2014.05.01_PresentatieResultatenOnderzoek_660px

Presentatie resultaten onderzoek Stadsinitiatief Luchtsingel

1 mei 2014

2 minuten

Nieuws Op 22 april heeft DRIFT in theater Zuidplein de resultaten gepresenteerd van de studie die zij samen met de Hogeschool Rotterdam heeft gedaan naar Stadsinitiatief de Luchtsingel. Het ‘Stadsinitiatief’ is een jaarlijkse verkiezing van een groot burgerinitiatief, waarop alle Rotterdammers kunnen stemmen. De Luchtsingel was in 2012 het eerste verkozen initiatief.

Centraal staat een vierhonderd meter lange voetgangersbrug die een aantal gebieden rondom oostelijk CS-kwartier in Rotterdam verbindt, maar er zijn ook een groot aantal andere fysieke en niet-fysieke projecten vanuit vijf strategieën (routing, plek maken, transformatie, verdichting, circulaire/lokale economie). Voorbeelden zijn een stadsakker op het Schieblock, een publiek dak op de Hofbogen en een glocal trade centrum, maar ook software: het activeren van burgers en ondernemers om aan publieke activiteiten deel te nemen. In de Luchtsingel komt de zoektocht naar een andere manier van projectontwikkelen (Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl) samen met het zoeken naar een andere manier van besturen.

Presentatie resultaten onderzoek Stadsinitiatief Luchtsingel - Afbeelding 1

‘Presentatie resultaten onderzoek Stadsinitiatief Luchtsingel - Afbeelding 1’


De studie richt zich op de ‘impact’ van de Luchtsingel. De Luchtsingel is nog niet voltooid en verschillende stakeholders hebben vanuit verschillende perspectieven zeer verschillende verwachtingen. Daarom hebben DRIFT en de Hogeschool de percepties en verwachtingen van zowel direct betrokkenen, maar ook lokale ondernemers, critici en de Rotterdamse burger over de effecten van de Luchtsingel voor het gebied en de stad in kaart gebracht. Vervolgens hebben we deze perspectieven verder onderzocht en op gereflecteerd vanuit theorie over gebiedsontwikkeling en transitiemanagement.

De presentatie en discussie maakte deel uit van een middag over Burgerkracht, waarin Jim Diers, ‘participatiegoeroe’ uit de Verenigde Staten vertelde over zijn wereldwijde ervaring met burgerparticipatie en reflecteerde op de ervaringen in Rotterdam, waaronder het Stadsinitiatief. Er onstond een levendige dialoog o.a. over grootschalige versus kleinschalige participatie en de rol van de gemeente in burgerparticipatie bevorderen.

Presentatie resultaten onderzoek Stadsinitiatief Luchtsingel - Afbeelding 2

‘Presentatie resultaten onderzoek Stadsinitiatief Luchtsingel - Afbeelding 2’


De presentatie is hier te downloaden, binnenkort verschijnt het rapport over deze studie en zal dan ook o.a. op de site van DRIFT geplaatst worden.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Roel van Raak van DRIFT of Gert-Joost Peek van de Hogeschool Rotterdam (g.peek@hr.nl).


Cover: ‘2014.05.01_PresentatieResultatenOnderzoek_660px’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023