platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dossiers

Bekijk al onze dossiers over gebiedsontwikkeling

Hieronder vindt u alle dossiers die we de afgelopen jaren maakten over de thema's die spelen bij gebiedsontwikkeling.

Op zoek naar een dossier dat hier niet staat? We horen er graag over, zodat we kunnen kijken wat er mogelijk is. 

Header dossier Ruimtelijk Ontwerp

Dossier Ruimtelijk Ontwerp

16 november 2021 — Wat doen ontwerpers en welke impact kan het ruimtelijk ontwerpen op gebiedsontwikkeling hebben? In dit dossier vindt u een verzameling van de voornaamste artikelen, onderzoeken, interviews en verslagen rondom deze vragen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Header dossier Data

Dossier Data & Digitalisering

3 november 2021 — In dit dossier vindt u onze belangrijkste artikelen over data & digitalisering voor gebiedsontwikkeling: wat is data, welke meerwaarde biedt ze, wat zijn goede voorbeelden, hoe ga je ermee aan de slag, en welke gevaren komen daarbij kijken?

Header dossier Omgevingswet

Dossier Omgevingswet

1 november 2021 — De impact van de Omgevingswet op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Aan de hand van vier thema's geeft het dossier Omgevingswet een overzicht van de brede impact ervan.

Header dossier Klimaatadaptatie

Dossier Klimaatadaptatie inclusief PAS

1 november 2021 — In een land met een rijke traditie aan ingenieuze ontwikkelingen, is klimaatadaptatie een bekend thema binnen gebiedsontwikkeling. Dit dossier geeft een overzicht van de betekenis ervan - inclusief de gevolgen van de stikstofproblematiek.

Header dossier Energietransitie

Dossier Energietransitie

1 november 2021 — In dit dossier vindt u de belangrijkste artikelen terug over de energietransitie, zoals bestaande objecten verduurzamen, duurzaamheid een plek geven bij nieuwe ontwikkelingen, en circulariteit meenemen in gebiedsontwikkeling.

Header dossier Mobiliteit

Dossier Mobiliteit & Infrastructuur

20 oktober 2021 — Mobiliteit heeft een verbindende als ook een waardevolle functie binnen gebiedsontwikkelingen. In dit dossier vindt je belangrijkste artikelen over deze functionele en waardevolle rol van mobiliteit voor gebiedsontwikkeling.

Header dossier Financiering

Dossier Financiering & Bekostiging

19 oktober 2021 — Gebiedsontwikkeling gaat altijd gepaard met financiële investeringen waarmee de veranderingen in het gebied betaald worden. Het dossier Financiering & Bekostiging biedt een overzicht van de plaats, rol en werking van de financiële aspecten.

Header dossier Sociale Duurzaamheid

Dossier Sociale Duurzaamheid

6 oktober 2021 — Wat is een ‘goede’ leefomgeving? Wat kunnen we doen in gebiedsontwikkeling om daaraan bij te dragen? En hoe meten we sociale duurzaamheid in steden eigenlijk? Dat leest u in dit dossier.

Header dossier Woningbouwopgave

Dossier Woningbouwopgave

14 september 2021 — In dit dossier splitsen we uiteen wie voor welk deel van de woningbouw verantwoordelijk is, hoe de financiering in elkaar zit, welke rol plan- en grondbeleid daarbij spelen, en wat de alternatieven zijn voor traditionele bouw.

Header dossier Gebiedstransformaties

Dossier Gebiedstransformaties (wonen én werken)

26 juli 2021 — Bij gebiedstransformaties proberen we de bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan huidige en toekomstige behoeften. In dit dossier vindt u antwoorden uit onderzoek, in opinies en door middel van projectbesprekingen.

Cover crisiscolleges corona

Dossier corona & #crisiscollege

21 april 2021 — In de serie ‘crisiscollege’ geven experts van binnen en buiten het vakgebied adviezen voor wat we kunnen leren van de corona-pandemie.