Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van flora en fauna (en de mens)

13 oktober 2022

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Het was (alweer) volop natuur wat de klok sloeg. Met de stad Alkmaar waar grijs wordt vervangen door groen. Maar ook met een natuurinclusieve sloop/nieuwbouwoperatie in Heemskerk die vleermuisvriendelijk verloopt. En met spelen en van kunst genieten in de openbare ruimte. Naar buiten dus mensen!

We reizen eerst af naar Noord-Holland, naar de stad van kaas en AZ. Hier wordt volop ingezet op vergroening en met succes. In nog geen drie jaar is 30.000 m2 steen in de stad al veranderd in groen. Succesfactoren: korte organisatorische lijnen, veel contact met bewoners en weinig bemoeienis vanuit het stadsbestuur.

Maar natuurinclusieve stadsontwikkeling is meer dan alleen groen. Ook de beestjes verdienen een plek. In Heemskerk ontwikkelt ERA Contour drie appartementengebouwen waar plek is voor dier en mens. Ecoloog Richard Witte staat de bouwers terzijde, zo noteerde GO-redacteur Tess van den Bossche.

Buiten zijn in de stad is een onderwerp dat sinds corona volop in de belangstelling staat. We maken volop ommetjes in het groen. Maar het publieke domein kan veel meer prikkelends bieden. Speelruimte bijvoorbeeld. Recensent Eva Gaaff las het boek ‘Restorative Cities’. “Eer het kind in jezelf en ontwerp de stad vanuit dat perspectief.”

En terwijl we op weg zijn naar de speeltuin komen we en passant in aanraking met kunst. Ook hier is een rol weggelegd voor de professionals die bezig zijn met gebiedsontwikkeling. Australisch onderzoek maakt aan de hand van de praktijk in Brisbane duidelijk hoe zij de impact van kunst in de openbare ruimte kunnen vergroten.

Ten slotte wijze we u graag op het artikel van Robbert de Mug en Tom Daamen. Zij laten zien hoe kennisintensieve bedrijven een rol kunnen spelen in gebiedsontwikkelingen. Niet als domme afnemer van vierkante meters vastgoed maar als partijen die een mening hebben over de stedelijke milieus waarin zij goed kunnen gedijen. Haal ze dus vroeg(er) aan tafel.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Kees de Graaf door Kees de Graaf (bron: LinkedIn)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Hoe om te gaan met Didam-arrest, nieuwe handreiking biedt hulp

Het Didam-arrest van een jaar geleden over een grond- en vastgoedtransactie leidde tot veel onzekerheid. Er ligt nu een handreiking hoe overheden en marktpartijen hier mee om kunnen gaan, maar dat vraagt ook de nodige lef.

Verslag

8 december 2022

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022