat volop in de aandacht. Maar hoe zorgen gemeenten en marktpartijen voor natuurlijke samenhang? Architect Ingrid Sloots helpt ze op weg naar gezonde en aantrekkelijke leefomgevingen.

New towns als Almere en Lelystad wordt nogal eens een gebrek aan stedelijke samenhang verweten. Volgens oud-wethouder en groeikernbewoner Tjeerd Herrema is dat achterhaald nu groen in de stad steeds belangrijker wordt. Hij reflecteert op het boek 'Een onvoltooid project' van Michelle Provoost over het groeikernenbeleid.

Samenhang creëren die leidt tot een integrale, klimaatadaptieve aanpak in gebiedsontwikkeling. Dat is de ambitie van onderzoeksprogramma RED & BLUE. Onderzoeker Paul van den Bragt en SKG-directeur Tom Daamen verslaan de kick off: wat zijn de grote uitdagingen in dit ambitieuze meerjarige onderzoek?


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023