2014.06.11_Het nieuwe winkelen_660

Het Nieuwe Winkelen is alweer oud

11 juni 2014

5 minuten

Verslag Een proeftuin voor de integratie van online en offline diensten in de binnenstad. Steeds meer steden in Nederland willen ‘smart’ en ‘verleidelijk’ zijn. Smart Cities gaan slim om met data en ICT en kunnen daardoor efficiënter, duurzamer, beter bereikbaar, veiliger, prettiger en economisch meer concurrerend worden. Het is dan ook zo dat de ‘Smart Retail City’ ‘Het Nieuwe Winkelen’ alweer heeft vervangen.

Een verslag van het Retailvisie plein, PROVADA 2014, 4 juni

Smart Retail City

De Smart Retail City is onderwerp van discussie tijdens een debat op het Retailvisie plein op de PROVADA 2014. Als debatleider Rupert Parker Brady de vraag ‘heeft u een beeld van wat een eigenlijk is?’ aan het publiek stelt, vallen termen als technologie, co-creatie en samenwerking.

Het Nieuwe Winkelen is alweer oud - Afbeelding 1

‘Het Nieuwe Winkelen is alweer oud - Afbeelding 1’


outdoor experience

Gemeente Veghel is goed op weg een echte Smart Retail City te worden. Mark van Doorn, consultant retail experience technology bij Philips Design, noemt een aantal concrete ingrepen op. Slim werk met lichten, geluid en interactie moet voor een zorgen, ontworpen door Philips. Een online platform waar alle ondernemers van het winkelgebied hun verhaal, producten en aanbiedingen op kunnen zetten. Trainingen voor de ondernemers om hier optimaal gebruik van te maken. Eén en ander leidt volgens Van Doorn nu al tot meer parkeerinkomsten, meer aankopen via het platform en oude winkeliers komen weer terug. Hoe dat dan kan? “Er is weer positieve energie in de binnenstad tussen horeca en retail.”

Er is weer positieve energie in de binnenstad tussen horeca en retail.

Haydee Sheambar, Smarter Government Business Development executive bij IBM, heeft twee lessen voor de retail vanuit haar ervaring met smart cities:

  • Zoek oplossing van smart niet alleen in innovatieve en hippe gadgets. Probeer huidige problematiek en bedrijfsvoering te bekijken en te verbeteren met technologie.
  • Het gaat niet alleen om de wegenstructuur. Het gaat ook om de smarter shoppers/consumers/residents. “Kijk verder dan alleen de experience. Zorg ervoor dat mensen betrokken raken.”
Kijk verder dan alleen de experience. Zorg ervoor dat mensen betrokken raken.

sociale return

Op het eerste gezicht lijken dit mooie woorden zonder concrete invulling. Gelukkig blijkt al snel dat gemeente Oldambt, vertegenwoordigt door projectleider marketing en ondernemerschap Hein Hilarides, hier een mooi voorbeeld van heeft. Gemeente Oldambt heeft net als Veghel in samenwerking met de winkeliers een platform opgericht, een leegstaand pand omgetoverd tot een gezamenlijk Store-out-Store waar alle ondernemers hun winkel kunnen presenteren en ze gaan binnenkort ook de outdoor experience opkrikken. Maar ook hebben ze toegepast, wat men bij het gebied betrekt en dus verder gaat dan enkel de experience.

Alexander Nicolai, ondernemer in Winschoten en projectleider Winschoten24, benadrukt dat de insteek van de winkelier niet dat beetje extra inkomen via het platform is, maar dat door de samenwerking van de ondernemers het gebied een positieve impuls krijgt. Men gaat niet meer naar de grote stad (Groningen) om te winkelen.

Wat is wijsheid?

Moet je dit gewoon gaan doen als gemeente en ondernemers, moet je externen zoals Philips of IBM inhuren of precies hetzelfde doen als bij bovenstaande voorbeelden? Alle sprekers zijn het in ieder geval volledig eens met de woorden van Haydee Sheambar: ‘kijk af van andere gemeenten, stem wel af op je eigen sterke punten en ga zeker niet studeren, maar gewoon doen’.

