Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van flora en fauna (en de mens)

13 oktober 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Het was (alweer) volop natuur wat de klok sloeg. Met de stad Alkmaar waar grijs wordt vervangen door groen. Maar ook met een natuurinclusieve sloop/nieuwbouwoperatie in Heemskerk die vleermuisvriendelijk verloopt. En met spelen en van kunst genieten in de openbare ruimte. Naar buiten dus mensen!

We reizen eerst af naar Noord-Holland, naar de stad van kaas en AZ. Hier wordt volop ingezet op vergroening en met succes. In nog geen drie jaar is 30.000 m2 steen in de stad al veranderd in groen. Succesfactoren: korte organisatorische lijnen, veel contact met bewoners en weinig bemoeienis vanuit het stadsbestuur.

Maar natuurinclusieve stadsontwikkeling is meer dan alleen groen. Ook de beestjes verdienen een plek. In Heemskerk ontwikkelt ERA Contour drie appartementengebouwen waar plek is voor dier en mens. Ecoloog Richard Witte staat de bouwers terzijde, zo noteerde GO-redacteur Tess van den Bossche.

Buiten zijn in de stad is een onderwerp dat sinds corona volop in de belangstelling staat. We maken volop ommetjes in het groen. Maar het publieke domein kan veel meer prikkelends bieden. Speelruimte bijvoorbeeld. Recensent Eva Gaaff las het boek ‘Restorative Cities’. “Eer het kind in jezelf en ontwerp de stad vanuit dat perspectief.”

En terwijl we op weg zijn naar de speeltuin komen we en passant in aanraking met kunst. Ook hier is een rol weggelegd voor de professionals die bezig zijn met gebiedsontwikkeling. Australisch onderzoek maakt aan de hand van de praktijk in Brisbane duidelijk hoe zij de impact van kunst in de openbare ruimte kunnen vergroten.

Ten slotte wijze we u graag op het artikel van Robbert de Mug en Tom Daamen. Zij laten zien hoe kennisintensieve bedrijven een rol kunnen spelen in gebiedsontwikkelingen. Niet als domme afnemer van vierkante meters vastgoed maar als partijen die een mening hebben over de stedelijke milieus waarin zij goed kunnen gedijen. Haal ze dus vroeg(er) aan tafel.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024