jan jager

Jan Jager

Planoloog en hoofdredacteur bij Elba-Rec, uitgever van o.a. Stadszaken.nl, ROmagazine, Stedelijk Interieur en BT


Artikelen door Jan Jager

19 artikelen

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (bron: Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

agreeementt

Nieuw onderzoek: private gebiedsontwikkeling vooral kleinbier

Arjan Bregman, Jacco Karens, Edwin Buitelaar en Friso de Zeeuw deden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar gebruikte exploitatievormen bij gebiedsontwikkeling in de nieuwe werkelijkheid. Opvallend detail: PPS…

Persoonlijk

6 september 2018

amsterdam bedrijventerrein gatwick

Bedrijventerreinen zijn het heetst: hier niet gaan wonen!

ONDERZOEK Gemeenten moeten terughoudend zijn met woningbouw op bedrijventerreinen, tenzij dit vergezeld gaat met extra maatregelen om het hitte-eilandeffect te dempen. Dat stellen onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en ingenieursbureau BOOT…

Nieuws

4 augustus 2018

water plantenbakken den haag

'Nieuwbouw niet waterproof zonder extra inspanning'

Is onze nieuwbouw waterproof? Met die vraag schreef Stadszaken de bouw- en gemeentewereld aan. Voorlopige conclusie: we weten het niet. ‘Ik kan wel zeggen “gaat u maar rustig slapen”, maar dat kan ik niet’, zegt de Nederlandse Vereniging van Bouwond…

Nieuws

29 juni 2018

Nieuwbouw Purmerend

'Geef lucht aan middenhuur, bouw hypotheekrenteaftrek af naar nul'

Ruim een half miljoen views op AD.nl voor een bericht naar aanleiding van ons onderzoek bevestigde wat de meeste Nederlanders vinden van middeldure huur: té duur. Hoogleraar Peter Boelhouwer en de vertrekkende Utrechtse wethouder Paulus Jansen zijn…

24 juni 2018

Stadsoevers impressie_gemeente roosendaal

Stadsoevers Roosendaal: zo werkt win-winplanologie

In het project Stadsoevers in Roosendaal lukt het om een combinatie van woningbouw en (industriële) bedrijvigheid te realiseren door inzet van oude en nieuwe instrumenten, maar vooral door proactief overleg met de omgeving. 'Het is geven en nemen.'

Nieuws

18 april 2018

Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Friso de Zeeuw: ‘Ik ben eigenlijk heel gematigd'

Hij stelt zich graag eigenzinnig op in het debat, als horzel. Aanstaande vrijdag neemt Friso de Zeeuw afscheid als praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Stadszaken.nl/ROm blikte met De Zeeuw terug op zijn rol in het debat, de vastg…

Persoonlijk

12 december 2017

Woning te koop wikimedia commons

Aantal te koop staande huizen neemt snel af

De nieuwbouwproductie van koopwoningen blijft zover achter bij de potentiële vraag, dat de doorstroming in de bestaande woningvoorraad stagneert. Het aantal te koop staande koopwoningen in de bestaande voorraad daalt hierdoor snel. De huizenprijzen…

Nieuws

8 augustus 2017

Constructie

Aanbestedingscultuur zet onnodige rem op woningbouw

Ontwikkelaars passen steeds vaker voor deelname aan een tender, waardoor gemeenten niet de kwaliteit krijgen die ze met tenders proberen af te dwingen. De complexiteit van duurzame, binnenstedelijke gebiedsontwikkeling verhoudt zich bovendien slecht…

Nieuws

31 juli 2017

Nederland luchtfoto

‘Handen af van de anterieure overeenkomst'

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur kwam vorige week met 8 aanbevelingen voor de Aanvullingswet Grondbeleid. Op het Symposium Grondbeleid gisteren (29 juni) werd hierop greflecteerd. Friso de Zeeuw (TU Delft) deelde zijn bevindingen daarv…

Persoonlijk

30 juni 2017

neprom bart breukelen jan fokkema

'Iets meer Haagse ambitie kan geen kwaad'

Hen wordt een gebrek aan ambitie verweten, maar zelf zien de ontwikkelaars vooral een gebrek aan Haagse ambitie. ‘Een opeenstapeling van lokaal beleid is onvoldoende als het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland’, zeggen NEPROM-voorman B…

Persoonlijk

19 juni 2017

woondebat rom

ROm/Stadszaken Woondebat: 'Meer ambitie, ook aan overheidskant'

Over cruciale vragen blijft fundamenteel verschil van inzicht bestaan; op andere punten vonden belangrijke stakeholders in het soms (verhitte) woondebat van afgelopen jaar elkaar. Het is geen of/of-discussie. Binnenstedelijk bouwen is zeer wenselijk…

Verslag

23 februari 2017

Platteland

Omgevingsvisie: nu al achterhaald

De Omgevingswet en haar instrumentaria en regelingen zijn nog vooral een ruimtelijk feestje, terwijl het een uitgestrekte hand moet zijn naar alle belanghebbende stakeholders. Hoe zorgen we ervoor dat de buitenwacht de Omgevingswet ook ziet als kans…

Nieuws

13 februari 2017

nieuwbouw appartementenblok Pixabay License

Markt explodeert, maar minder bouwvergunningen verstrekt

Het aantal verstrekte bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen in 2016 blijft sterk achter bij de verwachting, terwijl de vraag naar nieuwe huizen verder toeneemt. Vooral in de Amsterdamse en Utrechtse regio neemt de marktdruk daarom verder toe en ko…

Nieuws

2 november 2016

cover

Planoloog moet het pak in

De fysieke stad, de economie en het menselijk kapitaal: het is een drie-eenheid die in evenwicht moet zijn. En in een tijd dat de nadruk steeds minder ligt op stedelijke expansie, wordt het zoeken naar een nieuw evenwicht belangrijker. De vraag is…

Nieuws

13 mei 2016

No time for dialogue? That’s crazy - Afbeelding 1

‘Geen tijd voor dialoog? Dat is idioot’

Voor het bijeenbrengen van tegenstanders bij het Maasvlakte 2-project ontving hij de ROA-Adviesprijs. Op het Water, Wonen & Ruimte Congres op 17 september leert omgevingsmanager Marc Wesselink watermensen als ruimtemensen denken, en vice versa. ‘De…

Persoonlijk

11 september 2013

2013.03.26 Bert Mooren

VNO-NCW West-directeur Bert Mooren: 'Leg meer macht bij de steden'

'De economische dynamiek komt uit de metropolen, richt je bestuur daar dan ook op in.' Dat is de boodschap van VNO-NCW West-directeur Bert Mooren aan de politiek. Bedrijventerrein sprak met hem over metropoolvorming in het algemeen en de machtstrijd…

Persoonlijk

22 maart 2013

Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Gebiedsmandje de heilige graal?

Afgelopen voorjaar lanceerden de ministeries van BZK en I&M een pilot stedelijke herverkaveling. In afwachting van de bevindingen van de 10 proefprojecten kan besloten worden tot een wettelijke regeling. De supervisie ligt in handen van professoren…

Persoonlijk

4 januari 2013

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Organisch op z’n Hollands

Ruimtelijke planvorming laat zich niet meer vanzelf van bovenaf leiden. Hoopvol wordt uitgekeken naar initiatieven vanuit gebieden zelf, door burgers en vanuit de markt. Tijdens een werksessie op het Purple Blue Symposium Gebiedsontwikkeling stond d…

Nieuws

8 december 2011