GO drone: Almere Duin

19 februari 2016

2 minuten

Nieuws In deze video is het Zuiderduin gebied te zien, onderdeel van de circa 100 ha grote gebiedsontwikkeling in de kustzone van Almere Poort. Amvest won met plan DUIN een door de gemeente uitgeschreven besloten prijsvraag onder beleggers. In een nieuw duinlandschap met stranden en bossen is Amvest volop bezig met de realisatie van in totaal circa 3.000 woningen, horeca, hotel(s), winkels, zorgvoorzieningen, onderwijs, kantoren, welness en leisure.

DUIN is een plan vol contrasten; druk en rustig, beschut en in de wind, natuurlijk en stedelijk.  In DUIN zijn veel dingen net wat anders dan normaal. Het is er niet zo aangeharkt, maar een tikje ruig. Dus geen saaie grijze stoeptegels, maar schelpenpaadjes, hoogteverschillen en slingerende woonstraten.   

De gemeente zorgt voor het duinlandschap, gemaakt van zand uit het IJmeer en Markermeer. De duingebieden worden van elkaar gescheiden door bosrijke delen en houden regenwater vast, filteren het en voeden een stelsel van kreken in het bestaande bos.

Dit was ooit de Zuiderzee, toen het IJsselmeer, nu is het een polder en bouwen we duinen. Dit is Nederland op zijn best.

DUIN bestaat uit de deelgebieden Zuiderduin, Noorderduin, Vallei, Kreekbos Zuid & Noord, Stranddorp en Kop Zuid & Noord. Op de duinen worden een paar honderd bijzondere eengezinswoningen gebouwd. Begin 2015 is gestart met de bouw van de eerste eengezinswoningen in Zuiderduin. In oktober zijn in deelgebied   Kop Zuid de eerste vier woontorens met in totaal 190 appartementen in aanbouw genomen.   

Eind 2015 waren ruim 60 woningen opgeleverd en circa 230 woningen in aanbouw. Het betreft zowel koop- als huurwoningen. Dichterbij de stranden en de jachthaven ontstaat een levendig gebied met appartementen, winkels, horeca, kantoren en leisure-voorzieningen. Op dit moment zijn 88 eengezinswoningen en  42 appartementen verkocht. Drie bouwfases zijn opgeleverd en de vierde fase met eengezinswoningen is gestart.  

Met de komst van Carnival Corporation is bovendien een begin gemaakt op de zakelijke markt. In de zomer van 2016 moet het trainingscentrum, waar jaarlijks zo’n 6.000 maritieme en technische officieren van cruiseschepen opgeleid zullen worden, klaar zijn voor gebruik.

Bron: Skydrone Koen en Amvest.nlZie ook:Cover: ‘Almere Duin’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024