Laat je niet afleiden door de kantelkerk

6 juni 2013

3 minuten

Opinie Het is in principe een goede zaak dat mensen van buiten de bouwsector op de sector reflecteren. Dat zet je aan het denken, kan je ogen openen en je kunt er van leren. Maar sommigen zijn te radicaal, vindt Friso de Zeeuw.

Op de twee weken geleden gehouden en massaal bezochte Dag van de Projectontwikkeling van de Neprom, vervulde Peter Wennink, topman van AMSL deze rol. Hij zette uiteen hoe zijn bedrijf om gaat met open innovatie en intensieve samenwerking met co-makers. Een indrukkenwekkend en leerzaam betoog. Een andere categorie externen die een beroepsgroep een spiegel kan voorhouden, heeft voornamelijk amusementswaarde. Ook daarvan was een eminent vertegenwoordigd op de Dag van de Projectontwikkeling, ’trendwatcher’ Adjiedj Bakas. Vermakelijk en sommigen pikken er kennelijk ook nog wat van op. Prima.

Maar er is ook een derde categorie. Dat zijn representanten van nieuwe fanatieke geloofsgemeenschappen die de revolutie prediken. Een prachtexemplaar kwam dezer dagen uitvoerig in Cobouw aan het woord, prof. dr. Jan Rotmans. Hij zet de bouwsector neer als achterlijke branche die geen oog heeft voor de duurzame omwenteling die ons staat de wachten. Om de ondergang te vermijden, moeten we met z’n allen noodgedwongen als de wiedeweerga ‘kantelen'. “Dwarsdenkers, friskijkers en kantelaars" wijzen ons de juiste weg naar de ultieme duurzame samenleving. We hebben dan ook te doen met de Kantelkerk: radicaal, onverzoenlijk en humorloos.

Ik beperk mij tot twee aspecten die de leegheid van de Kantelkerk blootleggen. De bouwwereld heeft volgens de hogepriester van de kantelkerk geen verstand van mensen. In zijn reactie laat Bas van de Griendt (Bouwfonds) zien hoe de branche zich nauwgezet inzicht verschaft in de opvattingen van ‘de mensen’ over duurzaamheid. Op basis van concreet onderzoek en de praktijk. Maar die resultaten stroken natuurlijk niet met de duurzaamheidsreligie van de kantelkerk. Onno Dwars (VolkerWessels) zet uiteen hoe de bouwbranche voortvarend werkt aan technische innovaties in het domein van duurzaam bouwen. En dat een groot bouwbedrijf dat in praktijk gaat brengen. Dit staat diametraal tegenover de beweringen van Rotmans: “Je hebt niets aan incrementele innovatieplannen".

Van de Griendt en Dwars geven blijk van wijsheid door niet in te gaan op de provocaties van Jan Rotmans en hem simpelweg te negeren. Dat leek mij ook het beste, tot ik de reactie las van Titia Siersema (voorzitter Uneto-VNI). Zij veert mee en geeft Rotmans grotendeels gelijk. En zij gaat in de verdediging: “Onze branche heeft wel degelijk verstand van mensen". Mijn punt is dat het geen enkele zin heeft om op de groteske verwijten van de luidruchtige kantelkerk in te gaan. Jan Rotmans noemt zelf de reden voor zijn ’populariteit’: “De paniek is groot; ook in de bouw". Inderdaad, waar onzekerheid domineert, verschijnen radicale fanatieke bewegingen op het toneel.

Ik vat samen. Laten we open staan voor inspirerende innovatoren van buiten. Dat kan de (duurzame) ontwikkeling in de bouwbranche daadwerkelijk impulsen geven. Maar blijf wel onderscheid maken en ga niet elke voodoopriester serieus nemen. Zonde van de tijd.

Friso de Zeeuw, Praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur nieuwe markten Bouwfonds Ontwikkeling

Zie ook:


Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024