Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

1 december 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week, dan zijn dit dé stukken die je gelezen moet hebben. Het was een week waarin het vakgebied in meerdere opzichten aan een tweede jeugd begon. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden zijn eindeloos.

Precies een jaar na het geruchtmakende Didam-arrest ziet advocaat Manfred Fokkema dat gemeenten initiatieven van marktpartijen afhouden. Tegelijkertijd komt hij tot de conclusie dat dit onder Didam-proof voorwaarden lang niet altijd nodig is. Er zijn nog genoeg nieuwe mogelijkheden. “Didam is niet het doodvonnis voor het marktinitiatief.”

Een tweede jeugd voor Nederlandse vakantieparken. Op veel plekken wordt gestoeid met de revitalisering van bestaande parken. Dat is zowel ruimtelijk als sociaal een ingewikkeld vraagstuk. Vanuit het programma Vitale Vakantieparken brengt Rob van den Hazel de ervaringen uit de parken op de Veluwe in beeld.

Ook het stationsgebied van Delft heeft een nieuw gezicht. Al twintig jaar wordt hier getekend en getimmerd. Afke Laarakker bracht de oogst in beeld, zowel qua stedenbouw als architectuur. Ze ziet een langzaam groeiend gebied dat zich een plek in de stad verovert. “Met geslaagde en minder geslaagde delen.”

Architect/onderzoeker Merten Nefs hoopt op vernieuwing in het debat over de ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap. Partijen uit de logistieke (vastgoed)sector stellen zich constructief op in beleidsdiscussies, maar tegelijkertijd grossieren ze via de media in pijnlijk platte argumenten. Hoe zorgen we ervoor dat we de doos niet zomaar platslaan?

Water en bodem sturend maken bij ruimtelijke keuzes. Het was al langere tijd een voornemen van het Rijk, maar sinds deze week is dit nu ook definitief het geval. De brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft de richting aan: minder stenen in de stad, het vergroten van de nationale regenton en stoppen met bouwen in de uiterwaarden van rivieren.

Side view bronze thinker sculpture background template in dark grey and black background color door DFLC Prints (bron: shutterstock)

‘Side view bronze thinker sculpture background template in dark grey and black background color’ door DFLC Prints (bron: shutterstock)

Wordt het weer net zo erg als in 2008? Of staan we er beter voor? In de reeks ‘Gebiedsontwikkeling in tijden van (on)zekerheid’ analyseren experts hoe we de komende periode gestaag aan duurzame projecten kunnen blijven werken.

Een gastbijdrage leveren aan deze serie? Mail naar redactie@gebiedsontwikkeling.nu. Wij zien uit naar uw ideeën over hoe om te gaan met de huidige onzekerheden in gebiedsontwikkeling.

Banner KB Botsende Belangen door SKG (bron: SKG)

‘Banner KB Botsende Belangen’ door SKG (bron: SKG)

In de middag van 26 januari organiseert Berenschot, in samenwerking met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (TU Delft), een verdiepend gesprek over botsende belangen in de ruimte, integrale gebiedsprocessen en hoe daarbij de samenwerking kan worden georganiseerd. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst in Utrecht.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024