2014.05.01_PresentatieResultatenOnderzoek_660px

Presentatie resultaten onderzoek Stadsinitiatief Luchtsingel

1 mei 2014

2 minuten

Nieuws Op 22 april heeft DRIFT in theater Zuidplein de resultaten gepresenteerd van de studie die zij samen met de Hogeschool Rotterdam heeft gedaan naar Stadsinitiatief de Luchtsingel. Het ‘Stadsinitiatief’ is een jaarlijkse verkiezing van een groot burgerinitiatief, waarop alle Rotterdammers kunnen stemmen. De Luchtsingel was in 2012 het eerste verkozen initiatief.

Centraal staat een vierhonderd meter lange voetgangersbrug die een aantal gebieden rondom oostelijk CS-kwartier in Rotterdam verbindt, maar er zijn ook een groot aantal andere fysieke en niet-fysieke projecten vanuit vijf strategieën (routing, plek maken, transformatie, verdichting, circulaire/lokale economie). Voorbeelden zijn een stadsakker op het Schieblock, een publiek dak op de Hofbogen en een glocal trade centrum, maar ook software: het activeren van burgers en ondernemers om aan publieke activiteiten deel te nemen. In de Luchtsingel komt de zoektocht naar een andere manier van projectontwikkelen (Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl) samen met het zoeken naar een andere manier van besturen.

Presentatie resultaten onderzoek Stadsinitiatief Luchtsingel - Afbeelding 1

‘Presentatie resultaten onderzoek Stadsinitiatief Luchtsingel - Afbeelding 1’


De studie richt zich op de ‘impact’ van de Luchtsingel. De Luchtsingel is nog niet voltooid en verschillende stakeholders hebben vanuit verschillende perspectieven zeer verschillende verwachtingen. Daarom hebben DRIFT en de Hogeschool de percepties en verwachtingen van zowel direct betrokkenen, maar ook lokale ondernemers, critici en de Rotterdamse burger over de effecten van de Luchtsingel voor het gebied en de stad in kaart gebracht. Vervolgens hebben we deze perspectieven verder onderzocht en op gereflecteerd vanuit theorie over gebiedsontwikkeling en transitiemanagement.

De presentatie en discussie maakte deel uit van een middag over Burgerkracht, waarin Jim Diers, ‘participatiegoeroe’ uit de Verenigde Staten vertelde over zijn wereldwijde ervaring met burgerparticipatie en reflecteerde op de ervaringen in Rotterdam, waaronder het Stadsinitiatief. Er onstond een levendige dialoog o.a. over grootschalige versus kleinschalige participatie en de rol van de gemeente in burgerparticipatie bevorderen.

Presentatie resultaten onderzoek Stadsinitiatief Luchtsingel - Afbeelding 2

‘Presentatie resultaten onderzoek Stadsinitiatief Luchtsingel - Afbeelding 2’


De presentatie is hier te downloaden, binnenkort verschijnt het rapport over deze studie en zal dan ook o.a. op de site van DRIFT geplaatst worden.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Roel van Raak van DRIFT of Gert-Joost Peek van de Hogeschool Rotterdam (g.peek@hr.nl).


Cover: ‘2014.05.01_PresentatieResultatenOnderzoek_660px’Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024