Jasper Monster

Jasper Monster

Freelance Journalist en webredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Artikelen door Jasper Monster

203 artikelen

Landerijen met koeien en windmolens door Frederick Doerschem (bron: Shutterstock)

Experts: het is kiezen én delen op het platteland voor het nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet moet indringende ruimtelijke keuzes maken voor het landelijk gebied, anders gaan de leefbaarheid en de kwaliteit verder achteruit. Dat is de conclusie van het rapport Kiezen én delen, dat is opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer

Onderzoek

21 mei 2021

Flexwoningen Kesterendreef door G.Lanting (bron: Commons Wikimedia)

Een snelle oplossing om de woningnood op te lossen? Dat zijn flexwoningen (nog) niet

Flexwonen wordt steeds vaker genoemd als één van de oplossingen om het woningtekort in Nederland op te lossen, maar door bezwaren van omwonenden blijven er nauwelijks geschikte locaties voor de tijdelijke woningen over.

Nieuws

19 mei 2021

Bouwplaats Nederlandse nieuwbouw wijk door Fokke Baarssen (bron: Shutterstock)

Stec Groep: gemeenten willen voor woningnood meer geld en minder bemoeienis

Gemeenten willen meer geld, een minister en meer instrumenten van het Rijk om de woningbouw te versnellen, blijkt uit onderzoek van Stec Groep. Bemoeienis van het Rijk zitten ze minder op te wachten.

Onderzoek

17 mei 2021

February 2021, De Zalmhaven, also referred to as Zalmhaven Toren, is a project that includes a 215m residential tower in Rotterdam, the Netherlands. door Jolanda Aalbers (bron: Shutterstock)

Hoogbouw is de ideale oplossing in de strijd tegen woningnood. Of toch niet?

Het gevecht om de ruimte wordt in Nederland steeds heftiger, terwijl er de komende tien jaar nog 1 miljoen woningen bij moeten komen. Hoogbouw lijkt de ideale oplossing, maar daar zijn niet alle professionals het mee eens.

Analyse

12 mei 2021

Excavator in construction site on sunset sky background door Wang An Qi (bron: Shutterstock)

Experts: vooral de Rijksoverheid kan iets aan de grondprijzen doen, niet de gemeenten

De vraag of lagere grondprijzen de woningbouw helpen versnellen wordt steeds vaker gesteld. Maar, zeggen experts opnieuw, die verantwoordelijkheid ligt niet bij de gemeenten. De Rijksoverheid heeft de (voornamelijk financiële) troeven in handen.

Nieuws

4 mei 2021

Nieuwbouw Urk, Nederland door Fokke Baarssen (bron: Shutterstock)

Nieuwe kritiek en verwachte vertraging zorgen opnieuw voor onrust rond Omgevingswet

Het is opnieuw onrustig rondom de Omgevingswet. Nieuwe vertraging dreigt door ICT-problemen en tegelijkertijd waarschuwen grote steden dat bouwprojecten door de complexiteit van de wet in gevaar komen.

Nieuws

30 april 2021

Werkzaamheden naast station Groningen door Steven Klaassens (bron: Shutterstock)

Noord-Nederland bouwt 220.000 extra woningen in ruil voor betere infrastructuur

De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland kunnen de komende jaren 220.000 extra woningen bouwen, boven op de al toegezegde aantallen. In ruil daarvoor moet de infrastructuur in, van en naar het gebied verbeterd worden.

Nieuws

22 april 2021

Haverleij kasteel in Den Bosch door INTREEGUE Photography (bron: Shutterstock)

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling is: meer voordelen voor hetzelfde geld

Bouwen mét natuur maakt woonbuurten aantrekkelijk en draagt bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dat blijkt uit een rondgang langs 12 natuurrijke woonbuurten. Tegelijkertijd zijn de kosten voor groenbeheer niet hoger dan in andere wijken.

Onderzoek

19 april 2021

Station Noord, Noord-Zuidlijn Amsterdam door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Eerste ronde Nationaal Groeifonds: ruim 2,5 miljard naar infrastructuur

De eerste ronde van het Nationaal Groeifonds zorgt binnen de gebiedsontwikkeling voor zowel vreugde als teleurstelling. Drie infrastructurele projecten krijgen samen ruim 2,5 miljard, maar drie andere indieners staan met lege handen.

Nieuws

16 april 2021

Zuidplaspolder bij Gouda door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Bouwen in de Zuidplaspolder onverantwoord? Dat valt reuze mee

De woningbouwplannen voor de laaggelegen Zuidplaspolder zorgen voor veel weerstand. Toch kan dat prima, stelt Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling én dijkgraaf. “Er moet iets gebeuren in het gebied, het kan niet zo doorgaan.”

