Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

1 december 2022

2 minuten

Nieuws Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week, dan zijn dit dé stukken die je gelezen moet hebben. Het was een week waarin het vakgebied in meerdere opzichten aan een tweede jeugd begon. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden zijn eindeloos.

Precies een jaar na het geruchtmakende Didam-arrest ziet advocaat Manfred Fokkema dat gemeenten initiatieven van marktpartijen afhouden. Tegelijkertijd komt hij tot de conclusie dat dit onder Didam-proof voorwaarden lang niet altijd nodig is. Er zijn nog genoeg nieuwe mogelijkheden. “Didam is niet het doodvonnis voor het marktinitiatief.”

Een tweede jeugd voor Nederlandse vakantieparken. Op veel plekken wordt gestoeid met de revitalisering van bestaande parken. Dat is zowel ruimtelijk als sociaal een ingewikkeld vraagstuk. Vanuit het programma Vitale Vakantieparken brengt Rob van den Hazel de ervaringen uit de parken op de Veluwe in beeld.

Ook het stationsgebied van Delft heeft een nieuw gezicht. Al twintig jaar wordt hier getekend en getimmerd. Afke Laarakker bracht de oogst in beeld, zowel qua stedenbouw als architectuur. Ze ziet een langzaam groeiend gebied dat zich een plek in de stad verovert. “Met geslaagde en minder geslaagde delen.”

Architect/onderzoeker Merten Nefs hoopt op vernieuwing in het debat over de ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap. Partijen uit de logistieke (vastgoed)sector stellen zich constructief op in beleidsdiscussies, maar tegelijkertijd grossieren ze via de media in pijnlijk platte argumenten. Hoe zorgen we ervoor dat we de doos niet zomaar platslaan?

Water en bodem sturend maken bij ruimtelijke keuzes. Het was al langere tijd een voornemen van het Rijk, maar sinds deze week is dit nu ook definitief het geval. De brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft de richting aan: minder stenen in de stad, het vergroten van de nationale regenton en stoppen met bouwen in de uiterwaarden van rivieren.

Side view bronze thinker sculpture background template in dark grey and black background color door DFLC Prints (bron: shutterstock)

‘Side view bronze thinker sculpture background template in dark grey and black background color’ door DFLC Prints (bron: shutterstock)

Wordt het weer net zo erg als in 2008? Of staan we er beter voor? In de reeks ‘Gebiedsontwikkeling in tijden van (on)zekerheid’ analyseren experts hoe we de komende periode gestaag aan duurzame projecten kunnen blijven werken.

Een gastbijdrage leveren aan deze serie? Mail naar redactie@gebiedsontwikkeling.nu. Wij zien uit naar uw ideeën over hoe om te gaan met de huidige onzekerheden in gebiedsontwikkeling.

Banner KB Botsende Belangen door SKG (bron: SKG)

‘Banner KB Botsende Belangen’ door SKG (bron: SKG)

In de middag van 26 januari organiseert Berenschot, in samenwerking met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (TU Delft), een verdiepend gesprek over botsende belangen in de ruimte, integrale gebiedsprocessen en hoe daarbij de samenwerking kan worden georganiseerd. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst in Utrecht.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023