Saskia Buitelaar

Saskia Buitelaar

Senior projectleider bij Platform31


Artikelen door Saskia Buitelaar

17 artikelen

Gemeente Bronckhorst door Martien van Gaalen (bron: shutterstock.com)

Inspiratie Achterhoek: Bronckhorst brengt omgevingsvisie naar uitvoering

Sommige gemeenten hebben hun omgevingsvisie nog niet eens af, in Bronckhorst wordt de uitvoering al opgezocht. Aan de basis staan vier thematische omgevingsprogramma's, blijkt uit een analyse van Platform31.

Casus

12 september 2022

Omgevingswet cover2

Uitstel Omgevingswet mag niet te lang duren

Uit een rondgang van Platform31 blijkt dat veel partijen begrip hebben voor het besluit om invoering van de Omgevingswet uit te stellen. Het is echter zaak om tempo te houden.

Analyse

16 april 2020

Zonnepanelen

Bewonersparticipatie cruciaal voor aardgasvrije wijken

We verschuiven van klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving en verwachten steeds meer eigen verantwoordelijkheid van bewoners. Tegelijkertijd zoekt de samenleving ook meer ruimte, op allerlei terreinen. Dat vraagt om een andere ro…

Verslag

6 december 2017

housing

Vergunningvrij bouwen treft klimaat

Dat particulieren tegenwoordig zonder vergunning dakkapellen, aanbouwen en overkappingen kunnen bouwen, is fijn voor de betreffende bewonder, maar slecht voor de leefbaarheid van de wijk. Groen verdwijnt, waterbergend vermogen loopt terug en hittest…

Nieuws

16 september 2016

Kamer schiet gemeenten te hulp bij Omgevingswet

Kamer schiet gemeenten te hulp bij Omgevingswet

De Tweede Kamer voorziet grote problemen bij de implementatie van de Omgevingswet. In een motie van GroenLinks roept de Kamer de regering op om ervoor te zorgen dat gemeenten handvatten krijgen om daadwerkelijk integrale besluiten over de leefomgevi…

Nieuws

21 maart 2016

2014.05.13_PpsIsNietPasse_550px

Publiek-privaat en daar voorbij

De nieuwe wethouders Stadsontwikkeling worden overspoeld met weinig eenduidig advies: ‘Geen actief grondbeleid meer voeren!’ ‘Wacht op initiatief uit de markt!’ ‘Ga zelf maar bouwen, anders komt die sociale woningbouw er nooit.’ Wat zou u doen?

Nieuws

13 mei 2014

Thumb_Leegstand_1000

Leegstand treft kantoren bij OV-knooppunten even hard

Kantoren bouwen rond grote, goed bereikbare stations is toch niet de enige oplossing voor de stagnerende kantorenmarkt. Kantoren bij ov-knooppunten staan net zo vaak leeg als op andere locaties. Er is zelfs sprake van knooppuntkannibalisme. Dat blij…

Nieuws

13 september 2013

2013.09.15_acht pilots_585

Acht pilots voor gebiedsontwikkeling met minder regels

In acht gemeenten gaan proefprojecten van start om met minder regels meer ruimtelijke plannen mogelijk te maken. De pilots maken deel uit van de Actieagenda Bouw en moeten inspireren tot snellere en flexibele

Nieuws

3 september 2013

2013.07.19_Gedrag ambtenaren moet veranderen_180

Gedrag ambtenaren moet veranderen voor Omgevingswet

De vele knelpunten waar gemeenten en andere gebruikers tegenaan lopen in het omgevingsrecht, zijn niet op te lossen met enkel nieuwe regelgeving. Dat vraagt om een gedragsverandering bij ambtenaren en andere gebruikers van het omgevingsrecht. ‘Een h…

Nieuws

19 juli 2013

2013.07.02_dan maar weer gras_180

Dan maar weer gras

Gemeenten moeten het voortouw nemen bij het aanpakken van leegstand, vinden marktpartijen in de bouwsector. Soepeler omgaan met regels, ambities bijstellen. ‘Wel even slikken voor de wethouder en de raad.’

Persoonlijk

2 juli 2013

Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Gemeenten moeten voortouw nemen tegen leegstand

Gemeenten zullen soepeler moeten omgaan met regels en hun ambities bijstellen. Alleen dan kan de leegstand van kantoren en winkels effectief worden aangepakt. Dat stellen betrokkenen in de vastgoedsector in interviews met Binnenlands Bestuur.

Persoonlijk

24 juni 2013

2013.06.19_Overheid moet beweging brengen in vastgoedmarkt_180

Overheid moet beweging brengen in vastgoedmarkt

Om de vastgelopen woningmarkt in beweging te krijgen, is wellicht een nieuw Bouwfonds Nederlandse Gemeenten nodig. Betrokkenen in de bouwsector – ook gemeenten zelf - vinden dat gemeenten en provincies een sleutelrol kunnen spelen in de stilgevallen…

Nieuws

19 juni 2013

Thumb_international_0_1000px

Te weinig oog voor kwaliteit in Omgevingswet

In de nieuwe Omgevingswet is de zorg voor kwaliteit van openbare ruimten zoals pleinen, wegen, bossen en dijken niet goed geregeld. Ook is in de conceptwet geen bestuurslaag verantwoordelijk gesteld voor de ontwerpkwaliteit van alles dat verder gaat…

Nieuws

14 mei 2013

Thumb_onderzoek_0_667px

'Slechts één eis aan Omgevingswet: weg met complexiteit'

Is het bundelen van wetten en regels, zoals in de Omgevingswet, puur politiek? Of kan ook worden voldaan aan de wetenschappelijke – en voor de hand liggende - eis dat het leidt tot minder complexiteit? Dat kan, betoogt Jan van den Broek, vorige maan…

Nieuws

18 januari 2013

Thumb_kantoren_0_667px

Leegstand kantoren oplossen met ruilverkaveling

Het idee is simpel en lijkt doeltreffend: ruilverkaveling als methode om van twee halfleegstaande kantoren weer twee gevulde gebouwen te maken. Een groep jonge ontwikkelaars en architecten bedacht het plan als alternatief voor het afwaarderen van de…

Nieuws

20 november 2012

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Nooit meer pesten

De Omgevingswet moet uiterlijk in 2018 afrekenen met het regelmoeras bij elke gebiedsontwikkeling. Gemeenten en provincies oefenen al. Met succes: ‘Planologie is niet langer leidend maar faciliteert.’

Nieuws

20 november 2012

Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Zorgtaken verdringen aandacht voor bouwen en wonen

Gemeenten hebben straks geen aandacht en geld meer voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dat komt door alle bezuinigingen en extra taken op het sociale vlak, vreest Friso de Zeeuw. ‘De balans in het takenpakket van gemeenten raakt zoek.’ Investeren in ha…

Persoonlijk

2 november 2012