De snellen en de doden

Het Nieuwe Winkelen is alweer oud - Afbeelding 2

‘Het Nieuwe Winkelen is alweer oud - Afbeelding 2’


snellen en de doden

Voortbordurend op wijsheden in de retail komen we bij de presentatie van Ibrahim Ibrahim, de vermaarde trendwatcher, conceptontwikkelaar en directeur van het in de UK gevestigde Portland Design Associates, een internationaal bureau dat zich specialiseert in conceptontwikkeling en designstrategie voor retail en merken. De man ging als een trein, wijsheid na wijsheid: de toekomst van retail is het leven: retail in sociale activiteiten. Weg met online of offline, het is voor een merk vooral belangrijk inline te zijn: in lijn met de behoefte van je klant. Word als winkelier een verhaal-eigenaar, niet een product-eigenaar. Van transactie naar interactie; van monoloog naar dialoog; van functioneel naar recreationeel. Mensen, please, “stop making shopping entertaining, make entertainment shoppable”. Als laatste wijsheid, duidelijk in lijn met voorgaande debat: “doe en leer, wacht niet. In de toekomst zijn er alleen nog maar de ”.

Stop making shopping entertaining, make entertainment shoppable.

Toekomstbestendige retail

Na de wijsheden van Ibrahim Ibrahim op het Retailvisie plein ging men in debat over toekomstbestendige retail. Birgit Gerritse, directrice NRW en co-host expertgroep De Nieuwe Winkelstraat, vertelt kort de conclusie van het landelijke onderzoek Shopping2020. “Dat twintig tot dertig procent van de winkelmeters uit de markt gehaald worden, was slechts één van de constateringen. Belangrijkste is dat retailers, horeca, overheid en ontwikkelaars moeten gaan samenwerken om de winkelstraten toekomstbestendig te maken. Nederland heeft behoefte aan een fundamentele vernieuwing van de winkelstructuur. Fysieke winkels moeten wel gewoon blijven bestaan omdat ze heel belangrijk zijn voor de stad als levendig fenomeen. “Winkels zijn er niet voor de klant, maar voor de burger”. Winkelgebieden moeten gebieden zijn waar men elkaar ontmoet, waar het levendig is en o, ja, ook nog spullen kunnen kopen”, aldus Gerritse. Als debatleider Rupert Parker Brady aan Edith van Heijningen, manager shopping centers Wereldhave, vraagt of dit reden is om het concept te veranderen, antwoord ze bevestigend. ‘Je redt het niet meer met een bepaald aantal winkels bij elkaar. De openbare ruimte is heel belangrijk, het moet worden open gesteld voor de sociale omgeving. “Het winkelcentrum moet voor de gebruiker als eigendom aanvoelen”.

Winkels zijn er niet voor de klant, maar voor de burger.

Overspringend naar de retailers zelf zegt John Terra, Research Director Retail, dat je als retailer een platform moet bieden zodat men altijd en overal aankopen kan doen. Binnen dat platform is een route naar een online en fysieke winkel. Gemiddeld doet men 15 % van de aankopen via digitale wegen, tot 40 % in bepaalde sectoren. Daarom is de online winkel voor sommige sectoren erg belangrijk. Om genoeg omzet bij te houden moet je een online profiel hebben, maar vooral een goed klantbehoud. Klanten moeten terugkomen. Fans worden.

Het Nieuwe Winkelen is alweer oud - Afbeelding 3

‘Het Nieuwe Winkelen is alweer oud - Afbeelding 3’


Slow motion crash

André Knol, Directeur InnoLeaps & Mentor Start up Bootcamp, vindt voorgaande allemaal goed en aardig, maar er is iets groters gaande. Als er tot 2020 daadwerkelijk 20 tot 30 % van de winkelmeters uit de markt gehaald moet worden, dan is er sprake van een slow motion crash. Dat betekent: “get big, get niche, or get out”. Maar het moet zowel centraal georganiseerd worden, om op stadniveau de verschuivingen te coördineren, als vanuit de winkeliers die hun eigen modellen moeten veranderen.

get big, get niche, or get out.

Andere verslagen van Provada bijeenkomsten


Cover: ‘2014.06.11_Het nieuwe winkelen_660’


Menno Schokker

Door Menno Schokker

Duurzaamheidsadviseur bij Merosch


Meest recent

Voetbalveld tijdens overstroming van de IJssel in Rheden door Daan Kloeg (bron: Shutterstock)

“Voor een écht sturende water en bodem-kaart is juridische binding nodig”

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat met een ‘gecombineerde sturingskaart’ zien waar nog gebouwd kan worden. Hoogleraar Marleen van Rijswick plaatst kritische kanttekeningen bij de sturende kracht ervan.

Interview

15 april 2024

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024