Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van flora en fauna (en de mens)

13 oktober 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Het was (alweer) volop natuur wat de klok sloeg. Met de stad Alkmaar waar grijs wordt vervangen door groen. Maar ook met een natuurinclusieve sloop/nieuwbouwoperatie in Heemskerk die vleermuisvriendelijk verloopt. En met spelen en van kunst genieten in de openbare ruimte. Naar buiten dus mensen!

We reizen eerst af naar Noord-Holland, naar de stad van kaas en AZ. Hier wordt volop ingezet op vergroening en met succes. In nog geen drie jaar is 30.000 m2 steen in de stad al veranderd in groen. Succesfactoren: korte organisatorische lijnen, veel contact met bewoners en weinig bemoeienis vanuit het stadsbestuur.

Maar natuurinclusieve stadsontwikkeling is meer dan alleen groen. Ook de beestjes verdienen een plek. In Heemskerk ontwikkelt ERA Contour drie appartementengebouwen waar plek is voor dier en mens. Ecoloog Richard Witte staat de bouwers terzijde, zo noteerde GO-redacteur Tess van den Bossche.

Buiten zijn in de stad is een onderwerp dat sinds corona volop in de belangstelling staat. We maken volop ommetjes in het groen. Maar het publieke domein kan veel meer prikkelends bieden. Speelruimte bijvoorbeeld. Recensent Eva Gaaff las het boek ‘Restorative Cities’. “Eer het kind in jezelf en ontwerp de stad vanuit dat perspectief.”

En terwijl we op weg zijn naar de speeltuin komen we en passant in aanraking met kunst. Ook hier is een rol weggelegd voor de professionals die bezig zijn met gebiedsontwikkeling. Australisch onderzoek maakt aan de hand van de praktijk in Brisbane duidelijk hoe zij de impact van kunst in de openbare ruimte kunnen vergroten.

Ten slotte wijze we u graag op het artikel van Robbert de Mug en Tom Daamen. Zij laten zien hoe kennisintensieve bedrijven een rol kunnen spelen in gebiedsontwikkelingen. Niet als domme afnemer van vierkante meters vastgoed maar als partijen die een mening hebben over de stedelijke milieus waarin zij goed kunnen gedijen. Haal ze dus vroeg(er) aan tafel.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024