platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dossiers

Bekijk al onze dossiers over gebiedsontwikkeling

Hieronder vindt u alle dossiers die we de afgelopen jaren maakten over de thema's die spelen bij gebiedsontwikkeling.

Op zoek naar een dossier dat hier niet staat? We horen er graag over, zodat we kunnen kijken wat er mogelijk is. 


Dossier Klimaatadaptatie

25 juni 2020 - In een land met een rijke traditie aan ingenieuze ontwikkelingen, is klimaatadaptatie een bekend thema binnen gebiedsontwikkeling. Dit dossier geeft een overzicht van de betekenis ervan voor gebiedsontwikkeling. Hoe ontstaat de samenhang tussen klimaatadaptatie en ruimte? En hoe om te gaan met kwesties als stikstofdepositie? Wat betekent dat voor gebiedsontwikkeling? En kunnen we ook lessen leren van ervaringen in het buitenland?

Dossier Sociale Duurzaamheid

1 juli 2020 - Terwijl steden momenteel een hoge druk op de beschikbare woonruimte ervaren, is de demografie van Nederland in beweging: de bevolking vergrijst, het aantal alleenstaanden groeit en het immigratiecijfer stijgt. Hoe kunnen steden ruimte blijven bieden voor een diverse bevolking met uiteenlopende woonbehoeftes? Hoewel op veel plekken wordt aandacht besteed aan hoe ‘de inclusieve stad’, ‘de sociale stad’ of ‘de toegankelijke stad’, gaat het realiseren van sociaal duurzame leefomgevingen gepaard met vele vragen en onduidelijkheden. Wat is bijvoorbeeld een ‘goede’ leefomgeving? Wat kunnen we doen in gebiedsontwikkeling om daaraan bij te dragen? En hoe meten we sociale duurzaamheid in steden eigenlijk? In dit dossier vindt u een verzameling van de voornaamste artikelen, onderzoeken en blogs rondom deze vragen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Dossier Mobiliteit & Infrastructuur

1 juli 2020 - Mobiliteit kan als infrastructuur een simplistisch karakter vertonen, maar schijn bedriegt want mobiliteit is een van de weinige aspecten in het dagelijks leven waar alle lagen van de samenleving in contact komen. De gebiedsontwikkeling dient het doel om deze diverse aspecten passend in te bedden, waarbij mobiliteit tegelijk een functioneel als ook een essentieel verbindende functie heeft.

Dossier Omgevingswet

30 juni 2020 - De impact van de Omgevingswet op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Aan de hand van thema's geeft het dossier Omgevingswet een overzicht van de brede impact ervan.

Dossier Financiering & Bekostiging

20 april 2020 - Gebiedsontwikkeling gaat altijd gepaard met financiële investeringen waarmee de veranderingen in het gebied betaald worden. Het dossier Financiering & Bekostiging biedt een overzicht van de plaats, rol en werking van de financiële aspecten van gebiedsontwikkeling.

Dossier Gebiedstransformaties Wonen & Werken

8 januari 2020 - Mede dankzij de populariteit van steden en de overspannen woningmarkt is er veel interesse voor gebiedstransformaties. Daarbij gaat het veelal over combinaties van werken met wonen, wat de nodige complexiteit met zich meebrengt. Onze belangrijkste inzichten, opinies en voorbeelden staan in dit dossier.

Dossier Energietransitie

1 april 2020 - In dit dossier vindt u (aan de hand van de 3 grote vragen van nu) de belangrijkste artikelen terug over de energietransitie, zoals bestaande objecten verduurzamen, duurzaamheid een plek geven bij nieuwe ontwikkelingen, en circulariteit meenemen in gebiedsontwikkeling.

Dossier Data & Digitalisering

19 juni 2020 - In dit dossier vindt u alle artikelen van Gebiedsontwikkeling.nu over de rol en waarde van data & digitalisering voor gebiedsontwikkeling.

Dossier Stedelijke Transformatie

6 januari 2020 - Een stedelijke transformatie kent vele organisatorische, financiële en juridische barrières. Wat kunnen we hiervoor leren van grote transformatieprocessen uit het verleden? Dat leest u in dit dossier, met daarin 7 onderzoeksverhalen en 4 casebesprekingen.

Dossier Ruimtelijk Ontwerp

14 juli 2020 - Wat doen ontwerpers en welke impact kan het ruimtelijk ontwerpen op gebiedsontwikkeling hebben? In dit dossier vindt u een verzameling van de voornaamste artikelen, onderzoeken, interviews en verslagen rondom deze vragen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Dossier corona & #crisiscollege

18 juni 2020 - In de serie ‘crisiscollege’ geven experts van binnen en buiten het vakgebied adviezen voor wat we kunnen leren van de corona-pandemie.