Go.nu - foto nieuwe website door Tom Daamen (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

2019 in vogelvlucht: dit waren de meest gelezen artikelen

3 januari 2020

2 minuten

SKG Nieuws In 2019 groeide Gebiedsontwikkeling.nu stevig verder, zowel via de site als onze social media. In dit artikel leest u terug welke artikelen de meeste aandacht kregen, hoe het publiek zich ontwikkelde, en welke plannen we voor het nieuwe jaar hebben.

Ten eerste: wat hield de wereld van gebiedsontwikkeling het meeste bezig in het afgelopen jaar? De grote uitschieter was onze online verkiezing van de publieksprijs voor de meest duurzame gebiedsontwikkeling, die duizenden en duizenden stemmen opleverde. Daarnaast deden nieuwe projecten het goed, zoals in Den Haag, Rotterdam en Delft. Ook populair waren de analyses van SKG-directeur Tom Daamen en hoogleraar Co Verdaas, zoals over de participatieplicht en de oratie van Verdaas. 

Top-10 meest gelezen artikelen

  1. Publieksprijs SKG Award: stem op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling
  2. Zo groen kan Nederland zijn over honderd jaar
  3. Co Verdaas en Tom Daamen: participatieplicht raakt iedereen
  4. Den Haag Zuidwest in transformatie: balanceren tussen oud en nieuw
  5. Depot Rotterdam: van kritisch naar kansrijk
  6. Parkstad moet Rotterdam-Zuid verbinden
  7. Oratie Co Verdaas: de paradox van het paradijs
  8. Gemeente Delft wil 1,4 miljard euro in gebiedsontwikkeling investeren
  9. Nieuw type woningen moet gezinnen in de grote stad houden
  10. Dit is het participatieproces dat de participatieladder overbodig maakt

Prestaties in 2019

Met 177.777 (+34%) unieke bezoekers die de site 280.261 (+27%) maal bezochten en 411.710 (+17%) pagina's bekeken, was 2019 een nieuw recordjaar voor Gebiedsontwikkeling.nu. Omgerekend ontvangen we momenteel zo'n 20.000 unieke bezoekers per maand, die zo'n 40.000 pagina's bekijken. 

Daarnaast hebben we inmiddels 4954 volgers op LinkedIn (dat tevens ons meest actieve social-mediakanaal is, met vele tientallen interacties per dag), 5703 op Twitter en 619 op Facebook, plus ruim 2000 abonnees op onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Een ander hoogtepunt was de lancering in november van onze bijgewerkte website, met daarin veel aandacht voor onze drie kerntaken (het aanbieden van kennis, nieuws en opinie). Ook werkten we al onze dossiers bij (om eenvoudig op de hoogte te komen of te blijven van specifieke onderwerpen binnen gebiedsontwikkeling) en vulden we onze projectenkaart aan met de nieuwste ontwikkelingen.

Vooruitblik 2020

Als redactie leggen we de laatste hand aan onze strategie voor het nieuwe jaar van Gebiedsontwikkeling.nu. In de steigers staan onder meer nieuwe columnisten, meer aandacht voor onderzoek en meer (nieuwe vormen van) publieksinteractie. 

Voor nu, namens de hele redactie: bedankt voor uw immer groeiende interesse, vele gastbijdragen, reacties op social media en andere betrokkenheid. Graag tot veel en vaak in het nieuwe jaar. Als u daarbij nog suggesties heeft voor ons (zoals onderwerpen die we niet moeten missen of zaken die beter kunnen), dan horen we die graag via onze contactpagina!


Cover: ‘Go.nu - foto nieuwe website’ door Tom Daamen (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024