Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van getallen en jokers

24 november 2022

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer staan getallen centraal, van aantallen woningen tot en met graden en mollen. Of beter: hoe we verstrikt kunnen raken in de wirwar van cijfermateriaal. En welke jokers we moeten inzetten om daar weer uit te komen.

Het is in tijden van stijgende rente, bouwkosten en energieprijzen belangrijk om businesscases slim rond te rekenen. We hebben echter meer aan vertrouwen, samenwerking en transparantie. Dat blijkt uit de rondgang van redacteur Jasper Monster langs een belegger, ontwikkelaar en bouwambassadeur in de serie ‘Gebiedsontwikkeling in tijden van (on)zekerheid’

Co-creatie geeft bewoners een stem en in Amsterdam-Zuidoost lijkt dat tot norm verheven. Dit betekent dat getallen het zomaar kunnen verliezen van het buurtbelang, zo tekent redacteur Tess van den Bossche op. “In de plint van de nieuwe panden had de ontwikkelaar kunnen kiezen voor een Bagels & Beans, maar dat is niet wat de buurt nodig heeft.”

Het is een van die lijstjes waar je als gemeente niet op nummer één wil staan. In Eindhoven zal men opgelucht ademhalen nu het tochtplan, de groene gevels en de strenge vergroeningsverplichtingen voor projectontwikkelaars voor de nodige verkoeling zorgen. Hengelo lost de lichtstad af als heetste stad van Nederland.

Ondanks de mooie beloften en mogelijkheden van data moeten we daar niet blind op varen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst over de nieuwe gebiedsontwikkeling Papendorp in Utrecht. Belangrijkste advies: blijf de vraag stellen of al die enen en nullen ook betekenisvolle plekken opleveren.

En, tenslotte, waar het helemaal misgaat met getallen deze week is in de prachtige column van Hans-Hugo Smit. Tijdens een dagdroom belandt hij tegenover Erik Dijkstra in de studio van Per Seconde Wijzer. Hij komt – nota bene als expert – niet uit de wirwar van cijfers in gebiedsontwikkelingsland. “Ik wil graag drie jokers inzetten!”

Side view bronze thinker sculpture background template in dark grey and black background color door DFLC Prints (bron: shutterstock)

‘Side view bronze thinker sculpture background template in dark grey and black background color’ door DFLC Prints (bron: shutterstock)


Wordt het weer net zo erg als in 2008? Of staan we er beter voor? In de reeks ‘Gebiedsontwikkeling in tijden van (on)zekerheid’ analyseren experts hoe we de komende periode gestaag aan duurzame projecten kunnen blijven werken.

Een gastbijdrage leveren aan deze serie? Mail naar redactie@gebiedsontwikkeling.nu. Wij zien uit naar uw ideeën over hoe om te gaan met de huidige onzekerheden in gebiedsontwikkeling.

Banner KB Botsende Belangen door SKG (bron: SKG)

‘Banner KB Botsende Belangen’ door SKG (bron: SKG)


In de middag van 26 januari organiseert Berenschot, in samenwerking met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (TU Delft), een verdiepend gesprek over botsende belangen in de ruimte, integrale gebiedsprocessen en hoe daarbij de samenwerking kan worden georganiseerd. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst in Utrecht.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022