Nieuws

12 april 2021

Datacenter Google - Eemshaven door Marieke Kramer (bron: Shutterstock)

Eva Gaaff, Rli: “Duurzaamheid en digitalisering zijn nog twee afzonderlijke werelden”

Geef aandacht aan de samenkomst van digitalisering en duurzaamheid in de fysieke leefomgeving, aldus de Rli. Eva Gaaff van de Rli vertelt over de lessen die publieke én private partijen kunnen leren.

Onderzoek

9 april 2021

Impressie natuurproject Levende Beerze door Gemeente Eersel (bron: Levende Beerze)

Casus Levende Beerze: versterken ruimtelijke kwaliteit vraagt lange adem

Gebiedsontwikkeling is in veel gevallen een proces van de lange adem, zo ook in het Brabantse project Levende Beerze. Maar na veertien jaar vol (financiële) tegenvallers, stopgezette Rijksprogramma’s en boze boeren is het eind in zicht.

Uitgelicht
Casus

2 april 2021

Luchtfoto bedrijventerrein Coenecoop, Waddinxveen door KiwiK (bron: Shutterstock)

Klein vastgoed heeft de toekomst, einde XXL-dozen in zicht

Grootschalige vastgoedlocaties krijgen de zwaarste klappen als gevolg van de coronacrisis, aldus ABN AMRO. De vraag naar kleine kantoor- en winkelpanden blijft ook in deze roerige tijden overeind, maar de XXL-dozen verdwijnen.

Analyse

26 maart 2021

Buurtschap Rijnenburg, polder bij Utrecht door Jan Dijkstra (bron: Wikimedia Commons)

Verduurzaming botst, schuurt en zorgt regelmatig voor conflicten

Lokale duurzaamheidsprojecten zorgen regelmatig voor conflicten met en tussen bewoners. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast botst verduurzaming nogal eens met andere belangen zoals woningbouw.

Onderzoek

24 maart 2021

Luchtfoto Almere Oosterwold door Claire Slingerland (bron: Shutterstock)

De ecologische woonzone is in opkomst, maar wat is het precies?

Ecologisch wonen wordt steeds populairder in Nederland, maar de wildgroei aan initiatieven en definities maakt een goed beeld vormen lastig. Platform31 deed onderzoek en laat zien welke kansen deze woonvormen in de praktijk kunnen bieden.

Onderzoek

22 maart 2021

Aanleg Nuon Noorderwarmte door Vattenfall Nederland door Nuon/Jorrit Lousberg (bron: Flickr.com)

Gasloos maken van woningen duurder, moeilijker en minder populair dan gedacht

Het aardgasvrij maken van woningen is moeilijker en duurder dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Ook zorgt het organiseren van draagvlak onder bewoners in veel gevallen voor vertraging.

Onderzoek

17 maart 2021

Numansdorp, Nederland door Frans Blok (bron: Shutterstock)

"Bouwplannen politieke partijen lossen het woningtekort niet op"

Wonen is een van de centrale thema’s van de aankomende verkiezingen. Bijna alle partijen willen massaal bouwen. Maar, stelt het EIB, al die plannen zetten lang niet genoeg zoden aan de dijk.

Nieuws

12 maart 2021

Panorama van Parijs door V_E (bron: Shutterstock)

Wat betekent het 15-minuten-principe nu echt voor de stad (en wat is het gevaar)?

De perfecte blauwdruk voor de moderne stad of de reden dat de (sociale) verschillen in de stad nog groter worden? De 15-minuten stad blijft de gemoederen in gebiedsontwikkeling bezighouden.

Onderzoek

10 maart 2021

Eindhoven - Vogelvlucht door naren155 (bron: Shutterstock)

CRa legt eigen Dashboard Verstedelijking langs de meetlat: nuttig maar toepassing kan beter

In een vorige maand verschenen memo evalueert het CRa de invoering van het Dashboard Verstedelijking. “Het dashboard kan veel bijdragen aan de discussie over verstedelijking in een regio, maar het proces moet daar ook wel op ingericht zijn.”

Onderzoek

9 maart 2021

Luchtfoto Oosterwold Almere door Claire Slingerland (bron: Shutterstock)

Onderzoek: meer collectieve organisatie nodig voor hechte gemeenschap in Oosterwold

De meest geplande ongeplande plek ter wereld. Zo omschreef de New York Times de wijk Almere Oosterwold al eens. Sociaal-geograaf Ivan Nio onderzocht wat voor samenleving er in de afgelopen vijf jaar is ontstaan.

Onderzoek

8 maart 2021