Wouter Veldhuis

Wouter Veldhuis

Stedenbouwkundige - Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving - Directeur MUST


Artikelen door Wouter Veldhuis

9 artikelen

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Gegijzeld in het heden

Water en bodem moeten leidend worden in de ruimtelijke inrichting van Nederland maar columnist Wouter Veldhuis bespeurt vooral veel talmen en dralen. Het CRa-toekomstatelier NL2100 biedt echter hoop.

Opinie

19 juli 2022

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

35m2 aan falend volkshuisvestingsbeleid

Op Funda staat een zwarte container op een grasveld in Almere die als sociale woning verkocht wordt aan investeerders. Columnist Wouter Veldhuis voorspelt dat dit niet de laatste uitwas is van de woningnood - als die al bestaat.

Opinie

25 april 2022

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Omarm de welzijnseconomie (en vergeet welvaart)

Om kwaliteit van leven en onze leefomgeving centraal te stellen schiet volgens columnist Wouter Veldhuis het begrip Brede Welvaart tekort. “Laten we het beestje bij de naam noemen en het voortaan hebben over welzijn in plaats van welvaart."

Opinie

3 februari 2022

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

“Versterk bestaande steden en dorpen”

De roep om snel veel woningen te bouwen, leidt volgens columnist Wouter Veldhuis te gemakkelijk tot een pleidooi voor nieuwe uitleglocaties. Er is binnen de bebouwde kom voldoende ruimte. “Versterk de vitaliteit in bestaande dorpen en wijken.”

Opinie

23 november 2021

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Ons collectieve Stockholmsyndroom

Columnist Wouter Veldhuis stelt dat we in de discussie over Tata Steel niet vast moeten houden aan vervuilende en verouderde industrie en ons collectieve Stockholmsyndroom moeten laten varen.

Opinie

14 september 2021

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

De Dolle Dwaze Maanden van de formatie

Columnist Wouter Veldhuis ziet de ene lucratieve aanbieding na de andere voorbijkomen om de woningnood snel op te lossen. Het is volgens hem echter “juist in deze Dolle Dwaze Maanden van de formatie extra belangrijk om het hoofd koel te houden.”

Opinie

23 juni 2021

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

In de regio wordt het tastbaar

Kersvers Rijksadviseur Wouter Veldhuis mist een gezamenlijk toekomstperspectief om de juiste keuzes te maken. Zijn angstscenario: een kabinet dat met harde keuzes alles dichttimmert.

Opinie

15 april 2021

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

De Toeslagenaffaire is ook een les voor het ruimtelijke domein

Columnist Wouter Veldhuis ziet de Toeslagenaffaire als een belangrijke les voor het ruimtelijke domein. Er is sturing nodig die samenwerking boven concurrentie stelt. “De Rijksoverheid moet haar publieke verantwoordelijkheid terugpakken.”

Uitgelicht
Opinie

1 februari 2021

Containers Rotterdam

We kunnen de stedelijke segregatie nog een halt toeroepen

ANALYSE In grote delen van onze steden kunnen mensen met een lager inkomen, dak- en thuislozen, mensen met een psychiatrische of verstandelijke handicap en statushouders niet meer terecht. Dat is onrechtvaardig, vinden Simon Franke en Wouter Veldhui…

Nieuws

24 september 2018